PST CLC Mitsui-Soko se zaměřuje na zvyšování efektivity logistických center

PST CLC Mitsui-Soko se zaměřuje na zvyšování efektivity logistických center

2.10. - Společnost PST CLC Mitsui-Soko, která nabízí dopravu, skladování (outsourcing logistiky) a celní služby, v rámci svých logistických center dokončuje projekt přechodu ze dvou na jeden WMS systém, což souvisí se zaměřením firmy na standardizaci logistických procesů a jejich vizualizaci.

Výstupy z různých WMS v různých skladech napříč republikou nebyly jednotné, porovnávání dat tedy bylo složité. Díky jednomu WMS bude mít management detailní přesné údaje o činnostech ve všech svých logistických centrech a bude moci jednotně vyhodnocovat KPI parametry. Cílem projektu je zvýšení efektivity logistických center.

Nejprve byla vytvořena akční skupina, která zpracovala analýzu vyhodnocující veškeré klady a zápory přechodu na jeden WMS systém. „Využívání pouze jednoho WMS se ukázalo jako nejlepší řešení, protože pokud chceme zvyšovat efektivitu, musíme mít okamžitá přesná data v jednotných formátech. Na základě standardizovaných výstupů můžeme relevantně rozhodovat,“ konstatuje Petr Kotora, ředitel logistiky společnosti PST CLC Mitsui-Soko.

V logistickém centru v Brně implementován WMS Logenius

Přechod na jedno WMS bude dokončen k 1. říjnu. Jde o WMS Logenius od společnosti LOGGAPP. „Tento systém nabízí uživatelsky jednoduché řešení. Umí zpracovávat veškeré skladové činnosti, které děláme, navíc díky němu máme standardizované základní výstupy. Nahrazovaný WMS byl v našem centru v Brně. Šlo o kvalitní systém. Nicméně pro naše potřeby šlo o naddimenzované WMS, které mělo mnoho součástí, ale využívali jsme jen část z nich,“ vysvětluje Petr Kotora.

Smyslem přechodu na jedno WMS je procesní sjednocení činností ve skladech a jednotné výstupy. „Díky standardizovaným výstupům budeme moci jednotlivá logistická centra mezi sebou rychle a přesně porovnávat a vyhodnocovat jejich efektivitu. To doteď nebylo kvůli nejednotným výstupům možné,“ uzavírá Petr Kotora.

Volná kapacita ve skladu v Pohořelicích u Brna

Aktuálně PST CLC Mitsui-Soko nabízí volné skladové kapacity a logistické služby v Pohořelicích u Brna. Pro podrobnější informace volejte na číslo +420 720 037 828 nebo pište na e-mail obchod@pst-clc.cz. Svým klientům PST CLC Mitsui-Soko přináší řešení skladovacích a logistických služeb, dle individuální potřeby a napříč všemi úrovněmi dodavatelského řetězce.

Logistické centrum v Pohořelicích je současně i schválený celní sklad a zajišťuje tak pod jednou střechou skladování, celní služby a veškeré druhy přepravy zboží či materiálu po tuzemsku či zahraničí. Stanislav Bednář, vedoucí pohořelického skladu společnosti PST CLC Mitsui-Soko, říká: „Celý sklad slouží současně jako celní sklad a dočasný celní sklad. Výhodou pro zákazníky je, že jim uděláme kompletní službu od proclení, uskladnění, uvolnění do volného oběhu a dovozu na místo potřeby.“

Sklad v Pohořelicích je vhodný pro skladování všech typů produktů, s výjimkou nebezpečného zboží a zboží s řízenou teplotou. „Jedná se o náš klasický multi-user sklad, ve kterém jsme schopni skladovat například veškeré průmyslové zboží, spotřební zboží, automotive produkty atd.,“ konstatuje Jiří Bradna, obchodní ředitel společnosti PST CLC Mitsui-Soko.

Další plány PST CLC Mitsui-Soko: dashboardy pro management

Společnost PST CLC Mitsui-Soko se zaměřuje na vyhodnocování efektivity svých logistických center prostřednictvím relevantních dat. Paralelně s přechodem na jednotný WMS systém se proto vytvářejí takzvané dashboardy zahrnující data z logistických center. Aktivně by měly být využívány nejpozději od konce kalendářního roku. Vedoucí logistických center a management firmy v nich budou moci vyhodnocovat například produktivitu v konkrétních skladech za předchozí den nebo jakékoliv jiné definované období. Tento manažerský nástroj by měl v konečném důsledku vést k úsporám.

Ke správným manažerským rozhodnutím budou sloužit přesná data, která budou on-line přístupná. „Díky standardizaci WMS budou mít vedoucí logistických center před sebou na obrazovce dashboard, prostřednictvím něhož velmi jednoduše zjistí vývoj sledovaných ukazatelů za definované období,“ specifikuje Petr Kotora.

Klíčové údaje ze skladů na jedné obrazovce

Doplňuje, že podobné dashboardy bude mít k dispozici i management společnosti PST CLC Mitsui-Soko. „Budeme v něm moci sledovat a vyhodnocovat potřebné údaje napříč všemi logistickými centry. Není řešením volat vedoucím směny logistických center a ptát se jich každé ráno na stav. Na jedné obrazovce zkrátka uvidíme klíčové údaje ze všech center,“ vysvětluje Petr Kotora.

Dodává: „Z dat bude například on-line zřejmé, kolik hodin bylo v předchozím dni v logistickém centru investováno do zmanipulování určitého počtu jednotek. Když vedoucí uvidí, že počet jednotek klesá, spolu s tím musí samozřejmě klesat i počet vynaložených pracovních hodin. Vedoucí by měl tedy na základě toho vydávat relevantní rozhodnutí, například operativně snížit nebo zvýšit počet brigádníků, v závislosti na reálných potřebách ve skladech.“ Dashboardy budou jedním z nástrojů, který zvýší efektivitu každého pracoviště.

(PR)

Foto: PST CLC Mitsui-Soko - PST CLC Mitsui-Soko ve svých logistických centrech napříč ČR zajišťuje skladování, dále dopravu i celní služby. Aktuálně nabízí volnou skladovou kapacitu ve skladu v Pohořelicích u Brna.

spinner