​Prologis: Zpomalení poptávky po logistických nemovitostech může být jen krátkodobé

​Prologis: Zpomalení poptávky po logistických nemovitostech může být jen krátkodobé

Podle indexu průmyslové aktivity IBITM se zdá, že možné zpomalení poptávky po logistických nemovitostech může být jen krátkodobého charakteru, jelikož tento typ aktiv má předpoklad využít výhod spojených se zrychleným přechodem k e-commerce. Uvádí to společnost Prologis ve zprávě s názvem „Rychlejší vývoj maloobchodu by mohl podpořit poptávku po dobře umístěných logistických prostorech“.

Pandemie urychlila změny v maloobchodu, což významně ovlivnilo segment logistických nemovitostí. Nejnovější výzkumná zpráva zaměřená na tržní prostředí ve Spojených státech se zabývá intenzitou využívaní e-commerce a kamenného prodeje, zkoumá strukturu dodavatelských řetězců dotčených retailových odvětví a přináší informace o zákaznické aktivitě a míře využití prostor za polovinu čtvrtletí.

Dirk Sosef, viceprezident Prologis pro výzkum a strategie v Evropě, k tomu uvedl: „Přestože se naše poslední studie zabývá trhy ve Spojených státech, lze s opětovným otvíráním společností v Evropě pozorovat podobné poptávkové trendy jako v USA. Je nezbytné, aby dodavatelské řetězce orientované na e-fulfilment držely krok s pokračujícím dvouciferným růstem online prodejů, k němuž v Evropě dochází. Tento růst jsme registrovali už před příchodem COVID-19 a pandemie jej napříč kontinentem ještě, dokonce o několik let, urychlila. V USA jsme byli svědky bankrotu některých retailerů, nicméně rozmanité zdroje poptávky v regionu napovídají celkové odolnosti našeho segmentu.“

Poznatky z těchto tří oblastí podle něj přinášejí výhodu pro segment logistických nemovitostí ve fázi zotavování z pandemie.

- Pandemie urychlila vývoj maloobchodu: Míra penetrace e-commerce v prvních čtyřech měsících roku 2020 rostla nejrychleji za poslední dekádu. V důsledku rozmachu „stay-at-home“ ekonomiky se v USA v dubnu 2020 zvýšila na více než 25 % z původních 15 % na konci roku 2019, čímž se urychlilo tempo adopce o několik let. Prologis Research odhaduje míru penetrace e-commerce za celý rok 2020 na téměř 20 % oproti 16,9 % předvídaným před pandemií.

- Při pohledu na období po pandemii se dá očekávat tlak na vznik odolných dodavatelských řetězců, které zvýší míru využití jak e-commerce, tak kamenného prodeje, přičemž stále vyšší zájem o prostory pro potřeby e-commerce nás utvrzuje, že můžeme očekávat další změny podporující poptávku.

- Podle údajů z roku 2019 vyžaduje e-commerce oproti kamennému prodeji více než trojnásobek logistických prostor. Trvale vysoký poměr vypovídá o potřebě větší plochy prostor pro e-fulfilment v rámci rozšíření e-commerce, aby mohl pokračovat aktuální vývoj spojený se

„stay-at-home“ fází.

- Maloobchodníci, kteří vyhlásili bankrot, reprezentují velmi malou část poptávky po logistických nemovitostech a jejich distribuční centra se nacházejí dále od populačních center. Míra obsazenosti logistických nemovitostí těmito maloobchodníky představuje na americkém trhu pouze 20 bazických bodů.

- Maloobchodníci tvoří přibližně 40 % poptávky po logistických nemovitostech. V této kategorii představuje maloobchod na bázi kamenného prodeje asi 60 až 70 % poptávky a 30 až 40 % poptávky vychází ze strany e-commerce zákazníků. Kromě přírůstkové poptávky v segmentu maloobchodu generuje přechod k e-commerce také potenciál pro novou aktivitu pro B2B segmenty spojené s poptávkou v logistice, včetně přepravců či dodavatelů papíru a obalů.

- Celková aktivita roste. Index aktivity Prologis IBI™ se od dubna zvýšil o 16 bodů. V USA, podobně jako jiné prestižní indikátory poptávky, vykázal v průzkumu z 21. až 26. května hodnotu 45, přičemž v dubnu byl na rekordně nízké úrovni 29.

- To pořád představuje čistý pokles aktivity ve skladech a odpovídá charakteristikám menší recese (hodnoty vyšší než 50 znamenají růst). Toto výrazné zlepšení však zvyšuje pravděpodobnost, že jakékoli zpomalení poptávky po logistických nemovitostech bude krátkodobé. V reakci na celkovou poptávku po skladových prostorech bylo v dubnu a květnu letošního roku v rámci portfolia Prologis připraveno o 5,4 % návrhů nových nájemních spoluprací více než před rokem ve stejném období.

- Mezi hlavními zákaznickými odvětvími vykázali nejvyšší úroveň aktivity ti, kteří působí v dopravě, zatímco ve službách byla míra v květnu zaznamenané aktivity nejnižší. Zinkasované nájemné bylo v květnu na úrovni více než 95 % obvyklého objemu, právě díky zachování určité kapacity provozu, vysoké míře využití prostor a oživení činnosti zákazníků. To představuje pro logistické nemovitosti lepší výsledek než pro jiné typy nemovitostí.

Časové okno, v němž mají zákazníci na logistickém trhu možnost jednat za zjednodušených podmínek, může být krátké. Oživující se index zákaznické aktivity poukazuje na možnost rychlého obnovení růstu podnikání uživatelů logistických prostor. Současně zůstane pravděpodobně i po opětovném otevření všech provozů pro generování zisku zásadní e-commerce. Zatímco na maloobchodním trhu může pokračovat tzv. „kreativní destrukce", zákazníkům z retailového segmentu sídlícím mimo nejžádanější lokality nemusí přinést postupné zvyšování obratu dostatečné zisky. Namísto toho většina maloobchodních odvětví může zahájit přechod k prostorově náročnějšímu e-fulfilmentovému provozu.

Celá zpráva je dostupná na stránkách společnosti Prologis (zpráva).

(lan)

Foto: Prologis

spinner