​Príbeh BUDAMAR: Z malého „špeditéra“ na významného európskeho logistického operátora

​Príbeh BUDAMAR: Z malého „špeditéra“ na významného európskeho logistického operátora

Značka BUDAMAR oslavuje už 20 rokov. Ľubomír Loy, člen predstavenstva BUDAMAR LOGISTICS a obchodný riaditeľ BUDAMAR GROUP v rozhovore objasňuje, akými najzásadnejšími zmenami si spoločnosť prešla a čo ju formovalo.

BUDAMAR sa zúčastní výstavy InnoTrans. Budete vystavovať sami?

Tento rok budeme mať spoločný stánok so spoločnosťou Tatravagónka, v ktorej má naša spoločnosť 50 percentný majetkový podiel. Faktom je, že odkedy má naša skupina v portfóliu aj strojárske spoločnosti zaoberajúce sa výrobou, opravami a údržbou koľajových vozidiel, rozhodli sme sa, že sa budeme InnoTrans zúčastňovať aj ako logistická vetva. Tieto segmenty sú totiž značne prepojené.

Je tomu už 20 rokov, čo vznikla značka BUDAMAR. Ako toto obdobie hodnotíte?

Dvadsať rokov ubehlo veľmi rýchlo a rovnako napreduje aj značka BUDAMAR. Prešli sme veľmi intenzívnym vývojom a expanziou na rôzne trhy, čo hodnotíme mimoriadne pozitívne. Aj vďaka týmto krokom sme z relatívne malej zasielateľskej spoločnosti – špeditéra, ako sa zvykne hovoriť u nás, vyrástli na logistického operátora, ktorý má v portfóliu viacero zasielateľských spoločností, železničných dopravcov na Slovensku, v Česku, Poľsku i Maďarsku. Zintenzívňujeme taktiež činnosti v Nemecku, máme spoločnosť, ktorá sa zaoberá prekládkou a manipuláciou tovaru v suchozemskom prístave Čierna nad Tisou a v neposlednom rade sme prepojení aj so spoločnosťou so 100 ročnou tradíciou prepravy na Dunaji a prístavmi Bratislava a Komárno.

BUDAMAR sa teda výrazne menil už len tým, ako postupne rástol. Ako sa však menili jednotlivé spoločnosti?

V rámci jednotlivých spoločností sme investovali do technického vybavenia ako sú rušne, vozne, manipulačná technika. Sme hrdí na naše unikátne zariadenia na prekládku železných rúd v Čiernej nad Tisou a v poslednom čase prinášame inovatívne riešenia pri realizácii prepráv s využitím nových technológií. To všetko robíme aj s partnermi, s ktorými jednotlivé spoločnosti vlastníme.

Aké sú 3 najvýznamnejšie míľniky, ktoré z BUDAMARu urobili to, čím je dnes?

Okrem samotného založenia značky ide o realizáciu investície do prekládky v Čiernej nad Tisou, kde došlo k výstavbe dvoch terminálov na báze rotačných výklopníkov. Ďalej je to investícia do nových hnacích koľajových vozidiel Siemens Vectron, ktoré rozšírili a rozširujú naše možnosti. Kľúčovým bolo pre nás aj rozšírenie činnosti skupiny o strojársky segment.

Budú to 3 roky, čo svet čelí vážnym problémom. Ako toto obdobie zmenilo BUDAMAR?

U nás si vždy povieme, že aj ťažké obdobie vie priniesť pozitíva a príležitosti. Naša činnosť sa ani počas týchto troch rokov nezastavila, akurát sme boli nútení pracovať trochu inak. Sme veľmi radi, že je opäť možné cestovať a stretávať sa, lebo je pre nás dôležité, aby sme sa s partnermi vídali osobne. Pôsobíme v teritóriu Európy – nie sme fabrika obkolesená plotom. Naša „fabrika“ je predovšetkým železničná infraštruktúra. (PR)

O BUDAMAR GROUP

Slovenská skupina bola založená v roku 2002. Zaoberá sa medzinárodným zasielateľstvom a logistikou, pričom na trhu strednej a východnej Európy má vedúcu pozíciu. Do portfólia BUDAMAR GROUP sa radia významné spoločnosti ako medzinárodný zasielateľ BUDAMAR LOGISTICS, ďalej železniční dopravcovia LOKORAIL, CENTRAL RAILWAYS a INTER CARGO, spoločnosť Slovenská plavba a prístavy, operátor prekládkového terminálu BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, či opravovne vozňov ŽOS Vrútky a výrobca vozňov Tatravagónka. Väčšina zákazníkov skupiny sú priemyselné podniky, ktoré pôsobia mimo Slovenskej republiky, najmä v Česku, Poľsku, Maďarsku a Rakúsku.

(PR)

Foto: BUDAMAR

spinner