Plk. Mgr. Lubomír Doskočil (GŘC): Při brexitu byly ve výhodě firmy, které již měly s obchodováním zkušenost

Plk. Mgr. Lubomír Doskočil (GŘC): Při brexitu byly ve výhodě firmy, které již měly s obchodováním zkušenost

Brexit se dotkl řady českých firem. Jak se s novými podmínkami vypořádaly z hlediska celních formalit a co je v této oblasti čeká do budoucna, na to jsme se zeptali plk. Mgr. Lubomíra Doskočila z Generálního ředitelství cel, zástupce ředitelky odboru 21 – Celního a vedoucí oddělení 212 – Původu zboží, celní hodnoty a celní nomenklatury.

Jak se české firmy vyrovnaly z vašeho pohledu s brexitem?

Byl velký rozdíl mezi firmami, které již měly zkušenosti s obchodem se třetími zeměmi, jako např. s USA, Čínou, Ruskem atd., a firmami, které dosud obchodovaly pouze v rámci Evropské unie. Celní řízení a s tím související plnění příslušných celních předpisů

je poměrně náročné a vyžaduje specifické znalosti a zkušenosti. Což v praxi znamenalo, že firmy, které tyto znalosti a zkušenosti neměly, musely investovat do nákupu příslušných IT systémů a proškolení svých zaměstnanců. Alternativou bylo využití služeb profesionálních celních zástupců, což ale znamená také náklady navíc.

Orientují se dostatečně v nových pravidlech?

Nyní, tzn. pátý měsíc po faktickém brexitu, můžeme říci, že většina subjektů, které pravidelně obchodují s Velkou Británií, se již adaptovala na nové podmínky a orientuje se v nových pravidlech dobře. Opět ale platí, že pokud někdo realizuje svůj první obchod s Velkou Británií teprve teď a dosud žádné zkušenosti s mezinárodním obchodem mimo EU nemá, tak to „zorientování se“ chvíli potrvá.

Panují v nějakých celních oblastech nejasnosti, a to jak na straně celních úřadů, tak na straně subjektů, které zboží vyvážejí či dovážejí a deklarují?

Nejasnosti byly zejména v prvním měsících, tzn. v lednu, únoru a březnu, a to v souvislosti s implementací Dohody o obchodu a spolupráci mezi EU a Velkou Británií, například v oblasti prokazování původu zboží.

Nyní je již většina nejasností vyřešena. Částečným technických problémem zůstává elektronické potvrzování výstupu zboží z EU (zejména ve francouzských přístavech), které souvisí s následným uplatněním tzv. vratky DPH. Pravděpodobně vlivem nadměrného zatížení nedochází k přenosu dat do centrálních unijních IT systémů, jehož důsledkem je nutnost předložení alternativních důkazů výstupu zboží (v papírové podobě) celním úřadům.

Lze v letošním a příštím roce při obchodování s Velkou Británií očekávat nějaké změny v celních procedurách?

V souvislosti se samotným brexitem ne, ale od 1. července 2021 dochází ke změně výběru DPH při dovozu malých zásilek fyzickými osobami ze všech třetích (mimounijních) zemí, tzn. i z Velké Británie, dopravovaných poštou nebo jinými kurýrními nebo expresními službami. Do 30. června 2021 jsou tyto zásilky v hodnotě do 22 EUR od DPH osvobozeny. Od 1. července 2021 se u všech zásilek tohoto druhu bude jednak nově vybírat DPH, ale také bude nutné nově na tento druh zásilek podat celní prohlášení. A to bude možné učinit prostřednictvím (v zastoupení) poštovního operátora (za příslušný poplatek) nebo osobně pomocí speciální aplikace eCeP.

V praxi to znamená, že pokud si někdo objednává nějaké drobnější zboží na e shopu například ve Velké Británii, bude nově muset u zásilek do22 EUR od 1. července 2021 podat celní prohlášení a zaplatit DPH. Osvobození od cla u zásilek do 150 EUR zůstává nadále. Více o změnách lze nalézt na www.celnicka.cz.

(lan)

Foto: GŘC

spinner