Noční exkurze studentů logistiky do nového HUBu firmy PPL CZ

Noční exkurze studentů logistiky do nového HUBu firmy PPL CZ

25.4. - Firma PPL CZ je dlouhodobým strategickým, resp. nejvýnamnějším, smluvním firemním partnerem Katedry logistiky a patří mezi hlavní firemní partnery Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze. Jak známo, tato firma je v ČR jedním z nejvýznamnější dopravců balíkových zásilek, resp. KEB operátorů.

Spolupráce Katedry logistiky s firmou PPL CZ v současnosti nespočívá jen v praktickém seznamování studentů s problematikou KEB služeb formou pořádání odborných přednášek a seminářů či zpracovávání firemních témat kvalifikačních prací. To nejsledovanější a u studentů i nejoblíbenější jsou vždy exkurze do reálného provozu. Právě takovou akcí byla „noční“ exkurze do HUBu v Hradci Králové, která proběhla první středu dubna. Exkurze začala v 19:00 hodin. To bylo proto, že až v tuto dobu se na plno rozjíždí i proces zpracování zásilek ve firemním HUBu.

Doprava do a z Hradce Králové byla zajištěna autobusem obstaraným firmou PPL od metra Černý most, kde byl sraz v 17:30. Počet účastníků byl necelých třicet. Mezi účastníky bylo i několik členů Klubu mladých logistiků, který na zajištění akce ze strany fakulty, resp. katedry, participoval. Naším průvodcem po areálu byl Petr Horák (jmenovec CEO společnosti). Ten se také, spolu s Markem Slaným a Kamilou Kuchárovou z centrály společnosti, podílel na organizaci této pro nás ojedinělé akce. Byl ale zároveň i tím, kdo se před jejím započetím ujal krátkého představení společnosti, problematiky KEB služeb včetně jejich technického zabezpečení a samo sebou i popisu samotného provozu HUBu.

Prohlídka tohoto velmi zajímavého logistického centra – operátora KEB služeb věnujícího se přepravě malých kusových zásilek, byla bez nadsázky úchvatná. Studenty byla hodnocena především rychlost třídění, jeho organizace a spolehlivé/bezporuchové provádění. Dojem zanechaly i nemalé počty výměnných nástaveb, které jsou zde používány místo kontejnerů na svozy a rozvozy zásilek.

Návrat proběhl něco po 22:30 zpět k metru. Všichni zúčastnění byli z této ojedinělé akce nadšeni a samo sebou i chápali, že její načasování prostě nemohlo být jiné.

Závěrem budiž konstatováno, že oblasti naší spolupráce s firmou PPL CZ asi tímto ještě nebyly vyčerpány. Nejvýznamnější ale je, že naše vzájemná spolupráce přináší oboustranná pozitiva a to je jejím základním předpokladem.

Doc. Radek Novák, vedoucí Katedry logistiky FPH VŠE v Praze

Foto: LAN 

spinner