​Miloš Lužajić se stává partnerem v Cushman & Wakefield

​Miloš Lužajić se stává partnerem v Cushman & Wakefield

13.12. - Miloš Lužajić se stává partnerem v realitněporadenské společnosti Cushman & Wakefield, kde působí v týmu International Cross Border Valuation & Advisory. Ten ve spolupráci s lokálními týmy oceňování v jednotlivých zemích regionu EMEA koordinuje významné zakázky a funguje jako hlavní kontakt pro klienty, kteří vyžadují služby přeshraničního oceňování.

Miloš Lužajić do týmu International Cross Border přišel v roce 2022 ze společnosti CBS International, člena sítě partnerů Cushman & Wakefield, v níž zastával pozici vedoucího oceňování a poradenství pro výstavbu pro Srbsko. Má více než 10 let zkušeností s klíčovými projekty v oblasti oceňování, studií proveditelnosti a analýz „highest and best use“ v regionu SEE/CEE a v poslední době také EMEA.

Miloš Lužajić zodpovídá za koordinaci celoevropských projektů oceňování velkých portfolií pro nákup či prodej a také za pravidelné oceňování pro investory a pro finanční reporting. Úzce spolupracuje se všemi kancelářemi Cushman & Wakefield napříč regionem EMEA, poskytuje poradenství a koordinaci pravidelných oceňování pro celoevropské fondy a investory všech nemovitostních tříd.

Miloš a tým International Cross Border fungují jako hlavní kontakt pro klienty z regionu EMEA a řídí proces oceňování, zajišťují kontrolu kvality a revizi všech aktiv v jejich portfoliích. Nabízejí konzistentní přístup a včasný reporting podpořený aktuálními daty o trhu a reflektující specifika regionu, poskytují klientům analytiku na úrovni portfolií.

Miloš Lužajić získal magisterský titul v oboru finanční management na univerzitě Heriot-Watt, je držitelem profesních kvalifikací RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) a CFA (Chartered Financial Analyst).

Miloš rád tráví čas se svou rodinou; k jeho zálibám patří cestování a poznávání odlišných kultur.

(lan)

Foto: Cushman & Wakefield

spinner