​Letošní LogiMAT přilákal do Stuttgartu více návštěvníků i vystavovatelů

​Letošní LogiMAT přilákal do Stuttgartu více návštěvníků i vystavovatelů

LogiMAT 2024, mezinárodní veletrh intralogistických řešení a řízení procesů, dospěl k úspěšnému závěru s obnoveným růstem a působivými maximy ve všech klíčových ukazatelích. Na třídenní akci do kongresového centra Messe Stuttgart přijelo celkem 67 420 odborníků z oboru (+8,1 procenta). Na ně čekalo 1 610 vystavovatelů (+6 procenta), kteří představili své nejnovější produkty a řešení, včetně více než 120 inovativních produktových premiér.

Čistá výstavní plocha byla navíc rozšířena o dalších 2 000 m2, celkem tedy zaujímala přibližně 67 000 m2. Celkem se na výstavišti Messe Stuttgart během tří dnů akce sešlo 101 649 návštěvníků, vystavovatelů a zástupců médií. „Pokračuje tak úspěšná historie veletrhu LogiMAT,“ uvedl ředitel výstavy Michael Ruchty z mnichovského pořadatele EUROEXPO Messe- und Kongress-GmbH. „Letos jsme opět ukázali, že s trochou kreativity je možné využít nové prostory i na stejném místě a začlenit inovativní změny. LogiMAT tak i nadále ohromuje vystavovatele i odborníky z oboru špičkovou platformou, která se nepodobá žádné jiné na světě,“ dodal.

Všech deset výstavních hal kongresového centra Messe Stuttgart bylo dlouho dopředu plně obsazeno. Přední mezinárodní výrobci, vývojáři systémů, systémoví integrátoři a poskytovatelé služeb ze 40 zemí představili své nejnovější inovace a řešení pro efektivní intralogistické procesy na hrubé výstavní ploše 125 000 m2. Přibližně 150 společností vystavovalo na veletrhu LogiMAT poprvé. Celých 35 procent letošních vystavovatelů bylo ze zemí mimo Německo - včetně 86 ze zámoří včetně Číny, Severní Ameriky a Austrálie. „LogiMAT ve Stuttgartu si získal mezinárodní pověst předního světového intralogistického veletrhu, hlavní platformy pro intralogistický průmysl, na které může prezentovat své inovace a obchodovat,“ uvedl Michael Ruchty a dodal: Většinu odborníků z průmyslu
(57 procent) tvořili vedoucí pracovníci, kteří si přijeli udělat obrázek o aktuálně dostupných intralogistických řešeních a přímo porovnat nabídky. Celých 38 procent návštěvníků přišlo s úmyslem realizovat konkrétní investiční projekty. A 24 procent návštěvníků z řad profesionálů z oboru uzavřelo během výstavy smlouvu nebo tak plánuje učinit bezprostředně po jejím skončení.

„Vynikající výsledky veletrhu LogiMAT 2024 a úspěch rozšířeného doprovodného programu znovu podtrhují pověst veletrhu LogiMAT jako veletrhu s přidanou hodnotou a přední prezentační, informační a komunikační platformy v oboru intralogistiky,“ řekl Michael Ruchty s tím, že „LogiMAT poskytuje intralogistickým společnostem z celého světa inspiraci k prozíravým investicím do nejmodernějších technologií.“

Další akce LogiMAT se uskuteční již brzy: LogiMAT China se bude konat 8. až 10. května 2024 v Shenzhenu. LogiMAT Southeast Asia otevře své brány v Bangkoku 16. až 18. října 2024. A veletrh LogiMAT India se vrátí do Bombaje 13. - 15. února 2025. Příští veletrh LogiMAT ve Stuttgartu se bude konat 11. - 13. března 2025.

Prestižní ocenění Best Product

Nezávislá porota složená z vědců a novinářů posoudila více než 120 přihlášených výrobků a vybrala tři vítěze, kteří plně odpovídají názvu Best Product jako vynikající projevy kritérií ocenění: Zvyšují produktivitu, snižují náklady a zefektivňují provoz. Oceněné společnosti prostřednictvím svých produktů pomáhají zajistit stabilitu procesů a zároveň jejich flexibilitu při přizpůsobování se změnám. Zlepšením efektivity v konečném důsledku zvyšují produktivitu logistického průmyslu. Ocenění Best Product předal v LogiMAT Areně během slavnostního ceremoniálu v den zahájení veletrhu Dr. Johannes Fottner, profesor a předseda Institutu pro manipulaci s materiálem, materiálový tok a logistiku na Technické univerzitě v Mnichově.

Brightpick Autopicker

V kategorii „Technologie pro vychystávání, dopravu, zvedání a skladování objednávek“ získala cenu slovenská společnost Photoneo Brightpick za zařízení Brightpick Autopicker.

Brightpick Autopicker je jediný autonomní mobilní robot na světě, který dokáže vybírat a konsolidovat objednávky přímo ve skladových uličkách a je schopen manipulovat se vším od nechlazených a chlazených potravin až po léky, zdravotnické prostředky, balené zboží, kosmetiku, elektroniku, oblečení v polybagových obalech a další. Patentovaná konstrukce robota Autopicker je vybavena dvěma místy pro umístění zásobníků, takže robot může vyjmout jeden zásobník z regálu a umístit z něj jednotlivé položky do sousedního zásobníku připojeného k robotu. To dělá opakovaně při pohybu skladem, dokud není objednávka nebo šarže plně vychystána.

Na rozdíl od jiných robotů pro plnění objednávek nemusí Brightpick Autopicker cestovat tam a zpět k centrálním vychystávacím stanicím, což se projevuje v rychlejším vychystávání a vyšší propustnosti. Kromě roboticky asistovaného vychystávání v uličce jej lze použít také pro vychystávání těžkých nebo obtížně vychystatelných položek při vychystávání zboží do osob, vychystávání palet, dynamickém dělení, doplňování zásob, vyrovnávání a expedici.

Robot pracuje se standardními regály a zásobníky, což umožňuje rychlé nasazení a snadnou integraci do stávajících procesů a jakéhokoli skladového prostředí, včetně meziskladů. Lze jej zprovoznit během několika týdnů, což snižuje pracovní zátěž při plnění o 98 procent a snižuje náklady na polovinu. Brightpick Autopicker - nasazený samostatně nebo ve flotile - zaručuje stoprocentní přesnost vychystávání ve skladu.

CMC CartonWrap DUO

V kategorii „Technologie identifikace, zajištění nákladu a balení a nakládání“ získala cenu italská společnost CMC Packaging Automation za produkt CMC CartonWrap DUO.

CMC CartonWrap Duo je první stroj na trhu, který dokáže vyrábět krabice i obálky přizpůsobené rozměrům balených položek - to vše v rámci jednoho pracovního postupu. To přináší výrazné snížení objemu obalů, kartonového odpadu a emisí skleníkových plynů. Revoluční konstrukce je harmonickou kombinací udržitelnosti a efektivity, neboť spotřebuje až o 50 procent méně vlnité lepenky a o 70 procent méně lepidla než stávající technologie. Zlepšuje také zkušenosti zákazníků, protože vlastní obaly jsou spolehlivější při přepravě. S technologií CMC PackVertizing můžete dokonce vyrábět barevné, atraktivní vlastní obaly.

Stroj nejprve pomocí nejmodernější technologie naskenuje položky, které mají být zabaleny, a určí jejich rozměry, poté navrhne a vyrobí krabici z souvislé role vlnité lepenky nebo obálku vlastní velikosti pro tenčí položky. Karton nařeže, složí a utěsní tak, aby získal požadovaný tvar. Jakmile je krabice nebo obálka hotová, stroj do ní pečlivě vloží předměty a zajistí jejich těsné přilnutí, aby se minimalizoval jejich pohyb a případné poškození během přepravy. Poté se nanese lepidlo, které zajistí konečné klapky obalu, a výsledkem je zcela uzavřený a dobře utěsněný balíček. V neposlední řadě je automaticky nalepen přepravní štítek a zásilka je označena pro identifikaci. Hotový balíček je poté roztříděn a připraven k přepravě.

LEApedia - obousměrný řídicí systém jazyka OpenAI

V kategorii „Software, komunikace, IT““získala cenu německá společnost Logistics Reply za LEApedii, první obousměrný systém řízení jazyka Open AI pro systémy řízení skladů.

LEApedia je obousměrný řídicí systém jazyka OpenAI pro systémy řízení skladu (WMS). Inteligentní chatbot, integrovaný do cloudového SaaS řešení WMS LEA ReplyTM, odpovídá na dotazy a příkazy v přirozeném jazyce. Funkce inteligentního vyhledávání umožňuje uživatelům používat vstupy v přirozeném jazyce například k vyhledávání pojmů nebo popisů pracovních postupů, takže se mohou v systému rychleji a snadněji orientovat. Modul LEApedia lze přizpůsobit jedinečným specifikacím a softwarovému prostředí každého zákazníka a rychle jej integrovat, aniž by bylo nutné zpomalovat nebo zastavovat výrobu. Modul LEApedia nabízí okamžité odpovědi na otázky týkající se procesů, odborné terminologie, konfigurace systému a další. Uživatelé získají potřebné informace okamžitě, čímž odpadá časově náročné ruční vyhledávání a snižuje se možnost lidské chyby díky konzistentním a přesným výsledkům.

Další výhodou je, že program nejenže rozpoznává dotazy v přirozeném jazyce, ale také odpovídá v přirozeném jazyce bez jakéhokoli odborného žargonu. Díky tomu je srozumitelný pro všechny uživatele bez ohledu na kvalifikaci nebo jazykové znalosti, což výrazně urychluje a zefektivňuje pracovní postupy. Tato samostatnost uživatelů snižuje potřebu přeškolování a požadavků na podporu a zároveň zajišťuje celkově vyšší produktivitu.

(lan)

Foto: EUROEXPO Messe- und Kongress-GmbH

spinner