Kuehne+Nagel a Lenovo spolupracují na snižování uhlíkové stopy v technologickém segmentu

Kuehne+Nagel a Lenovo spolupracují na snižování uhlíkové stopy v technologickém segmentu

26.1. - Společnosti Kuehne+Nagel a Lenovo uzavřely partnerství, jehož účelem je podporovat technologické firmy při plnění jejich závazků minimalizovat dopad na životní prostředí a bojovat s klimatickou změnou. Jeho součástí je nabídka řešení, které je v tech odvětví zcela unikátní: Zákazníci Lenovo si totiž mohou u svých objednávek IT vybavení zvolit možnost přepravy s využitím udržitelných leteckých paliv SAF. Ta jsou vyráběna ze zemědělských plodin a jejich použití umožňuje snižovat emise skleníkových plynů.

SAF je dnes nejefektivnějším řešením, jež zásadním způsobem redukuje ekologickou stopu nákladní letecké přepravy. V případě, že bude zakázka realizována s využitím SAF, vystaví Kuehne+Nagel pro Lenovo i jeho zákazníka certifikát o snížení emisí. Obsahovat bude údaje o objemu SAF využitého k přepravě objednaného zboží prostřednictvím dané linky a dopravce. Takto transparentně deklarované hodnoty umožňují zákazníkům snižovat jejich emise u nakupovaného zboží a služeb v rozsahu 3.1. díky eliminaci emisí CO2e při jejich přepravě.

Yngve Ruud, člen představenstva Kuehne+Nagel zodpovědný za leteckou logistiku, uvedl: „Kuehne+Nagel pokračuje ve vývoji jednoduše dostupných udržitelných přepravních řešení s přidanou hodnotou pro zákazníky. Těší nás, že se společnost Lenovo rozhodla pro náš inovativní SAF koncept, jehož součástí je i emisní certifikace nejen pro Lenovo, ale i jeho zákazníky. Tímto způsobem podporujeme dosahování vědecky podložených SBTi cílů veškerých stran zapojených do fungování jejich dodavatelských řetězců. Zákazníci Lenova se nyní mohou vyvarovat emisí CO2e bez ohledu na to, jakou linku nebo leteckou společnost pro přepravu svých zásilek využívají.“

„Inovativní služba, kterou jsme vytvořili spolu s Kuehne+Nagel, je dalším krokem v plnění našeho závazku dodávat udržitelné produkty i řešení. Nepřestáváme ale hledat, osvojovat si a zdokonalovat další způsoby, jak snížit emise vznikající při manipulaci, skladování a přepravě našich produktů,“ dodal Gareth Davies, ředitel globální logistiky ve společnosti Lenovo.

(pav)

Foto: Kuehne+Nagel 

spinner