​Jiří Černý: Chytrá automatizace a digitalizace zvyšuje efektivitu výroby i logistiky

​Jiří Černý: Chytrá automatizace a digitalizace zvyšuje efektivitu výroby i logistiky

Společnost Continental Automotive Czech Republic uvedla do provozu systém AutoStore, který je dalším krokem k plně digitálnímu závodu v Brandýse nad Labem. Zkušenosti s tímto systémem po ruce fugnování i další výzvy, které se dotýkají logistiky tamního výrobního závodu, nám přiblížil ředitel jeho Supply Chain Managementu Jiří Černý.

Před rokem jste v Brandýse nad Labem uvedli do provozu skladovací systém AutoStore. Jak tento systém po roce hodnotíte? Splňuje vaše očekávání?

Autonomní skladovací systém AutoStore, který jsme instalovali ve spolupráci s dodavatelem této technologie na český trh Element Logic, a systémové napojení s firmou Aimtec hodnotíme velmi pozitivně. Projekt spočíval v kompletní transformaci jedné z našich lokací (Brandýs 2) ze závodu, který vyráběl mechanické komponenty na plně elektronický závod. To s sebou neslo také otázku změny produktového portfolia a systému skladování nového produktového portfolia.

Když jsme se pro investici do této technologie rozhodli, jevila se jako ideální řešení pro problém, který jsme řešili, a sice lepší využití skladovací plochy a úspora místa, které bylo následně přetvořeno ve výrobní plochu a zefektivnění logistických toků. Byli jsme schopni ušetřit celých 2 000 m2 a ve finále jsme byli schopni navýšit produkci (vyrábět a provozovat sklad) bez potřeby rozšiřovat zastavěnou plochu.

I po roce se ukazuje, že tato volba byla správná. AutoStore je víceméně bezúdržbový a běží nám bez větších problémů. Zároveň se nám výrazně snížila chybovost vyskladňování a naskladňování, zvýšila se i produktivita osob, které se systémem pracují. Provoz je obecně efektivnější, rychlejší a čistější. Zároveň je velmi přesný a precizní, což eliminuje chyby při inventurách atd.

Naše zkušenosti s implementací tohoto projektu navíc výrazně přispěli k obecnému know-how a dalšímu zavádění tohoto způsobu skladování také v jiných lokacích společnosti Continental. V celosvětové síti poboček Continental jsme byli 3. závodem, který tento systém vybudoval. Ale například letos se ve skladu v rumunském Temešváru staví Continental vetší, a ještě více automatický AutoStore.

Stačí vám jeho současná kapacita, nebo uvažujete o jeho dalším rozšiřování?

Systém jsme zvolili pro velice dobrý poměr kapacity skladu na jeden metr čtvereční zastavěné plochy a také pro jeho velkou jednoduchost a funkčnost. Další výhodou je možnost dalšího rozšiřování tohoto automatického skladu v rámci čtvercové struktury ve všech různých směrech. V současné situaci nám kapacita stačí, jelikož jsme se snažili počítat i s výhledem na následující roky včetně případnému rozšiřování výroby. Pro další roky necháváme úvahu zatím otevřenou. Výhodou je, že sklad je modulární, a tak je možné ho v případě potřeby rozšířit.

Tuto technologii jsme zvažovali také pro transformaci našeho skladu na Brandýse 1 – našem největším závodu ze čtyř, které na Brandýsku máme.

Loni jste uvedli, že implementace AutoStore je pro brandýský závod dalším krokem k plně digitálnímu závodu. V jaké stádiu je nyní tento přechod a kdy by měl být završen?

Naše závody v Brandýse nad Labem spadající pod Continental Automotive Czech Republic byly vybrány v rámci globální Automotive divize společnosti jako pilotní projekt pro „Digitální výrobní závod.“ Je to obrovský a velice komplexní závazek. Implementace jednotlivých technologií jsou důležité milníky v procesu digitalizace, a právě projekty jako AutoStore nám k této vizi pomáhají, nicméně si troufám tvrdit, že proces Digitalizace nebude završen nikdy.

S celkovou digitalizací jsme začali před více než 2 lety a projekt bereme jako neustále se měnící ekosystém priorit a požadavků tak, aby chytrá automatizace a digitalizace pomáhaly člověku a tvořily výrobní, logistické i administrativní procesy efektivnějšími. To ovšem neznamená nakoupit jednu nákladnou technologii a být s digitalizací hotov. Naší vizí je neustálé propojování systémů tak, aby pohyb materiálu, produktů i práce lidí byl co nejlepší.

Celý digitalizační projekt má kolega Michal Fichtner rozdělen do jednotlivých subprojektů, kterých už bylo celkem za poslední 2 roky realizováno přes 100. Máme za sebou například optimalizaci a automatizaci globálního reportingu, pokračujeme v průběžné chytré automatizaci a robotizaci, loni dokončený projekt AutoStore je dalším z nich.

Jakou roli podle vás bude do budoucna hrát umělá inteligence v supply chain managementu?

Všichni, myslím, na vlastní kůži pociťujeme, že v posledních řekněme 3 letech se řízení dodavatelských řetězců stalo podstatně náročnější. Delší a stále více propojené materiálové toky odrážejí rostoucí komplexitu produktových portfolií. Volatilita trhu, která byla ještě umocněna a zhoršena pandemií covid-19, zvýšila potřebu agilnosti a flexibility. A zvýšená pozornost směrem k uhlíkové neutralitě a v širším pojetí dopadu dodavatelských řetězců na životní prostředí spouští regionalizaci a optimalizaci všech toků. Odolnost dodavatelského řetězce je tedy klíčová a AI v tomto ohledu může podle mě sehrát významnou roli.

Schopnost umělé inteligence analyzovat obrovské objemy dat, rozumět vztahům, poskytovat přehled o operacích a podporovat lepší rozhodování činí z umělé inteligence potenciálního „Game changer“ v této nestálé době. AI má velký potenciál zrychlit a zjednodušit logistiku a celý supply chain. Reálný případ může být nakládání zboží, optimalizace cest, sdílení logistických tras či prostředků a další. Nemluvě o sdílení dat s dodavateli a odběrateli a real-time sledování pohybu zboží. Toto jsou všechno cesty jak zlepšit dodavatelské řetězce, zvýšit efektivitu businessu a zároveň snížit naši ekologickou stopu. K tomu jsme se ostatně za Continental do roku 2040 zavázali.

V jedné ze studií společnosti McKinsey jsem se dočetl, že úspěšná implementace řízení dodavatelského řetězce s podporou AI umožnila uživatelům, kteří se rozhodli tato řešení poměrně brzy implementovat zlepšit logistické náklady o 15 procent, úroveň zásob o 35 procent a úroveň služeb o 65 procent ve srovnání s konkurenty, kteří zaspali.

Jaký dopad na vaši činnost má snaha o dekarbonizaci v automobilovém průmyslu a nejistota plánování v návaznosti na situaci u finálních výrobců?

Přeprava v celkovém koláči CO2 znečištění zodpovídá za celých 16 procent uhlíkové stopy a z toho 72 procent činí silniční přeprava. Continental v Brandýse je dodavatelem elektroniky do automobilů a ať už se jedná o naše produktové portfolio nebo naše logistické a supply chain toky chceme, aby mobilita byla co možná nejčistší. I proto jsme se jako společnost zavázali do roku 2040 k stoprocentní uhlíkové neutralitě napříč celým dodavatelsko-odběratelským řetězcem a každý rok podnikáme kroky, které k tomuto cíli vedou. Chceme být leaderem, který tyto trendy udává a pozitivně tak ovlivňuje celý řetězec.

Největší výzvou pro nás zůstává přetrvávající nedostatek elektronických komponentů na globálním automobilovém trhu nezbytných pro naši výrobu a volatilita zákaznických požadavků. Tato nejistota měla za následek skokový nárůst zásob v porovnání s minulostí, kdy tyto zásoby fungují jako polštář pro vyrovnávání výkyvů. To samozřejmě ovlivňuje i naše logistické toky a efektivitu.

Jak se vám daří vypořádávat se s výpadky zásobovacích řetězců a všeobecným nárůstem cen?

Vypořádat se s nimi je prakticky sisyfovský úkol. Přizpůsobujeme se novému VUCA světu, který dá se říci již vnímáme jako nový normál. Vrátit se zpět do doby před covidem a inflačními tlaky je nereálné. Celý proces tedy vnímáme spíše jako učící se křivku, kdy se snažíme sžívat s tím, co tento volatilní svět do supply chain přináší. Rozhodně je potřeba velká agilita celého týmu. Začátky rozhodně nebyly snadné, nicméně máme štěstí v tom, že Continental je velká korporace. Máme za sebou centrální oddělení, závody si vypomáhají při aktuálních akutních nedostatcích komponent. Celou situaci vnímáme jako proces, který zvládáme a situace se neustále zlepšuje. Jedno je ale jisté – jedná se o nový standard, se kterým se musíme naučit žít.

Pokročili jste v loňském roce v instalaci nových technologií, zavádění prvků průmyslu 4.0, v automatizaci a robotizaci? Budete v tom pokračovat i letos? Jaký nejvýznamnější projekt chystáte? Nebo naopak musíte pro letošek investiční aktivitu utlumit?

V našich 4 závodech Continental Automotive jsme v minulém roce úspěšně dokončili několik projektů v rámci naší vize plně digitálního výrobního závodu. Nejpočetnější projekty byly v oblasti chytré automatizace výrobních a administrativních prostor a také logistických toků. Máme velkou radost, že naše snahy o automatizaci byly oceněny i odborně – konkrétně projekt AutoStore zabodoval s 2. místem v soutěži Impuls Logistika a umístil se i v TOP 5 Ceny za Průmysl 4.0. Pokračovali jsme v implementaci robotů a cobotů a autonomních mobilních robotů v našich výrobních a skladovacích halách. Mimo výrobní a logistické procesy jsme rovněž zavedli zaměstnaneckou aplikaci JOBka, která nám pomáhá s digitalizací administrativy, včetně plánování směn, dovolených, sdílených pracovních míst aj.

Osobně mě letos nejvíce potěšilo použití virtuální reality pro vyzkoušení nového třídícího dopravníkového systému. Na můj požadavek pro ověření navrženého designu na tradičním kartonovém modelu mi náš implementační team reagoval naprogramováním a vyzkoušením celého procesu pomocí virtuálních brýlí a senzorů. Celé to trvalo pouze dva dny a byl jsem velmi překvapen, jak jednoduché bylo virtuální realitu použít i pro ty kteří nejsou zvyklí na VR zařízení z počítačových her.

V letošním roce také spustíme pilotní projekt 5G sítě a plánujeme další intenzivní rozvoj projektu Digitálního závodu včetně simulací lidských modelů a jejich činností, zvýšení podílu virtuální a rozšířené reality do vstupních a tréninkových programů.

Milan Frydryšek

Foto: Continental

spinner