​Jan Bláha (PST CLC Mitsui‑Soko): Obliba námořní sběrné linky z Číny se dostává na předcovidovou úroveň

​Jan Bláha (PST CLC Mitsui‑Soko): Obliba námořní sběrné linky z Číny se dostává na předcovidovou úroveň

Situace na trhu přeprav v Evropě, ale i na celém světě, se neustále vyvíjí. Firmy na aktuální situaci reagují rozšiřováním nabídky a komplexností služeb. Nejde jen o to za co nejlepších podmínek zajistit dopravu například z Asie do Evropy, ale poptávka je současně i po doručení v rámci první a poslední míle, po zajištění veškerých celních náležitostí a rovněž po zajištění skladování.

Outsourcing skladování je jeden z trendů, který firmám pomáhá řešit jejich potíže s nedostatkem zaměstnanců, navíc nemusí řešit zajišťování techniky a podobně. Komplexní služby, které jsme uvedli, nabízí i PST CLC Mitsui‑Soko. O následující rozhovor jsme požádali Jana Bláhu, ředitele přeprav společnosti PST CLC Mitsui‑Soko.

Pane Bláho, provozujete železniční i námořní sběrnou linku z Číny do Evropy, přitom tu námořní jste obnovili teprve nedávno. Co bylo cílem jejího znovuobnovení?

Nabídka námořní sběrné linky z Číny do ČR je žádanou oblíbenou službou, kterou jsme předtím po nějakou dobu nenabízeli kvůli covidovým opatřením, lodě měly velká zpoždění, přitom zákazníci potřebovali zboží včas. Tato situace je už za námi. Obliba námořní sběrné linky z Číny se dostává na předcovidovou úroveň. Naše společnost PST CLC
Mitsui‑Soko vzhledem k ustálení tranzitních časů obnovila pravidelnou kontejnerovou námořní sběrnou linku z Šanghaje, která byla pozastavena před více než rokem kvůli velkým zdržením v námořní dopravě. Tato sběrná linka z Číny do ČR byla tehdy přesunuta na železnici. Aktuálně tedy PST CLC Mitsui‑Soko zajišťuje sběrnou linku z Číny po moři i po železnici.

K oblibě námořní sběrné kontejnerové linky přispívá i to, že ceny námořních přeprav výrazně klesly. Je to tak?

Aktuálně jsme na cenách, které byly před covidem. Rozdíl v cenách železničních a námořních přeprav je poměrně velký. Po železnici je tranzitní čas mezi patnácti až dvaceti dny, což je vhodné pro klienty, kteří na dodání spěchají. Přeprava po moři trvá 35 až 40 dnů, ale je výrazně levnější, zhruba až o 70 procent.

Kudy námořní kontejner putuje?

Z Šanghaje míří sběrný kontejner do přístavu Hamburk, poté je kombinovanou dopravou převezen do Prahy, kde jsou zásilky ve skladu PST CLC Mitsui‑Soko dekonsolidovány. Následně probíhá distribuce konečným zákazníkům.

Jaký je o tuto službu zájem?

Zájem zákazníků o tuto službu je velký. Výhodou totiž je, že nemusí naplnit celý kontejner, mohou si objednat menší prostor, tím pádem je cena pro ně výhodnější.

V loňském roce rostla obliba kombinované dopravy v rámci Evropy a tento trend nadále pokračuje. Jak to vnímáte vy?

V případě společnosti PST CLC Mitsui‑Soko vloni došlo ke zhruba padesátiprocentnímu nárůstu objemu kombinovaných přeprav oproti roku 2021. Firmy vlivem různých faktorů, například kvůli nedostatku řidičů, přicházejí na to, že je kombinovaná přeprava vhodným řešením, i když nemusí vždy jít o úplně nejlevnější variantu. Zájmu o kombinované přepravy pomohla i situace týkající se Velké Británie, tedy Brexitu. Kombinovaná přeprava může znamenat jednodušší přechod hranic.

Myslí české firmy také na ekologii v rámci přeprav? Zajímají se o ni?

Nejde jen o české firmy, zajišťujeme přepravy pro firmy v rámci celé Evropy. Nedávno jsme, abychom jim byli blíže, otevřeli pobočku v Rotterdamu. Každopádně hlavním kritériem při sjednávání přeprav je samozřejmě cena a čas doručení, nicméně ekologické hledisko stále nabývá na významu. Kombinované přepravy jsou jednoznačně ekologičtější.

Zákazníci si stále více uvědomují, že kombinovaná doprava zanechává menší uhlíkovou stupu. Silniční doprava je pouze v kratších úsecích tras, slouží jen na svoz na terminál a následně na rozvoz. Nejdelší část přepravy je buď železniční nebo vodní.

V případě kombinovaných přeprav jde tedy ve většině případů o přepravu návěsů prostřednictvím silniční a železniční cesty?

Ano. Návěsy se nakládají na takzvané kapsové vagony. Společnost PST CLC Mitsui‑Soko pravidelně využívá například železniční spojení mezi Vídní a Holandskem – a to importně i exportně. Pro Českou republiku mají velký význam kombinované přepravy i do Turecka a z Turecka. PST CLC Mitsui‑Soko má pravidelné vlakové spojení s Istanbulem, kdy vlaky přijíždějí do Kolína.

Od jaké vzdálenosti se kombinovaná doprava vyplácí?

Kombinovaná doprava se vyplácí na delší vzdálenosti, tedy trasy o délce kolem jednoho tisíce kilometrů. V rámci České republiky kombinovaná doprava nemá význam. Nevyplatí se jak z pohledu času, tak z pohledu nákladů. Přeprava po naší republice je výhodnější po silnici.

Když jsme u České republiky, začátkem roku jste otevřeli sklad v Pohořelicích u Brna, kde klientům nabízíte nejen zajištění dopravy, ale hlavně outsourcing skladování. Jaký je o outsourcing zájem?

Sklad v Pohořelicích ještě disponuje volnou kapacitou, s potenciálními klienty se postupně jedná, každopádně outsourcing logistiky je jednoznačný trend. Firmy totiž díky outsourcingu skladování nemusí řešit problémy s tím, kde budou skladovat. Nejsou nuceny stavět nebo pronajímat nějakou novou halu, nemusí hledat zaměstnance, kteří by v novém skladu pracovali. Nemusí řešit další problémy se zaměstnanci ani pořizovat vybavení skladů. V rámci outsourcingu jsou zajištěny veškeré služby, tedy nejen samotné uskladnění, ale také například přebalování, etiketování a podobně. A pochopitelně je součástí služby i doprava.

(PR)

Foto: PST CLC Mitsui‑Soko

spinner