Ing. Jan Pihar (DACHSER CZECH REPUBLIC) pro DN: Jsem rád, že se nám daří mít stabilní tým odborníků

Ing. Jan Pihar (DACHSER CZECH REPUBLIC) pro DN: Jsem rád, že se nám daří mít stabilní tým odborníků

Od začátku roku 2019 převzal vedení společnosti DACHSER v České republice, před tím deset let úspěšně vedl největší českou pobočku DACHSER v Kladně. Jak úspěšné byly uplynulé měsíce nejen pro něj samotného, ale především pro firmu, v jejímž čele v Česku stojí, nám prozradil generální ředitel DACHSER pro Českou republiku Ing. Jan Pihar.

Do funkce ředitele DACHSER Czech Republic jste nastoupil před rokem s určitými plány a představami. Podařilo se vám je za těch dvanáct měsíců naplnit?

Je to právě rok, co jsem převzal vedení společnost DACHSER Czech Republic, a ta byla ve velmi dobré kondici. Jsem rád, že se mi podařilo navázat na mého předchůdce a pokračovat v dobrém směřování. Byl to pro mě závazek a potvrdilo se, že jdeme správným směrem.

Naše plány jsou delší než jen horizont dvanácti měsíců. Naším cílem je se během následujících pěti let přiblížit k obratu čtyř miliard Kč a samozřejmě i nadále být lídrem v kvalitě a spolehlivosti logistických služeb.

Bylo něco, co vás v nové funkci překvapilo, ať už v pozitivním nebo negativním směru?

Ve společnosti působím již 14 let, takže není mnoho věcí, které by mě zaskočily. Pozitivně mě překvapil rychlý a hladký průběh přestěhování naší pobočky DACHSER Ostrava do nových prostor, dodáním od developera se vše realizovalo dokonce o měsíc dřív a i na naší straně proběhlo vše na výbornou, zejména náročná instalace našich IT systémů.

Co se negativních aspektů týče, obecně se pozastavuji nad podléháním negativní náladě na trhu v souvislosti se zprávami o údajné přicházející ekonomické krizi.

Rok 2019 byl pro vaši firmu ekonomicky úspěšný, přepravili jste i více zásilek. Co považujete vy osobně za největší úspěch?

Jsem rád, že se nám daří mít stabilní tým odborníků a HR politiku naší rodinné společnosti považuji za rozumnou a strategicky velmi vydařenou. Konkrétně se nám na tomto poli podařilo najít výborného zástupce na pozici general managera DACHSER Kladno, který tuto největší českou pobočku již půl roku vede. V průběhu celého roku pak probíhaly strategické meetingy ve všech českých pobočkách s cílem vytvořit podmínky pro jejich ještě lepší a užší spolupráci.

Velkým problémem logistických společností obecně je nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Jakým způsobem to řešíte v DACHSERU?

Především máme dobré a stabilní týmy ve všech českých pobočkách. Dlouhodobě se věnujeme práci s lidmi a budování přátelské, rodinné firemní kultury a logistické odborníky si vzděláváme sami. Zároveň se pak snažíme, aby u nás odborníci na logistiku zůstávali, a nízká fluktuace potvrzuje, že se nám to daří. Naši lidé se mohou spolehnout na pravidelný růst mezd, celou řadu benefitů a propracované vzdělávání. Dbáme na důsledný, ale ohleduplný a spravedlivý přístup pracovníků na řídících pozicích a našim lidem umožňujeme kariérně růst, a to doslova od školních lavic – máme program Logistik Junior pro absolventy středních škol a Trainee program pro studenty škol vysokých.

Zaměstnanci jsou také jedním ze tří pilířů firmy. Investice do vzdělávání jsou tedy pro vás velmi důležité. Jakým způsobem vzdělávání zaměstnanců v DACHSERU funguje?

DACHSER si na know-how svých zaměstnanců zakládá a soustavně do jejich vzdělávání investuje. V České republice činily vzdělávací a školicí aktivity v loňském roce více než 13 000 hodin, což představuje v průměru tři celé člověkodny za rok. Vzdělávání u nás je založené na konsenzu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem a propracovaném systému vzdělávacích aktivit. Kromě povinných školení vyplývajících z konkrétních pracovních pozic si DACHSER vytvořil globální systém interních auditorů. Odborníci na procesy v přepravách a ve skladech se nazývají DENO (DACHSER Experts Network Operations) a DEWO (DACHSER Experts Warehouse Operations) a mají za úkol hlídat správnost procesů v pobočkách, implementovat nové know-how a školit zaměstnance v procesních oblastech. Po celém světě jich pracuje víc než stovka, jen v České republice působí pět DENO a DEWO expertů. Další interní lektoři se věnují předávání know-how v oblasti celní problematiky, nakládání s nebezpečným zbožím či obchodních dovednostech. Vzhledem k tomu, že si vyvíjíme naše IT systémy sami, interní lektoři se rekrutují i z řad IT odborníků na naše aplikace a systémy. Kromě toho provozujeme v Německu školicí středisko DACHSER Academy, které již deset let nabízí výukové programy ve specifických oblastech zaměřených přímo na společnost DACHSER a vycházejících přímo z naší korporátní strategie. Ročně využije kurzů v DACHSER Academy přes 4000 lidí a účastní se jich i zaměstnanci z České republiky. DACHSER samozřejmě využívá pro zvyšování kvalifikace a odbornosti svých lidí i externích odborníků. Jsme si vědomi toho, jakým způsobem ovlivňuje vzdělání našich lidí kvalitu našich služeb. A také víme, jak významné důsledky může přinést situace na trhu práce a nízká nezaměstnanost. Naším dlouhodobým cílem je proto soustavně zvyšovat kvalifikaci našich lidí a zaměřovat se na ještě lepší zapracování nových zaměstnanců, tzv. on-boarding proces.

Jedna z věcí, která může firmu posunout kupředu a odlišit ji od konkurence, je kromě kvalifikovaných zaměstnanců i zavádění inovací. V DACHSERU jste zavedli program Idea2net, který s inovacemi úzce souvisí. Můžete ho podrobněji představit?

Idea2net je specifický systém Dachseru pro cílené vyhledávání nápadů souvisejících s logistikou a naším byznysem. Zavádí se ve všech pobočkách na světě a přispívat do něho mohou všichni naši zaměstnanci. Nejlepší nápady jsou potom implementovány v celé naší logistické síti. Jednou z inovací, která vzešla od zaměstnanců, je projekt Short Distance 2.0 pro ještě lepší plánování svozů sběrné služby a rozvozů na poslední míli.

V mnoha evropských městech je problémem doručování na poslední míli. Někde platí zákazy jízd vozidel do určitých zón, jinde se dá jen těžko parkovat. Co pomáhá DACHSERU řešit problémy city logistiky?

Naše oddělení výzkumu a vývoje uvedlo do života soubor nástrojů, tzv. Tool Box, který obsahuje možná řešení, opatření a strategie pro realizaci projektů z oblasti city logistiky. Každá pobočka DACHSERU po celém světě do něho má přístup a může nakonfigurovat pomocí těchto nástrojů řešení pro konkrétní metropoli kdekoliv na světě. Díky našemu vlastnímu vývoji se věnujeme i testování nových konceptů a technologií. V Německu například používáme pro doručování do center měst kamiony a rozvozová vozidla na elektropohon či hybridní pohon, do pěších zón zavážíme nákladními elektrokoly a podobně. Výsledky takových testů se potom zahrnou právě do Tool Boxu.

Vaší doménou je i přeprava chemických materiálů a obecně nebezpečného zboží. Jak se vyvíjely přepravy v tomto oboru v posledním roce? Pokusil byste se odhadnout další vývoj v následujících letech?

Přepravy chemických výrobků se vyvíjely velmi dobře – zaznamenali jsme nárůst obratu v exportních zásilkách z tohoto segmentu o 12,5 procenta. Poptávka po tomto druhu přepravy roste nejen u nás, ale stejný trend pozorujeme i v zahraničí. DACHSER nabízí společnostem po celém světě z chemického, ale i například kosmetického průmyslu speciální řešení sběrné služby, které zohledňuje charakter zboží spadajícího pod dohodu ADR a zároveň umožňuje realizovat i malé objemy zásilek či vyšší frekvenci zásobování. Předpokládáme, že i v následujících letech bude poptávka po tomto řešení růst.

DACHSER je rodinná firma, jste na to hrdí a často to připomínáte. Jaká pozitiva a případně negativa to s sebou nese?

K pozitivním aspektům jistě patří udržitelná a zejména dlouhodobá strategie podnikání se silnou vazbou na rodinné podnikání – vlastníkem společnosti jsou tři generace potomků Thomase Dachsera, zakladatele společnosti. Převážná část zisku se investuje zpět do firmy a umožňuje rozšiřování a zkvalitňování naší logistické sítě z vlastních zdrojů. Pro firmu není důležitý každý kvartální výsledek, ale dlouhodobé naplňování naší strategie. Pozitivně hodnotím i naši orientaci na inovace, která před několika lety vykrystalizovala ve vlastní oddělení výzkumu a vývoje. Kvituji i přímou vazbu mezi firmou a rodinou vlastníků, která se aktivně podílí na vedení společnosti a vytváří pevné firemní hodnoty, které vnímáme všichni stejně ve všech pobočkách na světě.

Náš rozhovor jsme začali jistou formou bilancování. Pojďme se teď společně podívat do budoucna. Co plánujete na letošní rok? Co důležitého vás čeká?

V roce 2020 se soustředíme na další zvyšování kvality našich služeb a kvalifikace našich zaměstnanců. Investice by měly plynout i do nových strategií a technologií. V celé síti DACHSER například zavádíme projekt Short Distance 2.0. To zahrnuje zavedení nového softwaru a hardwaru pro plánování a optimalizaci svozů a rozvozů sběrné služby, který přispěje ke zvýšení kvality a spolehlivosti ve sběrné službě. Mobilní terminály PenKey budou nahrazeny novými moderními skenovacími zařízeními s rozšířenými funkcemi a nově také s naším vlastním systémem.

Martina Vampulová

Foto: DACHSER

spinner