Industrial Research Forum: Rekordně nízká neobsazenost i rekordní růst ve 3. čtvrtletí

Industrial Research Forum: Rekordně nízká neobsazenost i rekordní růst ve 3. čtvrtletí

26.10. - Industrial Research Forum oznámilo údaje o trhu se skladovými a výrobními nemovitostmi za 3. čtvrtletí 2022. Celkový objem nově dokončených prostor překročil 500 000 metrů čtverečních a jde tak o největší číslo v historii.

Celková plocha moderních průmyslových prostor určených k pronájmu v České republice vzrostla ve třetím čtvrtletí roku 2022 na 10,65 milionu metrů čtverečních. Dokončeno bylo celkem 511 100 metrů čtverečních skladových ploch v 18 průmyslových parcích. To představuje ohromující 244% nárůst oproti stejnému období loňského roku a 249% nárůst mezičtvrtletně. V době dokončení bylo přibližně 95 % projektů již předpronajato.

Největší dokončenou průmyslovou halou je budova o celkové velikosti 186 700 metrů čtverečních, která se nachází v Panattoni Parku Kojetín v Olomouckém kraji. Výstavba byla zahájena před rokem, kdy byla celá budova předpronajata společnosti Amazon pro nové distribuční centrum. Druhá největší dokončená budova o rozloze 60 000 metrů čtverečních se nachází v CTParku Bor a byla pronajata nezveřejněnému nájemci z logistického sektoru. Třetí největší dokončenou budovou byla hala v ostravském Airport Multimodal Parku (34 000 metrů čtverečních), která byla pronajata dvěma nájemcům, České poště a společnosti Geis.

Projekty ve výstavbě

Na konci třetího čtvrtletí roku 2022 bylo ve výstavbě více než 1 159 800 metrů čtverečních skladových a výrobních ploch, o 10 % méně než v předchozím čtvrtletí. Přibližně 27 % těchto ploch se nachází v Karlovarském kraji, 13 % v Jihomoravském kraji a dalších 12 % v Plzeňském kraji. V průběhu 3. čtvrtletí 2022 byla zahájena výstavba hal o celkové rozloze 361 900 metrů čtverečních. Do toho spadá i budova o rozloze 233 700 metrů čtverečních v Panattoni Parku Cheb, největší přepronájem 1. pololetí 2022 v Karlovarském kraji. Podíl průmyslových prostor ve spekulativní výstavbě (bez předem zajištěného nájemce) ve třetím čtvrtletí 2022 opět mírně vzrostl, a to na 34,5 %. Do konce roku 2022 očekáváme dokončení přibližně 340 000 metrů čtverečních skladových a výrobních ploch. V součtu s první polovinou roku by se jednalo o největší množství, které by za jeden kalendářní rok bylo doručeno na český trh v historii IRF. Na konci roku 2022 se trh s průmyslovými nemovitostmi přiblíží k hranici 11 mil. metrů čtverečních.

Realizovaná poptávka

Hrubá realizovaná poptávka (včetně renegociací) ve třetím čtvrtletí roku 2022 dosáhla 482 400 metrů čtverečních, což ve srovnání s předchozím čtvrtletím představuje pokles o 27 %. V meziročním srovnání se jedná o mírný pokles o 6 %. Podíl renegociací se oproti předchozímu čtvrtletí zvýšil o 5 procentních bodů, a činil tak 27 % z hrubé realizované poptávky. V meziročním srovnání šlo o nárůst o 11 procentních bodů.

Čistá poptávka dosáhla ve třetím čtvrtletí roku 2022 celkem 354 100 metrů čtverečních, což je zatím nejnižší čtvrtletní výsledek v tomto roce a nejnižší čtvrtletní výsledek od 1. čtvrtletí 2021. Toto číslo představuje pokles o 32 % oproti minulému čtvrtletí a o 18 % oproti stejnému období roku 2021. Je však třeba zmínit, že silný výsledek 2. čtvrtletí 2022 byl způsoben jedinou transakcí představující 233 700 metrů čtverečních. I proto se výsledky čisté poptávky ve 3. čtvrtletí výrazně neodchylují od výsledků za celé 1. pololetí. Kromě nezveřejněných transakcí tvořily největší podíl na čisté poptávce logistické společnosti, které se na celkovém objemu podílely 32 %, dále společnosti ze sektoru výroby (24 %) a distribuční společnosti (18 %).

Významné pronájmy v rámci poptávky

Dvě největší nové transakce byly podepsány logistickými společnostmi. Největší novou transakcí byl ve 3. čtvrtletí 2022 předpronájem v GLP Park Brno Holubice o velikosti 31 400 metrů čtverečních, který podepsala společnost FAST ČR. Druhou největší novou transakcí byl nový pronájem o velikosti 31 400 metrů čtverečních v Panattoni Pilsen Park West pro společnost DHL Supply Chain. Teprve třetí největší nová transakce spadala mimo logistický sektor. Prodejce optiky Fielmann si předpronajal plochu o velikosti 29 100 metrů čtverečních v Garbe Parku Chomutov. Největší renegociace (36 600 metrů čtverečních) ve třetím čtvrtletí byla uzavřena v CTParku Hranice, kde nezveřejněná společnost z automobilového sektoru podepsala prodloužení své stávající smlouvy.

Neobsazenost

Ve třetím čtvrtletí roku 2022 se míra neobsazenosti opět snížila, a to na 1 %. Ve srovnání s předchozím čtvrtletím jde o pokles o 50 bazických bodů a o pokles o 43 bazických bodů v porovnání se stejným obdobím loňského roku. Celkově je na trhu v současné době pouze 105 900 metrů čtverečních moderních průmyslových prostor, které jsou připraveny k okamžitému nastěhování. Neobsazenost průmyslových prostor (mimo kancelářské prostory) v Praze a jejím nejbližším okolí je ještě omezenější než v celostátním měřítku, a to již více než rok. Od 2. čtvrtletí 2021 se pohybuje okolo 0 %.

Nájemné

Nejvyšší dosahované nájemné průmyslových a logistických nemovitostí (tzv. prime headline) v České republice se ve třetím čtvrtletí roku 2022 pohybovalo na úrovni mezi 7,25 –7,50 €/m2/měsíc. Ve vybraných lokalitách mimo Prahu nyní roste nájemné v rychleji než dříve, a to výrazně nad 6,00 €/m2/měsíc. V některých projektech, zejména v Praze, se nájemné pohybuje již kolem 8,50 €/m2/měsíc. Výše nájemného za kancelářské vestavky dosahuje 9,50 – 12,50 €/m2/měsíc. Obvyklá výše servisních poplatků se pohybuje mezi 0,65–1,00 €/m2/měsíc.

(pav)

Ilustrační foto: Amazon - Panattoni Park Kojetín

spinner