Gebrüder Weiss šetří suroviny, vodu i oxid uhličitý

Gebrüder Weiss šetří suroviny, vodu i oxid uhličitý

7.6. - Jedním z důležitých programů k omezování emisí oxidu uhličitého z vlastní činnosti jsou investice do solárních elektráren. Do provozu byly nedávno uvedeny čtyři nové fotovoltaické systémy v jižním Německu a západním Rakousku Články umístěné na logistických halách Gebrüder Weiss v Norimberku, Esslingenu, Aldingenu a Lauterachu generují dohromady přibližně 1540 MWh solární energie za rok. To odpovídá průměrné roční spotřebě přibližně 385 tříčlenných domácností ve stejném období.

„V druhé polovině tohoto roku bude solárními zařízeními vybaveno dalších pět poboček Gebrüder Weiss v Rakousku. To naší společnosti umožní vyrábět do konce roku 2021 na 13 místech celkem 8,4 GWh elektřiny a každý rok ušetřit přibližně 1050 tun CO2. Na instalaci fotovoltaických článků připravujeme v rámci rozšíření také střechy našich poboček v Jenči a v Syrovicích v České republice,“ uvedl Jan Kodada.

Výstavba fotovoltaických systémů je pouze jedním z pilířů strategie udržitelného rozvoje společnosti. Gebrüder Weiss provozuje vlastní „farmu“ větrných elektráren a ve svém vozovém parku testuje alternativní technologie pohonu silničních vozidel. Od začátku roku je součástí vozového parku Gebrüder Weiss nákladní automobil na vodíkový pohon, flotila zahrnuje také několik nákladních vozidel na plyn i plně elektrická motorová vozidla.

Ke snižování emisí oxidu uhličitého přispívá také přesun silniční nákladní dopravy na železnici. „Každodenní využívání železničního spojení mezi Vídní a Bludenzem, které již od ledna roku 2008 zajišťuje náš multimodální projekt Orange Combi Cargo, ušetřilo za dobu trvání spolupráce více než 100 000 tun emisí CO2. Zároveň signifikantně ulevujeme silničnímu provozu. Na základě prodloužení smlouvy mezi Gebrüder Weiss a ÖBB Rail Cargo Group tato spolupráce pokračuje a bude procházet dalšími optimalizacemi,“ upřesnil Jan Kodada.

Spotřeba energií a produkce odpadu v ČR

V České republice se Gebrüder Weiss soustředí na aspekt systému řízení využívání energií, který odpovídá přísným interním normám. Vedle vyhledávání vhodných příležitostí pro využití alternativních zdrojů energie je součástí této strategie také ekologické nakládání s odpady. „Pobočky Gebrüder Weiss ČR působí jako součást sítě sběrných míst zpětného odběru akumulátorů, našich kapacit mohou využívat také naši zaměstnanci a jejich rodinní příslušníci. V rámci našich B2C služeb zajišťujeme také svoz vyřazených elektrospotřebičů k jejich ekologické likvidaci, staráme se rovněž o recyklaci obalových materiálů nově dodané bílé techniky. V roce 2020 jsme zpět do zpracovatelského průmyslu navrátili více než 730 tun kilogramů starého elektra. Tím se naší společnosti podařilo přispět ke snížení produkce skleníkových plynů o 8 500 tun CO2, omezení těžby ropy o 430 000 litrů nebo uspořit 4 460 MWh elektrické energie. Ušetřili jsme také zhruba 460 tun primárních surovin a téměř 1 200 metrů krychlových vody. To je pro zajímavost zhruba stejné množství vody, které vystačí na více než 4 miliony běžných cyklů myčky nádobí,“ uvedl Jan Kodada.

Podpora ochrany ohrožených druhů

Ojedinělým počinem v oblasti podpory ochrany životního prostředí je adopce prvního zvířete v historii Gebrüder Weiss. Je jím méně než dva centimetry dlouhá mořská škeble pojmenovaná „Orange“, jeden z nemnoha dosud žijících exemplářů kyjovky šupinaté. Tito mořští mlži, jejichž skořápka dorůstá délky až 1,2 metru, se vyskytují pouze v oblasti středozemního moře a mají pro mořský ekosystém mimořádný význam. Jejich rozměrná skořápka totiž funguje jako přirozený filtr, který nepřetržitě čistí mořskou vodu od velkého množství organické hmoty. Skořápka kyjovky je také domovem mnoha dalších organismů, může sloužit i jako vynikající indikátor změn v životním prostředí a poskytuje tak informace o biologické reakci na dopad lidské činnosti na moře. Odhaduje se, že nově objevený parazit vyhubil již více než 99% světové populace všech kyjovek. Podpora úsilí, které akvárium v chorvatské Pule vyvíjí na záchranu ohrožených mořských druhů před jejich vyhynutím, je dokladem vztahu Gebrüder Weiss k udržitelnému rozvoji, který je hodnotou pevně zakořeněnou ve veškeré činnosti společnosti na globální úrovni.

(pav)

Foto: Gebrüder Weiss

spinner