​Gebrüder Weiss podporuje svoje klienty na cestě k uhlíkové neutralitě

​Gebrüder Weiss podporuje svoje klienty na cestě k uhlíkové neutralitě

25.4. – Logistická společnost Gebrüder Weiss předala první certifikát o kompenzaci emisí CO2 svému klientovi v České republice. „Máme radost, že se česká pobočka společnosti Würth jako první u nás zapojila do našeho programu zero emissions. Na cestě k uhlíkové neutralitě jsme připraveni pomoci také dalším českým zákazníkům,“ řekl Jan Kodada, ředitel obchodu a marketingu Gebrüder Weiss.

Gebrüder Weiss představil svůj program zero emissions českým zákazníkům před několika měsíci. Jeho podstatou je výpočet emisí pomocí webové databáze EcoTransIT pro každou jednotlivou zásilku. Emitované zplodiny jsou uvedeny na faktuře za přepravu spolu s náklady na jejich kompenzaci. Kompenzační platby od zákazníků směřují do certifikovaných projektů na ochranu klimatu na několika různých kontinentech. „Všechny tyto projekty jsou pečlivě vybírány a monitorovány, vždy buďto výrazně snižují emise CO2 , nebo je dokonce zcela eliminují. Uživatelé, kteří uhlíkovou stopu vytvořenou jejich zásilkami takto kompenzují, obdrží certifikát dokládající jejich podporu příslušného projektu,“ uvedl Jan Kodada.

V České republice se jako první do programu zero emissions zapojila česká centrála společnost WÜRTH, světového lídra v oblasti montážní techniky. „Jednou z hodnot, které má Würth a Gebrüder Weiss společné, je přístup k životnímu prostředí. Jsme hrdí, že jsme jako první klient Gebrüder Weiss v ČR vstoupili do programu, který reálně podporuje snižování dopadů naší činnosti na životní prostředí,“ uvedl Miloš Horký, výkonný ředitel Würth ČR.

„Navzdory nejrůznějším snahám vzniká při většině přepravních operací i nadále CO2. Jedná se o globální problém, zasahující bez nadsázky celý svět. Ať už jde o Českou republiku, Evropu nebo jiné kontinenty. Projekty na ochranu klimatu však mohou tyto emise kompenzovat. Společným úsilím a kooperací s našimi klienty k tomu hodláme co nejvíce přispívat,“ dodal Jan Kodada.

(lan)

Foto: Gebrüder Weiss

Na snímku předání certifikátu zero emissions v areálu firmy Würth

spinner