Evropský elektronický obchod stále roste, čekají ho však globální výzvy

Evropský elektronický obchod stále roste, čekají ho však globální výzvy

Asociace Ecommerce Europe a EuroCommerce v létě společně zveřejnily letošní Zprávu o evropském elektronickém obchodování. Podle ní v roce 2021 vzrostl evropský elektronický obchod o 13 procent na 718 miliard EUR.

Tempo růstu zůstalo stabilní, oproti roku 2020 se dokonce mírně zvýšilo. Údaje o obratu B2C za rok 2021 ukazují, že elektronický obchod i nadále roste, a to navzdory zrušení výluk a možnosti spotřebitelů opět navštěvovat kamenné obchody.

Po vrcholu pandemie covid‑19 se elektronické obchodování ještě pevněji zakotvilo v ekonomice a společnosti. Celkově lze identifikovat dva trendy. Na jedné straně normalizace a stabilizace tržeb ve srovnání s výjimečným předchozím rokem – elektronický obchod pokračoval v růstu i v roce 2021 a předpokládá se, že tomu tak bude i v roce 2022, přičemž růst se pomalu stabilizuje. Na druhé straně zpráva identifikuje, že spotřebitelé jsou ve svých výdajích opatrnější. Vlivem války na Ukrajině, inflace, narušených globálních dodavatelských řetězců a celkového pocitu nejistoty se údaje o růstu vracejí na úroveň před pandemií. Nicméně skutečnost, že tržby z elektronického obchodování zatím zaznamenávají jen malý pokles, ukazuje, že se odvětví digitálního obchodování stalo nepostradatelným a velmi odolným. Kromě toho odvětví online služeb, jako je elektronický cestovní ruch, pořádání akcí a prodej vstupenek, zaznamenalo v uplynulém roce stabilní oživení.

Luca Cassetti, generální tajemník Ecommerce Europe, k tomu uvedl: „V uplynulých dvou letech získali maloobchodníci v oblasti digitalizace mnoho zkušeností. Toto zrychlení bylo významně podpořeno pandemií, během níž e‑commerce a maloobchod hrály zásadní roli. Tento vývoj se odráží v této zprávě. V roce 2022 se Evropa bohužel stala dějištěm velkého konfliktu. Ačkoli je to zatím obtížné vyhodnotit, válka na Ukrajině bude mít zásadní důsledky pro evropskou ekonomiku i pro trhy elektronického obchodování. Mnoho našich členů již zaznamenalo pokles kupní síly a důvěry spotřebitelů, a to především v důsledku vysokých cen energií, inflace a nejistoty ohledně budoucnosti. Vyzýváme členské státy EU a tvůrce politik, aby v těchto obtížných časech podpořili evropskou ekonomiku a občany a zároveň pokračovali v práci na legislativním rámci, který bude odolný vůči budoucnosti a vhodný pro vícekanálový maloobchod.“

Do roku 2030 bude třeba zdvojnásobit investice

Christel Delbergheová, generální ředitelka EuroCommerce, uvedla: „Maloobchodní a velkoobchodní odvětví se výrazně transformuje, aby se stalo digitálnějším, udržitelnějším a přilákalo nové talenty. Odhadujeme, že podniky budou muset do roku 2030 zdvojnásobit své investice, aby této transformace úspěšně dosáhly. Mít digitální přítomnost se pro mnoho společností stává otázkou přežití. Naši zákazníci od nás očekávají, že jim poskytneme bezproblémovou zkušenost a nabídneme různé kombinace online a offline interakcí. Podpora digitalizace malých a středních podniků bude vyžadovat specializovanou podporu, technické poradenství a budování povědomí o různých nástrojích usnadňujících online přítomnost. Budeme pečlivě sledovat provádění a prosazování digitální agendy EU, abychom zajistili, že Evropa vytvoří prostředí příznivé pro inovace a zároveň zajistí spravedlivou hospodářskou soutěž.“

Zpráva o evropském elektronickém obchodování za rok 2022 zahrnuje 37 zemí evropského kontinentu.

Západní Evropa je zdaleka nejsilnějším regionem, pokud jde o obrat elektronického obchodování B2C, a drží 63 procent celkového obratu pro rok 2021. Na druhém místě následuje jižní Evropa s pouhými 16 procenty celkového obratu, na třetím a čtvrtém místě je střední Evropa (10 %) a severní Evropa (9 %) a na posledním místě východní Evropa (2 %). V aktuálních číslech roku 2021 se v západní Evropě online zobchodovalo 450 miliard EUR, v jižní Evropě 118 miliard EUR a ve střední Evropě 70 miliard EUR. Severní Evropa se umístila hned za střední Evropou s obratem 67 miliard EUR a byla následovaná východní Evropou s obratem 14 miliard EUR.

K dalším klíčovým zjištěním patří, že v roce 2021 nakupovalo na internetu 73 procent evropské populace, což je mírný pokles oproti roku 2020 (74 %). Ačkoli je patrné lehké zmírnění online nákupů po pandemii, několik národních asociací elektronického obchodu poznamenalo, že pokles je menší, než se očekávalo, a některé ve skutečnosti zaznamenaly nárůst online nákupů na svém konkrétním trhu.

(lan)

Foto: Pixabay

spinner