DSV za rok 2023 hlásí solidní výsledky

DSV za rok 2023 hlásí solidní výsledky

22.2. - DSV, jedna z předních světových logistických společností, zveřejnila své globální finanční výsledky za rok 2023, které odhalují odolnost společnosti v období plném výzev, ovlivňujících globální trh. Od covidové pandemie až po aktuální situaci v Rudém moři společnost DSV zůstala stabilní a dosáhla solidních výsledků. Hrubý zisk společnosti se snížil v souladu s očekáváním společnosti a poklesem trhu v loňském roce o pouhých 13,4 %.

I přes náročné podmínky, které se projevily nejen v přetrvávajících dopadech pandemie, ale i v neočekávaných událostech, jako byly blokáda Suezského průplavu a geopolitická nestabilita, se DSV ukázala jako silný hráč na trhu.

Rok 2023 byl obdobím plný překvapení, neboť přepravní společnosti musely reagovat na narušení dodavatelského řetězce a neustále hledat nové strategie. DSV se pružně přizpůsobila těmto změnám a díky tomu dosáhla stability. Výsledky za rok 2022 naznačovaly pevný trend růstu, který se podařilo i přes nepříznivé situace udržet v normě.

Ačkoli hrubý zisk společnosti mírně poklesl (o 13,4 %), je důležité tato čísla chápat v kontextu komplikací, jimž čelí nejen DSV, ale celá sféra logistiky. Nepříznivá situace světového obchodu se promítla ve finančních výsledcích v oblasti Air & Sea, která zaznamenala propad, naopak DSV Road dosáhla stejných výsledků jako v roce 2022.

V době geopolitické nejistoty a trvalých problémů s dodavatelskými řetězci je společnost nadále připravena poskytovat svým zákazníkům podporu a udržet si svou stabilitu ve srovnání s běžným trhem. DSV si vybudovala pevný základ pro organický růst prostřednictvím několika akvizic, jež nadále zůstávají zásadní součástí její strategie.

„Naše schopnost přizpůsobit se a reagovat na měnící se podmínky trhu je rozhodujícím faktorem naší úspěšnosti. Výsledky společnosti jsou v souladu s naším očekáváním a děním na trhu v minulém roce. Pro letošní rok očekáváme opět růst a vyšší zájem společností o přepravu zboží. Záleží však na mnoha faktorech, včetně geopolitického dění, které aktuálně ovlivňuje přepravu například v Rudém moři," řekl Mikael Kjeldgaard, Managing Director DSV Air & Sea Česká republika.

DSV se díky svému promyšlenému přístupu, inovativní praxi a schopnosti přizpůsobit se měnícím se podmínkám posouvá kupředu. Společnost nadále staví na své dlouhodobé vizi a cílech a je připravena čelit i případným budoucím překážkám. 

(pav)

Foto: DSV

spinner