DHL Supply Chain prodlužuje smlouvu s Locus Robotics

DHL Supply Chain prodlužuje smlouvu s Locus Robotics

Společnost DHL Supply Chain z koncernu Deutsche Post DHL Group uzavřela rámcovou smlouvu o rozšířené spolupráci s firmou Locus Robotics. První investice do robotů pro asistované vychystávání již prokázaly svou efektivitu v komerčních provozech.

Nová smlouva v hodnotě mnoha milionů dolarů významně přispěje k realizaci strategie urychlené digitalizace společnosti DHL. Specialista na dodavatelské řetězce plánuje odebrat do roku 2022 až 2000 robotů. Tím se stane zdaleka největším zákazníkem společnosti Locus Robotics v celosvětovém měřítku. Roboti pro asistované vychystávání se většinou používají ve skladech internetových obchodů a spotřebního zboží. Jejich pracovníkům pomáhají s vychystáváním a doplňováním skladových zásob, čímž zvyšují efektivitu a urychlují proces dodání zboží.

„Pro nás je mimořádně důležité, abychom mohli konzistentně optimalizovat naše dodavatelské řetězce. V tomto ohledu jsou velmi efektivní právě roboti pro asistované vychystávání,“ řekl Markus Voss, globální ředitel IT a provozní ředitel ve společnosti DHL Supply Chain, a doplnil: „V našich skladech v USA, Evropě a Velké Británii již průmyslově využíváme více než 500 robotů pro asistované vychystávání. Do konce roku 2021 k nim přidáme dalších 500 robotů, které rozdělíme mezi více než 20 provozů. Technologie kolaborativního vychystávání v moderních skladech jasně prokázala svou efektivitu a spolehlivost. V mnoha provozech jsme již vypracovali konkrétní plány pro využití zbývajících robotů, které uvedeme do provozu v roce 2022. Celkový potenciál robotů pro asistované vychystávání je však v našich skladech DHL mnohem větší. Jsme tedy přesvědčeni o tom, že cíle, které jsme si se společností Locus Robotics vytyčili, splníme,“ dodal Markus Voss.

Strategie urychlené digitalizace společnosti DHL Supply Chain

Širší uplatnění uvedených robotů je dalším krokem v realizaci strategie urychlené digitalizace společnosti DHL Supply Chain. Roboti pro asistované vychystávání zkracují čas potřebný k přemisťování vozíků ve skladu, snižují fyzickou námahu zaměstnanců a zvyšují efektivitu vychystávání. Zároveň dokážou zobrazit obrázek zboží, které má být vychystáno, nebo vypočítat optimální trasu. Jejich použití zkracuje čas potřebný k zaškolení zaměstnanců. Lze je navíc rychle integrovat do skladového systému prostřednictvím soft-warové integrační vrstvy Robotics Hub DHL Supply Chain a zaměstnanci je považují za přínosné. Roboti kromě toho představují optimální řešení pro zvyšování kapacit v sezónních špičkách, protože stávající flotila robotů může být rychle doplněna dalšími roboty s minimálními požadavky na jejich uvedení do provozu.

(lan)

Foto: DHL Supply Chain

spinner