​DHL představuje čtyři možnosti pro zvýšení odolnosti dodavatelských řetězců firem

​DHL představuje čtyři možnosti pro zvýšení odolnosti dodavatelských řetězců firem

7.7. – Vzhledem k nejnovějšímu vývoji, který přináší například geopolitické krize, zaměřují společnosti ve stále větší míře svou pozornost na diverzifikaci svých dodavatelských řetězců. A přesto pro tento proces dodnes neexistuje žádná jednoznačná definice a komplexní model. Společnost DHL se proto spolu s předními akademickými pracovníky postavila k této výzvě čelem a v aktuální zprávě DHL o trendech s titulem Diverzifikace dodavatelského řetězce předkládá novou definici a mnohostranný model.

Diverzifikace dodavatelského řetězce musí probíhat proaktivně, přičemž společnosti do svých dodavatelských řetězců integrují jednu nebo několik dimenzí minimalizujících rizika. Mezi ně patří multishoringové dodavatelské sítě (složené z různých interních nebo externích poskytovatelů služeb v různých zemích na základě jejich jedinečných výhod), multisourcing (spolupráce s vícero dodavateli, kteří jsou vzájemně v konkurenčním vztahu), paralelně využívané způsoby dopravy a souběžné nebo redundantní logistické provozy. Zpráva kromě toho obsahuje konkrétní příklady zákazníků, na jejichž základě společnosti mohou vyhodnocovat svůj stupeň diverzifikace a vyvíjet vhodné strategie.

„Události uplynulých let jasně ukázaly, jak důležitá je odolnost dodavatelských řetězců a tomu odpovídající přizpůsobení globální dodavatelské sítě firem. Ve společnosti DHL chceme naše zákazníky podporovat v tom, aby si udržitelným způsobem zachovali odolnost, a to tím, že jim nabízíme na míru střižená řešení, sdílíme s nimi osvědčené postupy a podporujeme iniciativy založené na spolupráci,“ uvedla Katja Buschová, obchodní ředitelka a vedoucí divize DHL Customer Solutions & Innovation.

„Nejnovější Zpráva DHL o trendech zdůrazňuje náš cíl určovat trendy v dodavatelských řetězcích, které pomáhají posílit nejen postavení našich zákazníků, ale také podniků ve všech odvětvích. Poskytujeme firmám nejnovější výsledky výzkumu, naše odborné znalosti, nástroje a logistická řešení. Díky tomu mohou posilovat svou odolnost, podporovat svou agilitu, zlepšovat svou udržitelnost, a zvětšovat tak svou konkurenční výhodu,“ dodal Klaus Dohrmann, viceprezident a vedoucí výzkumu trendů a inovací v divizi DHL Customer Solutions & Innovation.

Názorný model dimenzí pro diverzifikaci dodavatelského řetězce

V novém modelu, který společnost DHL vyvinula ve spolupráci s emeritním profesorem Richardem Wildingem, OBE, jedním z předních globálních odborníků na logistiku a řízení dodavatelských řetězců, jsou představeny čtyři dimenze pro diverzifikaci dodavatelských řetězců.

Dimenze 1 – Multishoring: Tato dimenze zahrnuje rozdělení výrobních a dodavatelských závodů do různých regionů nebo zemí, aby byla minimalizována výrobní rizika. Patří do ní také zvětšování výrobních kapacit a používání stejných dodavatelů v různých výrobních lokalitách.

Dimenze 2 – Výrobní a dodavatelská síť: Rozšíření sítě o redundantní dodavatele a výrobní kapacity pro zvládání finančních a provozních rizik.

Dimenze 3 – Způsoby dopravy: Současné používání většího počtu dopravních prostředků pokrývajících všechny úseky přepravy včetně první míle, dálkové přepravy a poslední míle s cílem diverzifikovat trasy a minimalizovat riziko výpadku.

Dimenze 4 – Logistický provoz: Rozšíření logistické infrastruktury, aby zahrnovala dodatečné funkce, například logistické uzly, sklady nebo distribuční centra. To může znamenat, že si firmy vytvoří rezervní kapacity v blízkosti a z důvodu diverzifikace přenechají určité logistické činnosti externím dodavatelům.

*****

Zprávu DHL o trendech s názvem Diverzifikace dodavatelského řetězce (pouze v angličtině) si lze stáhnout na: dhl.com/supply-chain-diversification.

(lan)

Foto: DHL

spinner