DHL Express a World Energy společně urychlí dekarbonizaci letectví

DHL Express a World Energy společně urychlí dekarbonizaci letectví

24.10. - DHL Express a World Energy, přední výrobce SAF a poskytovatel nízkouhlíkových řešení, podepsaly dlouhodobou strategickou dohodu o urychlení dekarbonizace letecké logistiky prostřednictvím nákupu cca 668 milionů litrů paliva pro udržitelné letectví prostřednictvím certifikátů udržitelného leteckého paliva (SAFc). Sedmiletá smlouva s platností do roku 2030 je aktuálně jednou z nejdelších a největších dohod SAFc v leteckém průmyslu.

Očekává se, že díky této dohodě se zredukuje cca. 1,7 milionu tun emisí oxidu uhličitého za životní cyklus leteckého paliva – to odpovídá přibližně 77 000 ročním pohybům letadel DHL Express v Americe za celý rok uhlíkově neutrální. Tato dohoda je dalším důkazem ambiciózního plánu udržitelného rozvoje skupiny DHL Group, jehož cílem je snížení ročních emisí skleníkových plynů skupiny pod 29 milionů tun CO2e v roce 2030 ve scope 1, 2, 3.

„DHL Express je pevně odhodlána být průkopníkem udržitelné budoucnosti v letecké logistice,“ řekl John Pearson, generální ředitel DHL Express. "Partnerstvím se společností World Energy a potvrzením této důležité dohody děláme další konkrétní krok směrem k minimalizaci naší uhlíkové stopy a přispíváme k udržitelnější budoucnosti. „Chceme inspirovat více dodavatelů, aby urychlili výrobu a přijetí SAF v celém odvětví letectví".

„Je nám ctí propojit se s DHL, abychom společně dosáhli dekarbonizace letectví,“ řekl Gene Gebolys, generální ředitel World Energy. „Je obtížné zavést dekarbonizaci do jednotlivých sektorů, vyžaduje to změny v hodnotovém řetězci a partnerství, jako je to dnešní. Pak mohou společnosti jako je DHL začít plnit své cíle v oblasti ochrany klimatu."

Transparentnost a odpovědnost díky Book & Claim

U SAFc jsou ekologické atributy paliva odděleny od paliva jako takového pomocí modelu spotřebitelského řetězce „Book & Claim“. Přístup Book & Claim zvyšuje transparentnost a odpovědnost za udržitelná paliva tím, že zajišťuje, aby snížení emisí spojených s každým kreditem bylo přesně převedeno a ověřeno třetí stranou. Umožňuje DHL Express nakupovat SAFc, využívat související snížení emisí a rozšířit ekologické atributy na své zákazníky prostřednictvím služby GoGreen Plus.

SAFc dodávané prostřednictvím Book & Claim také pomáhá minimalizovat jak logistické náklady, tak emise, protože palivo nemusí být přepravováno po celém světě. Díky tomu je SAFc nejúčinnějším způsobem dekarbonizace letectví. Všechny World Energy SAFc pro DHL budou splňovat přísné normy certifikace udržitelnosti z kulatého stolu o udržitelných biomateriálech (RSB). Kromě toho budou všechny objemy sledovány prostřednictvím nezávislého registru, aby byla zajištěna sledovatelnost tvrzení souvisejících se SAFc. Samotné palivo bude dodáváno na letiště v oblasti Los Angeles v blízkosti výrobního závodu World Energy v kalifornském Paramountu.

(pav)

Foto: DHLm Express - zpeva Tobias Meyer, CEO DHL Group, a Gene Gebolys, CEO World Energy

spinner