Deutsche Post DHL Group do roku 2030 investuje 7 miliard EUR do logistiky s neutrálním vlivem na klima

Deutsche Post DHL Group do roku 2030 investuje 7 miliard EUR do logistiky s neutrálním vlivem na klima

26.3. - Deutsche Post DHL Group, globální lídr v oblasti logistiky, urychlí plánovanou dekarbonizaci společnosti. Koncern v příštích deseti letech investuje celkem 7 miliard EUR do opatření zaměřených na snižování emisí CO2. Prostředky budou vynaloženy především na alternativní letecká paliva, rozšiřování flotily elektromobilů s nulovými emisemi a budovy s neutrálním vlivem na klima.

Na cestě k cíli nulových emisí do roku 2050, který platí již čtyři roky, si společnost vytyčuje nové, ambiciózní dílčí cíle. Deutsche Post DHL Group se například v rámci své iniciativy Science Based Target (SBTi) zavázala snížit své emise skleníkových plynů do roku 2030 v souladu s Pařížskou dohodou o změně klimatu. Klimatické cíle jsou součástí nového plánu pro trvalou udržitelnost, v němž si společnost Deutsche Post DHL Group stanovuje své ekologické, sociální a korporátní cíle pro nadcházející roky. Koncern kromě svého úsilí o ochranu životního prostředí definuje také jasné cíle a opatření v oblastech společenské odpovědnosti a řízení firmy.

Představenstvo a dozorčí rada společnosti Deutsche Post DHL Group navrhnou na příští výroční valné hromadě akcionářům, aby byl systém odměňování členů představenstva ještě více provázán s trvalou udržitelností podnikového rozvoje. V budoucnosti bude dosažení ekologických, sociálních a korporátních cílů zohledňováno při výpočtu odměn pro členy představenstva. To je jasným signálem, že závazek k trvale udržitelnému podnikání je pro společnost Deutsche Post DHL Group nejvyšší prioritou.

„Jsme největší logistická společnost na světě a tím pádem je naší odpovědností ukazovat cestu a vést logistický průmysl do trvale udržitelné budoucnosti. Náš žlutý koncern přeměníme v zelenou firmu a významně tím prospějeme naší planetě i společnosti,“ řekl Frank Appel, předseda představenstva Deutsche Post DHL Group. „Jsem přesvědčen, že díky ještě intenzivnějšímu zaměření na naše ekologické, sociální a korporátní cíle zůstaneme první volbou pro zákazníky, zaměstnance a investory, a tím položíme základy pro dlouhodobý ekonomický úspěch.“ Závazek k trvalé udržitelnosti je nedílnou součástí korporátní kultury Deutsche Post DHL Group. Koncern si stanovuje v oblasti trvalé udržitelnosti ambiciózní cíle již od roku 2008, například s ohledem na snižování emisí CO2. V roce 2017 se společnost stala první logistickou firmou na světě, která si vytyčila cíl snížit emise skleníkových plynů na čistou nulu do roku 2050.

Společnost proto nabízí řadu inovativních řešení pro zvyšování trvalé udržitelnosti dodavatelských řetězců a současně tím také pomáhá svým zákazníkům dosahovat jejich cílů v oblasti ochrany životního prostředí. Přijetím Strategie 2025 v roce 2019 se trvalá udržitelnost stala zásadní součástí korporátní strategie. Frank Appel k tomu dodal: „Pandemie onemocnění covid-19 posílila hlavní megatrendy současnosti: globalizaci, digitalizaci, internetový obchod a trvalou udržitelnost – čtyři pilíře naší Strategie 2025. Z uvedených témat je trvalá udržitelnost nejnaléhavější výzvou. Naším plánem pro trvalou udržitelnost zintenzivňujeme naše úsilí a otevřeně podporujeme cíle OSN pro trvale udržitelný rozvoj.“

(pav)

Foto: DHL

spinner