DB Schenker a L´Oréal se připravují na nízkoemisní zásobování

DB Schenker a L´Oréal se připravují na nízkoemisní zásobování

31.8. - Společnost DB Schenker zařadila do své flotily dva kamiony na zkapalněný zemní plyn (LNG), které by ještě letos měly plynule přejít na bio LNG. Provozuje je na zakázkách pro společnost L´Oréal, která je tak o krok blíže ke splnění svých udržitelných závazků.

Společnost L´Oréal zastupující portfolio 27 kosmetických značek plánuje u svých výrobků do roku 2030 snížit část uhlíkové stopy tvořené dopravou na 50 %. DB Schenker jde této výzvě směle naproti, v praxi testuje mnohá alternativní paliva. V České republice patřila mezi první logistické firmy, které zřídily vlastní plnicí stanici na stlačený zemní plyn (CNG). Nyní ve spolupráci s L´Oréal poprvé testuje LNG, aby nejpozději během příštího roku přešla na jeho bio variantu.

Výhodou kapalného skupenství zemního plynu je jeho distribuce i tankování. „V praxi tankujete objemově méně plynu v kapalné formě čili po změně z kapalného skupenství na plynné máte podstatně více paliva, a to až 3,5násobek. Zároveň máte delší dojezd, zejména ve srovnání s CNG,“ uvedla Kateřina Surovcová, Key Account Manager DB Schenker.

Oproti naftovému motoru třídy EURO 6 vypouští motor poháněný palivem LNG o 20 % méně CO2.Spotřeba se pohybuje mezi 23 a 26 kg na 100 km, v závislosti na kvalitě plynu. „Náš lokální cíl pro letošní rok je snížit produkci emisí CO2. LNG kamiony zajistí denní spoje mezi naším distribučním skladem v Jažlovicích a distribučním centrem DB Schenker v Rudné u Prahy a přímé závozy k našim zákazníkům,“ prozradil Daniel Dušek, Transport Manager CHS HUB L´Oréal Česká republika.

V České republice se dá LNG natankovat zatím jen na sedmi čerpacích stanicích. Žádná z nich dosud nenabízí bio LNG. Zkapalněný biometan, který se vyrábí například ze zemědělského odpadu nebo zbytků potravin v gastronomii, je zatím možné získat pouze z dovozu, což není ekonomické ani ekologické. Ve druhé polovině letošního roku už by ale dopravci měli mít možnost biopalivo načerpat.

„LNG vozidla mají asi o 20 % vyšší pořizovací cenu, vyžadují častější servis a proškolení řidičů na jiné tankování a přísné dodržování bezpečnostních pokynů. Výhodou je naopak nulová silniční daň, nižší emise a zejména pak možnost prakticky okamžitě přejít na ještě ekologičtější bio LNG,“ zhodnotila Kateřina Surovcová.

Provoz LNG kamionů pro distribuci výrobků skupiny L´Oréal je mezikrokem, než se v příštím roce podaří přejít na bio LNG a dosáhnout skutečně významného snížení emisí. Podle současných propočtů by to mohlo být až o 40 %.

Užitečné informace o zkapalněném a stlačeném zemním plynu

Co je LNG?

Zkapalněný zemní plyn (LNG) se vyrábí ze zemního plynu za pomocí zkapalňování. Pro získání LNG je stlačován a chlazen za extrémně nízkých teplot, a v tom okamžiku se změní na kapalinu. Výhodou kapalného skupenství je i to, že k natankování plné nádrže je potřeba méně paliva, protože při změně skupenství se objem paliva zvýší, a to až na 3,5násobek.

Rozdíl mezi CNG a LNG?

Stlačený zemní plyn (CNG) a LNG, jsou stejné látky. Hlavní výhodou, kterou LNG má nad CNG je to, že je hustější a čistější. S LNG v nádrži mají vozy také delší dojezd, nulovou silniční daň, a zároveň se snáz převáží mezi čerpacími stanicemi. Zkapalněný zemní plyn však není široce dostupný a také je výrazně dražší.

Co je bio LNG?

Jedná se o zkapalněný biometan, který se vyrábí například ze zemědělského odpadu nebo zbytků z gastro průmyslu. Zatím je možné bio LNG získat pouze z dovozu, a to nejen kvůli jeho vysoké ceně. V druhé polovině roku budou mít dopravci možnost čerpat bio LNG na vybraných LNG čerpacích stanicích společnosti GasNet.

(pav)

Foto: DB Schenker

spinner