ČR je podle indexu globálních výrobních center nejlepší v Evropě

ČR je podle indexu globálních výrobních center nejlepší v Evropě

Celkem 48 světových lokalit co do vhodnosti k rozšiřování či stěhování provozů globálních výrobců hodnotí v nejnovější zprávě realitní společnost Cushman & Wakefield. První příčka v Evropě a celkově páté místo v žebříčku patří České republice.

Ačkoli se konkrétní potřeby různých výrobců liší, díky vládním investicím do přijetí technologií se v tomto ohledu daří Číně. Spojené státy jsou zase nejatraktivnější pro firmy, které se snaží minimalizovat ekonomická a politická rizika. V žebříčku podle minimalizace ekonomických a politických rizik je pak po Spojených státech amerických a Kanadě nejlepší destinací Česká republika. Podle základních kritérií pak obsadila pátou příčku globálně a první v Evropě.

„Přestože Česko nepatří zdaleka mezi nejlevnější země z hlediska výrobního průmyslu, kde se hodnotí nejen mzdy tuzemské pracovní síly, ale také ceny energií, průmyslové výstavby a administrativních poplatků, je vyhodnoceno jako nejlepší destinace pro výrobu v Evropě, a to hlavně díky vysoké bezpečnosti, relativní politické stabilitě v porovnání se svými sousedy na východ Evropy, a ekonomické a korporátní stabilitě. Rizika jsou tudíž pro investory minimální. Velkou výhodou je i centrální poloha se strategickým přístupem na hlavní evropské trhy,“ řekl vedoucí týmu pronájmu průmyslových ploch ve střední a východní Evropě ve společnosti Cushman & Wakefield Ferdinand Hlobil.

Tři žebříčky hodnotící podmínky, náklady a rizika

Index výrobního rizika (Manufacturing Risk Index, MRI) společnosti Cushman & Wakefield posuzuje každou zemi podle 20 proměnných, z nichž vycházejí tři vážené žebříčky hodnotící podmínky, náklady a rizika pro výrobu. Zdrojová data indexu pocházejí z řady spolehlivých zdrojů, mimo jiné od Světové banky, UNCTAD a Oxford Economics.

Ze zprávy vyplývá, že z pohledu základního scénáře, který přikládá stejnou důležitost podmínkám pro podnikání a cenové konkurenceschopnosti v dané zemi, je na prvním místě Čína. Na druhém místě se umístily Spojené státy, následované v první pětici ještě Indií, Kanadou a Českou republikou. Kromě České republiky se na předních místech z evropských zemí umístily také Polsko, Litva a Maďarsko.

Při pohledu na data z hlediska nákladů – jenž upřednostňuje země s nižšími provozními výdaji včetně mzdových – se na prvním místě stále drží Čína a asijské země dominují i první desítce. Z jiných oblastí se v první desítce umístily pouze Litva na sedmém a Rumunsko na osmém místě.

Třetí žebříček – na základě rizik – bere v úvahu rostoucí geopolitické riziko a straní zemím, kde jsou ekonomické a politické hrozby nejmenší. V tomto ohledu vede Severní Amerika se Spojenými státy americkými na prvním a Kanadou na druhém místě, přičemž Čína se propadla až na čtvrté místo. Na evropské země připadá více než polovina první desítky – vede Česká republika, která se v žebříčku umístila celkově třetí, a z dalších evropských zemí se do první desítky prosadily ještě Německo, Dánsko, Finsko, Rakousko a Velká Británie.

Těžištěm výroby zůstanou Evropa a Severní Amerika

„Tyto žebříčky poskytují zásadní vhled do rapidně se vyvíjejícího odvětví výroby a do rozhodujících faktorů při volbě lokalit. Globální výroba vstoupila do nové éry, která se vyznačuje rostoucím vlivem technologií při řešení otázek produktivity, nedostatku pracovních sil a bezpečnosti v odvětvích výroby a logistiky,“ uvedla autorka studie Lisa Graham, která působí jako vedoucí oddělení společnosti Cushman & Wakefield pro průzkum odvětví logistiky a průmyslu v regionu EMEA. „Jsme svědky vzestupu někdejších nízkonákladových oblastí jako Číny a Indie v řetězci tvorby hodnoty, a to díky vládní podpoře adopce technologií. Proto si v našich žebříčcích tak dobře vedly právě asijské země. Tato oblast však stále vzbuzuje obavy ohledně duševního vlastnictví, což znamená, že i navzdory vyšším nákladům budou těžištěm výroby i nadále země v Severní Americe a Evropě,“ dodala.

Podle Roba Halla, vedoucího logistického a průmyslového týmu společnosti Cushman & Wakefield pro region EMEA, jsme svědky projevů protekcionismu a nacionalismu, které ohrožují globální i regionální dodavatelské řetězce. „V Evropě výsledek probíhajících jednání o brexitu pozmění jak regionální výrobu, tak vnitrostátní a mezinárodní toky zboží. Uspějí země, které investují do platforem umožňujících pohyb zboží na výrobní linky a z nich,“ uzavřel.

(mna)

Foto: Modus

spinner