Colliers International: Investice ve střední a východní Evropě oslabí

Colliers International: Investice ve střední a východní Evropě oslabí

21.4. - Předběžné objemy investic v regionu střední a východní Evropy dosáhly podle společnosti Colliers International za první čtvrtletí letošního roku zhruba 3,7 miliardy EUR, a to i navzdory nástupu pandemie Covid-19 ve střední a východní Evropě začátkem března. Tento objem výrazně zvýšila akvizice portfolia Residomo v České republice společností Heimstaden ve výši zhruba 1,3 miliardy EUR, a stále představuje meziroční nárůst o 68 % oproti prvnímu čtvrtletí v roce 2019 (zhruba 2,2 miliardy EUR) a 28 % oproti prvnímu čtvrtletí v roce 2018 (zhruba 2,9 miliardy EUR).

Po rekordním roce 2019 si Polsko udržuje vedoucí postavení v regionu se 48% podílem letošního objemu prvního čtvrtletí. Následuje Česká republika s 39 %, Slovensko (5 %), Rumunsko (4 %), Maďarsko (2 %) a Bulharsko (2 %).

Kevin Turpin, regionální ředitel průzkumu trhu pro východní a střední Evropu, k tomu uvedl: „Vzhledem k různým opatřením k zajištění bezpečnosti lidí a zabránění šíření viru, včetně omezení letů a hranic, očekáváme, že objemy ve druhém a třetím čtvrtletí budou významně ovlivněny, protože všechny strany zapojené do transakčních procesů se z velké části nemůžou setkávat a navštěvovat.“

„Kromě těchto, doufejme, poměrně krátkodobých omezení, je mnoho vlastníků nemovitostí a správců v současné době zaneprázdněno zhodnocováním veškerých rizik s ohledem na svá aktiva a majetek. Jednotlivé reakce vlád na regiony na pandemii se doposud zaměřovaly hlavně na řešení mezd zaměstnanců a na podporu podniků, zejména těch, které jsou nejvíce omezeny omezujícími opatřeními. Kromě některých možných krátkodobých daňových úlev se může mnoho majitelů nemovitostí cítit opomíjeno, pokud jde o ochranná opatření,“ uvedla společnost Colliers International ve své zprávě.

Podle počátečních výsledků probíhajícího průzkumu společnosti Colliers zůstává chuť investorů vysoká, objem kapitálu k nasazení zůstává stejný, dokonce se může potenciálně zvýšit, ale mnoho investorů pozastaví rozhodovací proces po několik týdnů, dokud nebude situace jasnější, zejména pokud jde o financování, cenotvorbu a schopnosti fyzicky si prohlížet potenciální investiční příležitosti.

„Na trzích samozřejmě pozorujeme strategii „počkáme a uvidíme“, ale zatímco někteří vyčkávají, optimističtější strany na straně kupujících i prodávajících využívají výhody situace. Zapojili jsme se do několika investičních transakcí s místními i zahraničními investory v České republice, které se vyvíjejí a nadále pokračují. Podnikání nebude stát dlouho. Investoři si již uvědomili, že trhy v Česku, na Slovensku a také v širší střední a východní Evropě na pandemii reagovaly velmi pozitivně. Například česká vláda právě schválila novou směrnici, která upravuje opatření v oblasti splácení úvěru v souvislosti s pandemií,“ řekl Andrew Thompson, ředitel investičního oddělení pro ČR a SR Colliers International.

Harry Bannatyne, partner a ředitel průmyslového oddělení pro ČR Colliers International, k tomu dodal: “Z krize by mohly vyplynout i příležitosti. Následkem epidemie by se do střední a východní Evropy mohla vrátit výroba z ohrožených zemí jako je Čína, Amerika a Asie. Česká republika je k tomu perfektně situována, protože má nejen velmi strategickou polohu, ale také dlouhou tradici v průmyslové výrobě a inovacích a disponuje kvalifikovanou pracovní silou. To by ve střednědobém až dlouhodobém horizontu vytvořilo v zemi novou poptávku potřebného prostoru. S více než 400 novými společnostmi v e-commerce pouze v ČR vidíme výrazný nárůst prostoru potřebného k přizpůsobení se tomuto novému stylu podnikání. Jsem přesvědčen, že ze všech realitních odvětvích bude mít průmysl & logistika nejpozitivnější výsledky ve srovnání s ostatními sektory, jako například s kancelářským, maloobchodním nebo rezidenčním.“

(lan)

Foto: Colliers International

spinner