Celní řízení PST CLC v době omezení pohybu osob

Celní řízení PST CLC v době omezení pohybu osob

20.3. - Vzhledem k nutnosti zajištění maximální ochrany zdraví s minimálním dopadem na tok zboží bude společnost PST CLC preferovat a po nezbytně nutnou dobu také prosazovat způsob celního řízení eliminující osobní kontakt mezi řidiči, celními deklaranty a pracovníky celní správy.

V případech exportů a importu zboží, u kterého nelze využít zjednodušených postupů (tedy kdy musí být zboží fyzicky přítomno u celního úřadu), žádá společnost PST CLC své zákazníky (vývozce/dovozce) o zajištění komunikace s dopravcem. Pokud to bude možné, podklady k celnímu řízení budou přijímány výhradně elektronicky na příslušném pracoviště celní deklarace společnosti PST CLC.

Postup bezpečného zajištění celního odbavení:

   1/ zákazník zašle společnosti PST CLC veškeré podklady pro celní řízení (fakturu, ložné a nákladní listy, kopie dokladů o původu zboží, tranzitní certifikáty, atd.),

   2/ zákazník informuje dopravce o nutnosti dodání zboží do celního prostoru,

   3/ dopravce po příjezdu informuje zákazníka o dopravení zboží a zákazník informuje PST CLC,

   4/ PST CLC realizuje celní řízení a propouští zboží do navrženého režimu,

   5/ PST CLC kontaktuje zákazníka o propuštění zboží do celního režimu,

   6/ zákazník informuje dopravce o dodání zboží na místo vykládky, či zahájení vývozu.

Pokud bude nezbytné vzhledem k povaze zboží realizovat jeho fyzickou kontrolu, bude o tomto postupu zákazník neprodleně informován ze strany pracoviště celní deklarace společnosti PST CLC. V nezbytných případech, kdy nebude možné využít výhradně elektronickou výměnu informací, je společnost PST CLC připravena služby poskytovat standardním způsobem a v daném místě zajistí maximálně bezpečný postup zabraňující potenciálnímu přenosu nemoci.

Společnost PST CLC žádá všechny své zákazníky, aby využívali elektronickou komunikaci a podklady k celnímu řízení posílali e-mailem. Detaily je možné domluvit s konkrétními celními deklaranty či pobočkami PST CLC, případně se společností komunikovat přes centrální dispečink.

(pav)

Foto: PST CLC

spinner