​BVL: Logistický indikátor ukazuje konec zvyšování cen

​BVL: Logistický indikátor ukazuje konec zvyšování cen

Německá logistická asociace BVL zveřejnila komentář předsedy svého představenstva Thomase Wimmera „Síť dodavatelských řetězců“, z něhož vyplývá, že loňský pesimismus se v prvním čtvrtletí nepotvrdil a fáze neustálého zvyšování cen zřejmě skončila.

„Po ruské invazi na Ukrajinu došlo podle očekávání k prudkému poklesu skóre indexu logistického indikátoru. Podíváme-li se však blíže na dlouhodobý vývoj podnikatelské situace, podnikatelských očekávání a podnikatelského klimatu, je patrné, že rozdíl mezi těmito třemi ukazateli ještě nikdy nebyl tak velký a že pesimismus nad podnikatelskými očekáváními ještě nikdy nebyl v takovém rozporu se skutečnou podnikatelskou situací jako tomu bylo v loňském roce,“ uvedl Thomas Wimmer.

Něco podobného jsme podle něj zaznamenali pouze v době Lehmanovy krize na přelomu let 2008 a 2009, i když tehdy to bylo naopak: navzdory zoufalé obchodní situaci byli manažeři v logistickém sektoru velmi optimističtí a očekávali, že se vše v krátké době vrátí do normálu. To ostře kontrastuje s převládajícím pocitem pesimismu v německém hospodářství po vypuknutí války v roce 2022, kdy se více stěžovalo, než skutečně trpělo. „A skutečně, obavy zdaleka neodpovídaly skutečnosti. Na jejich obhajobu je však třeba říci, že když válka začala, aktéři v logistickém sektoru nemohli vědět, kde a jak válka ovlivní hospodářství,“ uvedl Thomas Wimmer.

V posledních třech čtvrtletích zůstala obchodní situace stabilní na úrovni těsně pod „normální hodnotou“. Očekávání podnikatelů a hodnocení současné podnikatelské situace se podle Thomase Wimmera vyšplhaly na nejvyšší hodnoty od vypuknutí války a dnes jsou zhruba tam, kde byly v roce 2019. „Rozdíl mezi hodnocením současné podnikatelské situace a očekáváním do budoucna se rychle zmenšuje, zejména v průmyslu a obchodě. Ačkoli stejný trend pozorujeme i u poskytovatelů logistických služeb, jejich podnikatelská očekávání jsou stále ještě poněkud vzdálena očekáváním odesílatelů. To nepřekvapuje, vzhledem k tomu, že sklady jsou dobře zásobeny, poptávka ze strany koncových zákazníků klesá a tok zboží má proto také klesající tendenci,“ sdělil Thomas Wimmer.

Optimistický výhled

Přestože se skóre ukazatele růstu cen stále pohybuje 10 bodů nad běžnou úrovní, je nyní nejnižší za poslední zhruba dva roky. V posledních měsících je stejný trend patrný jak u poskytovatelů logistických služeb, tak v obchodě a průmyslu, což naznačuje, že fáze dynamického zvyšování cen nyní skončila, uvedl Thomas Wimmer.

Roste poptávka

Úroveň zásob v průmyslu a obchodě se již tři čtvrtletí výrazně zvyšuje a nyní je poprvé od roku 2020 nad běžnou úrovní logistického ukazatele. „V mnoha odvětvích ekonomiky je nyní nedostatek materiálu a problémy v dodavatelském řetězci minulostí. Celkově můžeme pozorovat mírný, avšak zdrženlivý růstový trend jak na straně poptávky, tak na straně nabídky logistického trhu. Chmurné předpovědi odborníků a obavy vyjadřované aktéry v tomto odvětví se nenaplnily a aktéři v logistickém průmyslu se nyní vrátili k náladám silného realismu,“ dodal Thomas Wimmer.

(lan)

Foto: DHL

spinner