​Autonomní vozíky Agilox od 4IGV ve společnosti Vitesco zvýšily efektivitu intralogistiky

​Autonomní vozíky Agilox od 4IGV ve společnosti Vitesco zvýšily efektivitu intralogistiky

17.9. - V trutnovském závodě společnosti Vitesco Technologies byly v dubnu uvedeny do provozu dva autonomní vozíky značky Agilox od společnosti 4IGV, která coby certifikovaný dodavatel tuto techniku v České republice implementuje. Tyto stroje ve Vitesco Technologies rozšířily počet autonomních vozíků, aktuálně jsou tam využívány už tři Agiloxy. První Agilox byl dodán vloni.

Dva nové Agiloxy jsou ve Vitesco Technologies v Trutnově využívány k odvozu obalů a finálních výrobků z výroby. V další fázi budou využity i pro odvoz obalů do výroby a poté i na odvoz materiálu do výroby. „Od prvního dne už bylo vidět, že Agiloxy práci skladníkům skutečně šetří. Stroje jsou vytíženy od úplného začátku. Denně tyto dva nové vozíky odvezou kolem 160 palet a najedou zhruba 22 kilometrů,“ řekl Jan Kašlík, team leader společnosti Vitesco Technologies v Trutnově. Jeho tým má na starost přípravu a realizaci různých logistických řešení s cílem zvýšení efektivity intralogistiky.

Agiloxy budou přivolávat operátoři přímo z retraků

„K rozšíření úkolů těchto vozíků postupně dojde v nadcházejících dvou měsících. V rámci druhé fáze plánujeme, že mobilní terminály budou umístěny přímo v retracích, které manipulují ve skladu. Operátor, který vyskladňuje zboží z regálů, tak bude moci napřímo přivolat autonomní vozík Agilox. Ten připravenou paletu okamžitě odveze. Nebude tak docházet k prodlevám,“ uvedl Jan Kašlík.

Vzhledem tomu, že terminál bude umístěn přímo v retraku, nebude muset operátor vystupovat, nebude muset chodit k tabletu ve skladu, což šetří čas a tím zvyšuje efektivitu.

Následovat bude třetí fáze spočívající v implementaci ručních terminálů, díky kterým skladník potvrdí doručení palety na předávací pozici, přičemž po jeho potvrzení systém terminálových transakcí odešle API pokyn na Agiloxy, které palety odvezou na místo potřeby.

Do doby, než byly dva nové Agiloxy v Trutnově implementovány, se stávalo, že skladníci nestíhali odvážet palety z uliček do skladu. Ulička byla tedy často zčásti zaskládána paletami. „Po pořízení Agiloxů se už palety s produkty v uličce nehromadí a koridor tak není blokován. Tyto stroje nám tedy vyřešily slabé místo, které jsme v rámci materiálového toku měli,“ řekl Jan Kašlík.

Cíl implementace: úspora nákladů za skladování

Vitesco Technologies v Trutnově se snaží materiálový tok nastavit tak, aby v rámci něj bylo potřeba co nejméně zaměstnanců. Ke splnění tohoto cíle napomáhají právě i Agiloxy od společnosti 4IGV.

„Cílem implementace dalších dvou autonomních vozíků Agilox byla úspora nákladů. Do budoucna připravujeme poměrně zásadní transformaci části naší výroby, bude potřeba zajišťovat ještě více paletových přeprav v rámci haly. Kvůli tomu budeme nakupovat pravděpodobně ještě další dva vozíky Agilox,“ uvedl Jan Kašlík.

Autonomní vozíky operují i na malém prostoru

Před pořízením manipulační techniky značky Agilox od společnosti 4IGV Vitesco Technologies v Trutnově zvažovalo i jiné varianty, ale volba byla jasná. „Agiloxy, které společnosti 4IGV dodává, jsou špičkou na trhu. Autonomní vozíky Agilox jsou schopny operovat i ve velmi malém prostoru. Máme u nás poměrně úzké koridory a konkurence nebyla schopna nabídnout alternativu, která by v našem prostředí mohla tak efektivně fungovat. A navíc: software, který Agiloxy ovládá, je v současnosti, myslím si, špička na trhu. Agiloxy jsou mezi sebou schopny velmi dobře vzájemně komunikovat, což byl také jeden z hlavních důvodů pro jejich pořízení,“ konstatoval Jan Kašlík. Doplňuje, že navíc tyto autonomní vozíky doporučuje využívat i centrála společnosti Vitesco Technologies, protože se už osvědčily v různých evropských závodech.

Makročísla mluví jasně - automatizace v podobě vozíků Agilox je efektivní

V ČR jsou tyto vozíky ve Vitesco Technologies využívány i v závodě ve Frenštátu pod Radhoštěm. „Kolegům ve Frenštátu jsme před implementací v jejich závodě u nás pomáhali. Už jsme u nás jeden Agilox v té době měli, byli jsme tedy schopni nasimulovat situace podobné jejich provozu, které ukázaly, že se Agiloxy vyplatí i u nich,“ uvedl Jan Kašlík a dodal: „Agiloxy jsou pro nás velkými pomocníky. Chválí si je i lidé ve skladu. Zpočátku jsme zaznamenali od některých skladníků ohlasy, že práci zpomalují, ale makročísla mluví jasně. Jde o efektivní pomocníky, kteří nám vyřešili vše, co jsme potřebovali. Díky jejich využití jsme mohli skladníky přesunout na jinou činnost. Aktuálně se do skladu z výroby palety díky Agiloxům dostávají rychleji, skladníci tedy musí palety z předávacích pozic palety odebírat a zaskladňovat je. To je činnost, kterou stíhají lépe a přispívá to k celkové efektivitě skladování.“

Marek Maťovčík, jednatel společnosti 4IGV, k této implementaci řekl: „Vitesco Technologies je pro nás významný klient a jsme rádi, že v trutnovském závodě naše autonomní vozíky Agilox přinášejí úsporu nákladů. Autonomní mobilní roboty (AMR) pomáhají zvýšit produktivitu a bezpečnost vnitropodnikového zásobování.“

(lan)

Foto: 4IGV

spinner