​Allegro je připraveno na spuštění nákupní platformy v ČR

​Allegro je připraveno na spuštění nákupní platformy v ČR

30.3. - V roce 2022 Allegro splnilo svá finanční očekávání dosažením nových rekordů vpočtu aktivních kupujících i nabídek, a zároveň od minulého roku výrazně pokročilo v přípravách na spuštění Allegro.cz. Růst hrubé hodnoty zboží (GMV), tedy hrubé hodnoty zboží prodaného prostřednictvím polských aktivit společnosti Allegro, činil meziročně 14 % a ve 4. čtvrtletí dosáhl na 14,4 miliard zlotých, přičemž za celý rok 2022 vzrostl meziročně o 15,9 % na 49,4 miliardy zlotých, což ukazuje na odolnost poptávky po nabídce společnosti Allegro pro spotřebitele navzdory náročnému makroprostředí a přetrvávající vysoké inflaci.

Zaměření skupiny na stále širší výběr a snaha nabízet nejlepší ceny nadále zvyšuje její atraktivitu, což se spolu s pokrokem v monetizaci projevilo v růstu tržeb ve 4. čtvrtletí o 26,5 % na 2 miliardy zlotých. Za rok 2022 se v polských aktivitách společnosti Allegro růst tržeb zvýšil celkem o 24,1 % na 6,65 mld. zlotých.

Počet aktivních nakupujících na Allegru stoupl meziročně o dalších 560 tisíc a ve čtvrtém čtvrtletí tak překonal hranici 14 milionů, přičemž GMV na jednoho aktivního kupujícího v Polsku stouplo meziročně o 11,3 % na 3,515 zlotých. Nakupující nyní více než kdy jindy oceňují konkurenceschopné ceny a stále rychlejší doručení, které Allegro nabízí. Vyjadřují to přidělením bodů v rámci předního ocenění v oboru rNPS (relační čisté skóre promotéra), které koncem roku 2022 vyšplhalo na 80,8.

Upravená EBITDA (provozní výsledek před odpisy a amortizací, bez jednorázových položek) polských aktivit vzrostla ve 4. čtvrtletí meziročně o 41,2 % na 708 milionů zlotých, a to díky zlepšení ziskovosti a zvýšení tržeb na trhu prostřednictvím růstu GMV při nárůstu poplatků, které platí prodejci platformě za uskutečněný obchod (Take Rates). Tempo růstu v roce 2022 činilo 11,6 % a upravený zisk EBITDA dosáhl 2,31 miliardy PLN.

Allegro nadále pokračuje v rozvoji 1P byznysu společnosti MALL a zároveň se připravuje na komerční zavedení úspěšného modelu tržiště zboží třetích stran (3P) v České republice, které je naplánováno na tento rok.

Konsolidované GMV stouplo ve čtvrtém čtvrtletí meziročně o 25,2 %. Příjmy byly díky konsolidaci segmentu MALL ve druhém čtvrtletí o 92,6 % vyšší, přičemž upravený zisk EBITDA stoupl meziročně o 33.3 %. Celoroční konsolidované GMV stouplo o 23,2 %, příjmy vyrostly o 68,2 %, upravená EBITDA byla zároveň po započtení devítiměsíčních výsledků MALLu o 4,1 % vyšší.

Ve 4. čtvrtletí vzrostla míra Take Rates u polských aktivit o 1,06 procentního bodu na 10,91 %, přičemž celoroční hodnota byla meziročně o 0,59 procentního bodu vyšší a dosáhla 10,82 %. Přispělo k tomu spolufinancování a také iniciativa voblasti „success-fee“, zatímco rostoucí podíl příjmů z reklamy podpořil ziskovost a monetizaci.

 • Allegro přechází na publikaci čtvrtletních výhledů, přičemž v prvním čtvrtletí cílí na meziroční růst GMV u polských aktivit o 13-14 %, nárůst tržeb o 20-22 % a meziroční růst upraveného zisku EBITDA o 20-23 %. CAPEX v Polsku se očekává ve výši 100-110 milionů zlotých. GMV vsegmentu MALL by mělo být v1. čtvrtletí meziročně nižší o 1-2 %, tržby by měly meziročně klesnout o 2-4 % a upravený zisk EBITDA by měl dosáhnout 75-80 milionů zlotých. Na konsolidované úrovni se očekává meziroční růst GMV o 20-21 % a nárůst tržeb v 1. čtvrtletí o 64-66 %. Očekává se, že upravený zisk EBITDA konsolidované skupiny vzroste o 3-6 %, zatímco očekávaný CAPEX v 1. čtvrtletí činí 120-140 mil. zlotých.
 • „Rok 2022 byl pro online obchodníky nepochybně jedním z nejnáročnějších v historii. Máme proto velikou radost, že můžeme říci, že pro Allegro to byl další rok růstu,“ řekl Roy Perticucci, CEO společnosti Allegro. „Allegro představilo své vyhlídky na rok 2022 loni 24. února, tedy v tentýž den, kdy Rusko napadlo Ukrajinu. Tragédie pokračuje a nadále mění geopolitické poměry, vytváří inflační tlak a ekonomické obavy, otřásá dodavatelským řetězcem i obchodními plány celého odvětví. Snažíme se proto nastalé situaci maximálně přizpůsobit. Poté, co se společnost Allegro během pandemie etablovala jako opora pro všechny zákazníky, prokázala i nyní svůj status nejpohodlnější nákupní platformy, která dobře slouží klientům také v době inflace. Splnili jsme všechna svá finanční očekávání pro rok 2022 a nyní se rychlým tempem blížíme k dalšímu cíli, kterým je uvedení našeho modelu tržiště na mezinárodní trh – počínaje letos Českou republikou. Zároveň se v rámci celé skupiny zaměřujeme na řízení kapitálu a nákladovou disciplínu, abychom mohli naše cíle financovat. Chceme být připraveni na to, až se makroekonomická situace zlepší, a využít naše know-how k vybudování a rozšíření ziskového tržiště. Jsme přesvědčeni, že nás klientská základna MALL na této cestě posune o pěkných pár let dopředu. Máme plán a správně nastavené priority, abychom byli dostatečně v kondici kdalšímu růstu,“ dodal.

  Polské aktivity společnosti Allegro, které tvoří přibližně 95 % celkové obchodní činnosti, zaznamenaly v loňském roce celoroční růst GMV o 15,9 % a tržeb o 24,1 %, přičemž upravená EBITDA vzrostla meziročně o 11,6 % a CAPEX dosáhl výše 662 milionů zlotých – vše v souladu s očekáváním. Ve čtvrtém čtvrtletí, během něhož společnost Allegro začala implementovat své pro-efektivní priority, došlo k dalšímu oživení ziskovosti, přičemž 14% meziroční růst GMV se promítl do 26,5% nárůstu tržeb a 41,2% nárůstu upraveného zisku EBITDA v ročním vyjádření, a to díky zvýšení tržeb z růstu GMV při vyšších Take Rates. V posledním čtvrtletí se připojilo více než 160 nových významných obchodních partnerů, čímž se celkový počet nabídek zvýšil do konce roku 2022 na celkových 290 milionů. Rostoucí výběr zboží spojený s neochvějným důrazem společnosti Allegro na atraktivní ceny pomohl zvýšit počet aktivních kupujících nad 14 milionů, zatímco průměrná GMV, kterou vytvořili, se ve 4. čtvrtletí meziročně zvýšila o dalších 11,3 % na 3 515 zlotých. Allegro nadále zůstává nejlepším řešením vboji s rostoucími každodenními náklady, přičemž nabízí nejnižší cenu u 9 z 10 nejoblíbenějších produktů.

  Nabídka Allegra „kup nyní zaplať později“ snázvem Allegro Pay pokračovala v silném růstu a hodnota poskytnutých úvěrů dosáhla v loňském roce >5,5 miliardy zlotých, což je více než 3,7násobek výsledku předchozího roku a 1,5 miliardy zlotých nad celoročním cílem. Allegro Pay zároveň plánuje ve spolupráci sAION Bank v letošním roce uvést na trh nové finanční produkty a služby. Změny v cenách Allegro Smart! částečně zmírní dopad indexace na náklady na doručování, věrnostní předplatné se od poloviny listopadu totiž postupně obnovuje, aniž by mělo negativní dopad na zákaznickou základnu. Společnost Allegro plánuje v roce 2023 ještě lépe využít svých 2 500 schránek One Box v Polsku a dále tak rozšířit svou šedesátitisícovou – největší polskou – síť výdejních míst. Společně se značkou One Kurier pomohla společnosti Allegro završit rok s 99,6 % vánočních objednávek doručených včas, a to i přesto, že platforma o dva dny prodloužila lhůtu pro doručení svátečních objednávek. Značky Allegra – které jsou již dnes synonymem pohodlného a cenově dostupného online nakupování – si navzájem nadále zvyšují atraktivitu i pohodlí a zároveň podporují podnikání společnosti Allegro. Rozsáhlá nabídka Allegra je skutečně něco, co se vejde přímo do dlaně, a to v podobě nejmodernější aplikace Allegro, která je nejoblíbenějším nákupním nástrojem v Polsku s více než 11 miliony průměrně aktivních uživatelů měsíčně.

  Zpozice nejoblíbenějšího hráče voblasti elektronického obchodu vPolsku chce Allegro i nadále posilovat svou pozici na domácím trhu a zároveň získávat přízeň vzahraničí. Vsouvislosti stím se společnost zaměřuje na integraci své nedávné akvizice, která rozšiřuje geografickou působnost skupiny ve střední a východní Evropě. Pokrok ve využívání společných silných stránek skupiny se již projevuje, přičemž sezónně lepší výsledky aktivit MALLu v rámci first-party (1P) pomohly ve 4. čtvrtletí dále omezit jeho ztráty, neboť růst GMV ze ziskovějších nabídek třetích stran (3P) překonal v posledních třech měsících roku propad GMV segmentu 1P. Společnost Allegro se nadále zaměřuje na náklady MALLu, zlepšuje řízení zásob a zároveň zvyšuje dostupnost a cenovou konkurenceschopnost nejprodávanějších produktů. Skupina nyní připravuje mezinárodní rozšíření svého úspěšného modelu tržiště založeného převážně na nabídkách 3P, počínaje letošním rokem v České republice. Snaží se tak upevnit svůj status platformy pro všechny zákazníky – kupující i obchodníky – i mimo Polsko. Allegro úspěšně spustilo službu Smart! pro české zákazníky MALL, aby podpořilo migraci zákazníků na plánovanou platformu Allegro.cz, která se nyní testuje v režimu Friends & Family. Skupina nadále optimalizuje své týmy napříč zeměmi s cílem co nejlépe zapojit své mezinárodní zaměstnance.

  Komplexní přístup k ESG se promítl do zvýšení hodnocení MSCI ESG Rating pro Allegro na AA z A a také do prvního místa mezi Diversity Leaders v kategorii maloobchod podle žebříčků Financial Times a Statista. Allegro je jednou z pouhých sedmi polských společností s klimatickými cíli, a to včetně závazku snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů v rozsahu 1 a 2 o 38 %, který schválila SBTi. Charitativní platforma Allegro Charytatywni zároveň shromáždila dary ve výši 56 milionů PLN, a to včetně pomoci uprchlíkům z válkou zmítané Ukrajiny.

  „Naším cílem je nadále zvyšovat GMV v Polsku tím, že vyrovnáme dosud nedostatečně indexované kategorie a prostřednictvím reklamy podpoříme ziskovost a monetizaci,“ řekl CFO společnosti Allegro Jon Eastick. „Důraz klademe na to, aby se marže v Polsku vrátila k cílové hodnotě 5 %. Současně se snažíme urychlit růst GMV na úrovni skupiny prostřednictvím uvedení mezinárodního tržiště Allegro, počínaje působením MALL v Česku. Naším klíčovým strategickým směrem je pokračovat v optimalizaci nákladů a zvyšování efektivity v rámci celé skupiny, stejně jako výrazně snížit CAPEX, abychom dále podpořili zlepšování cashflow a pokračovali ve snižování dluhu. Poté, co jsme rok 2022 dokončili v souladu s našimi očekáváními, přecházíme na poskytování čtvrtletních výhledů. Zvážili jsme tržní praxi mezi klíčovými světovými společnostmi v oblasti elektronického obchodu a dospěli jsme k závěru, že tento přístup je vhodnější. Naše výsledky za první čtvrtletí letošního roku jsou více než uspokojivé a očekává se další růst GMV, tržeb a upraveného zisku EBITDA jak na polské, tak na konsolidované úrovni,“ dodal.

  (lan)

  Foto: Allegro

  Na snímku je Roy Perticucci, CEO společnosti Allegro.

  spinner