Zkušenosti z padesáti let analýzy nehod pomáhají při vývoji bezpečnostních systémů a nových vozidel

Zkušenosti z padesáti let analýzy nehod pomáhají při vývoji bezpečnostních systémů a nových vozidel

V letošním roce slaví Volvo již 50 let od doby, kdy tým společnosti Volvo pro výzkum nehod (ART) začal systematicky sbírat, analyzovat a využívat detailní informace o reálných dopravních nehodách. Takto získávané poznatky jsou neocenitelným zdrojem pro vývoj bezpečnostních systémů a návrh budoucích vozidel s cílem zlepšovat bezpečnost nákladních vozidel i dopravy obecně.

Práce týmu společnosti Volvo pro výzkum nehod (ART – Accident Research Team) se zaměřuje na zvyšování aktivní i pasivní bezpečnosti nákladních vozidel Volvo. Výzkum se zaměřením na pasivní bezpečnost je koncipován tak, aby případné důsledky nehod byly zredukovány na minimum; aktivní bezpečnost znamená nehodě se zcela vyhnout nebo alespoň zmírnit její dopady. Znalost mechanismů vzniku dopravních nehod na základě detailního šetření reálných nehod může napomoci předcházet opětovnému výskytu stejných nehod a ochránit lidské životy.

„Kvůli dopravním nehodám každoročně po celém světě zemře 1,35 milionu lidí. Tuto skutečnost bereme velmi vážně,“ uvedla Anna Wrige Berlingová, ředitelka pro bezpečnost dopravy a produktů ze společnosti Volvo Trucks. „Šetření týmu pro výzkum nehod přinášejí důležitý vhled, což v konečném důsledku pomáhá vytvářet bezpečnější pracovní prostředí pro řidiče nákladních vozidel stejně tak jako zvyšovat dopravní bezpečnost všech účastníků silničního provozu. Tyto činnosti kromě toho podporují naši vizi bezpečnosti spočívající v tom, že nákladní vozidla Volvo nebudou postižena vůbec žádnou dopravní nehodou,“ dodala.

Reálné nehody doplňkem plánovaných nárazových testů

„Bezpečnost je jednou ze základních hodnot Volva již od samotného založení této společnosti,“ řekla Anna Theanderová, vedoucí týmu pro výzkum nehod. „A v roce 1969 byl založen tým pro výzkum nehod pověřený úkolem vyšetřovat dopravní nehody z reálného života. Jeho cílem bylo – a stále je – přispívat k vyšší bezpečnosti dopravy na základě těchto informací ke zlepšení konstrukce budoucích vozidel,“ dodala.

Dnešní tým pro výzkum nehod je tvořen sítí expertů zabývajících se výzkumem bezpečnosti napříč různými obory. Ti vytvářejí a vyměňují si jedinečné poznatky o příčinách nehod z reálného života a rozšiřují znalosti získané prováděním laboratorních nárazových testů. Uvedený tým se kromě toho snaží ještě hlouběji proniknout do problematiky pomocí analýz dat z dopravních statistik na národní i regionální úrovni.

„Detailní znalosti získávané týmem ART jsou cenným vstupem na téma bezpečnosti a vodítkem pro naše týmy produktového vývoje,“ uvedla Anna Wrige Berlingová. „Přestože tým ART bezpečnostní systémy sám o sobě nevyvíjí, znalost složitých scénářů nehod ze strany našich bezpečnostních expertů posiluje způsobilost a jistotu týmů produktového vývoje při navrhování řešení, která jdou nad rámec původních plánovaných požadavků,“ dodala.

Poučení z historie na pomoc budoucnosti

„Tým pro výzkum nehod se již 50 let učí z minulosti zkoumáním různých míst, kde došlo k dopravním nehodám, s cílem poskytovat klíčové informace o bezpečnosti našim pracovníkům z produktového vývoje,“ řekla Anna Theanderová. „A do budoucna pak poznatky týmu ART podpoří Volvo Trucks v úsilí proaktivně zlepšovat bezpečnost na silnicích, ať již máme na mysli tradiční řízení nebo nová autonomní vozidla,“ dodala.

(lan)

Foto: Volvo

spinner