​Zeptali jsme se Mgr. Zdeňka Petzla, LL.M., výkonného ředitele Svazu automobilového průmyslu ČR

​Zeptali jsme se Mgr. Zdeňka Petzla, LL.M., výkonného ředitele Svazu automobilového průmyslu ČR

Česká ekonomika se velkou měrou opírá o automobilový průmysl. Ten však začíná procházet velkou transformací související s přechodem na elektromobilitu. Nehrozí, že v důsledku dojde ke snížení výkonosti tohoto odvětví a oslabení pozice ČR v rámci automobilového průmyslu v Evropě? A to nejen z hlediska produkce finálních výrobců, ale i subdodavatelů, neboť pro mnohé z nich může být změna výrobního programu velice obtížná.

Při pohledu na výsledky českého autoprůmyslu je zřejmé, že doma i v zahraničí mají tuzemské automobilky velmi silnou pozici a na přesun části portfolia směrem k produkci elektromobilů jsou – v rámci odhadovaných intencí – připravené. Ostatně v letošním roce tvoří elektromobily a plug-in hybridy více než desetinu tuzemské produkce.

Tak jako výrobci automobilů se i dodavatelé musí důsledně připravit na přechod k čisté mobilitě a využít probíhající transformaci k posílení pozice tuzemského autoprůmyslu v rámci globálních řetězců. Řada českých dodavatelů přitom již dnes vyrábí nebo vyvíjí produkty, které najdou uplatnění ve vozidlech s novými pohony. Osobně vnímám, že dodavatelé se na nové trendy svědomitě připravují, ať již diverzifikací stávajících portfolií či snahou dále zefektivnit svou produkci například pomocí investic do výroby a zavádění prvků Průmyslu 4.0.

Zde vidíme prostor pro spolupráci mezi soukromým a veřejným sektorem, přičemž diskuse se často chybně omezuje pouze na téma nových bezemisních vozidel. Proto, aby domácí automobilový průmysl i nadále přinášel České republice všechny benefity, ať už jde o jeho desetiprocentní podíl na tvorbě HDP či jeho přínos coby štědrého a spolehlivého zaměstnavatele, je zapotřebí připravit systémovou podporu transformace odvětví nejen pokud jde o samotný produkt, tzn. elektrifikované vozidlo, ale i z hlediska posílení automatizace a digitalizace jeho výroby. Jen taková strategie může ČR přinést budoucí úspěch.

Transformaci autoprůmyslu zkrátka musíme chápat jako další možnost uplatnění na trhu a posílení konkurenceschopnosti.

Jaký je váš názor na projekt Gigafactory v České republice?

Bateriová elektromobilita je v současné chvíli nejpokročilejší technologií čisté mobility. Je to patrné nejen z výrobních plánů jednotlivých značek, ale nakonec to ukazuje i počet elektromobilů, který na hlavních globálních trzích, jako je Čína, EU či USA, v uplynulých deseti letech výrazně roste. Je tedy zřejmé, že poptávka po bateriových systémech se bude dále enormně zvyšovat. Česká republika je v autoprůmyslu skutečně globálním hráčem a pokud jím chce zůstat, musíme sledovat aktuální trendy a přizpůsobit se jim. Tak jako dnes i v budoucnu musíme využít potenciál geografické polohy v rámci Evropy, naší průmyslové tradice a dlouholetých zkušeností. V České republice by byl prostor minimálně pro dva až tři závody na výrobu baterií a jsem přesvědčený, že by tyto závody přinesly do Česka nové kompetence nejen ve výrobě, ale také ve výzkumu a vývoji a dalších navazujících kompetencích.

(lan)

Foto: AutoSAP

spinner