Zeptali jsme se Martina Felixe, mluvčího Sdružení ČESMAD Bohemia

Zeptali jsme se Martina Felixe, mluvčího Sdružení ČESMAD Bohemia

Jak se silniční dopravci vyrovnávají s vysokými vstupními náklady? Daří se je promítat do cen?

Cenové výkyvy jsou pro všechno podnikání nepříjemné, pro dopravu s malými maržemi o to víc. Vždy trvá nějakou dobu, než se zvýšené náklady podaří prosadit do cen pro zákazníky. Je‑li zvýšení cen tak skokové, jako bylo u nafty, je to problém i pro větší dopravce s naftovou doložkou, protože ta nereaguje na změnu cen ze dne na den, a tak musí dopravní firmy často několik týdnů jezdit pod náklady. Pro malé dopravce je to mnohem komplikovanější, protože o cenách nejednají většinou přímo se zákazníky, ale zakázky mají přes prostředníky.

Specifická situace je u autobusů zajišťujících dopravní obslužnost. Ty mají s kraji většinou vysoutěženou cenu na rok a pak teprve probíhá valorizace. Kraje se k letošní bezprecedentní situaci staví různě. Dobře se zachoval Jihomoravský kraj, někde naopak odmítají dopravcům jakékoliv kompenzace a dopravci si musejí kupovat naftu na půjčky.

Snížení spotřební daně z nafty bylo prodlouženo do konce příštího roku. Nakolik toto opatření dopravcům pomůže?

Snížení spotřební daně do konce příštího roku Sdružení ČESMAD Bohemia vítá, protože významně podporuje konkurenceschopnost českých dopravců, a to zejména vůči kolegům a zároveň konkurentům ze zemí jako jsou Polsko, Maďarsko, Bulharsko nebo třeba Rumunsko, kde je sazba této daně na minimu stanoveném EU. Podpora českých autodopravců v mezinárodní konkurenci znamená podporu exportu českých služeb. V tendrech rozhoduje každý halíř u nabízené ceny. Mezinárodní doprava operuje po celé Evropě, inkasuje platby od zahraničních odběratelů a všechny daně a odvody platí v České republice, což státnímu rozpočtu přináší ročně 800 tisíc korun z jednoho kamionu. Pokud je jeden náš kamion nahrazen zahraničním, dostává stát jen desetkrát méně za mýto. Státním financím pomáhá to, že české kamiony tankují naftu doma a s nimi i řada tranzitujících vozidel a řidičů z příhraničí. V této věci oceňujeme práci naší vlády a parlamentu, naopak odstrašujícím příkladem je Německo, kde nedošlo k prodloužení snížení daně a ceny vylétly na dvě a půl eura.

Dražší PHM se samozřejmě musí odrazit ve vyšších cenách pro koncové zákazníky. Marže v silniční dopravě jsou v řádu procent, nafta znamená v nákladech zhruba třetinovou položku, a když zdraží na dvojnásobek, je jasné, že ceny dopravci nemohou nechat na stejné výši. V současné době se zdá, že většina dopravcvů již alespoň část zvýšených nákladů do cen promítla. Někteří menší, kteří to nedokázali, již skončili.

(lan)

Foto: ČESMAD Bohemia

spinner