​Zeptali jsme se Ing. Jana Medvedě, zástupce generálního tajemníka a vedoucího odboru legislativy a mezinárodních vztahů Sdružení ČESMAD Bohemia

​Zeptali jsme se Ing. Jana Medvedě, zástupce generálního tajemníka a vedoucího odboru legislativy a mezinárodních vztahů Sdružení ČESMAD Bohemia

Novela zákona o silniční dopravě umožní mobilním jednotkám provádět kontroly kamionů a autobusů zcela samostatně. Léta jste kritizovali, že státní odborný dozor se více zaměřuje na české firmy a zahraniční dopravci jsou tak zvýhodňováni. Očekáváte od této změny zlepšení tohoto stavu?

V prvé řadě musím státní správu pochválit. Podle oficiálních statistik se stav zlepšil, silniční kontroly se už zahraničním řidičům a dopravcům nevyhýbají a poměr je dost vyrovnaný. Pravdou je, že v době kovidové klesl celkový počet silničních kontrol, ale to se dělo prakticky všude v Evropě.

Pokud jde o novelu zákona o silniční dopravě a vytvoření nové kontrolní složky, musíme být optimisti a věřit, že to je krok dobrým směrem. Inspiraci zřejmě byla polská ITD nebo německý BAG. Kontrolní složka pod přímým dohledem ministerstva dopravy by měla logicky být efektivnější už jen z toho důvodu, že bude provádět jen "silniční a dopravácké" kontroly a nebude se rozptylovat dalšími úkoly, které má policie a celní správa. MD také může kontroly nařídit a lépe zaměřit na určité konkrétní oblasti. Co nás mrzí ale je, že celní správa už zřejmě nebude provádět kontroly přepravních povolení u celních řízení. Je to škoda, celní odbavení je podle nás ideální místo, kde lze každého třetizemního dopravce pohodlně zkontrolovat, zda příslušné povolení skutečně má. Pokud by se toto povedlo udržet, byli bychom rádi. Jsme velice zvědavi, jestli se nová kontrolní složka projeví ve výsledcích dozoru již v tomto roce.

Dlouhodobě upozorňujete, že někteří zahraniční dopravci, především polští, jsou doma přímo i nepřímo státem podporováni a české firmy jsou tak oproti nim v konkurenční nevýhodě. Zlepšila se v tomto směru již situace českých firem? Jak jsou na tom nyní v porovnání například právě s polskými dopravci?

Ano, objektivně je to tak, že některé státy, respektive vlády si velice dobře uvědomují důležitost a potenciál silniční dopravy pro zahraniční obchod. A to nejen z hlediska dovozu a vývozu zboží jako takového, ale i jako vývozce služeb. V Evropě je takových států povícero, asi nejtypičtějším jsou Polsko a Litva, ale z výhodných podmínek těží i Rumunsko, Bulharsko nebo Srbsko. Proč státy svoje silniční dopravce podporují, se asi nejlépe dá pochopit z toho, že za jeden "kamion" odvede v ČR podnikatel ročně státu na daních a poplatcích mezi 600 000 až 850 000 korunami. Když ale českou dopravu zajistí třeba polský dopravce, v ČR zůstane maximálně několik desítek tisíc za mýto. Všechny odvody inkasuje polský stát. A musím konstatovat, že stále ještě nemají naši dopravci tak výhodné podmínky, jako ti z výše uvedených států, byť v poslední době se stav zlepšuje. Momentálně i naši dopravci využívají toho, že vláda snížila spotřební daň z nafty na minimum dané směrnicí EU. Ale u nás je tato snížená daň schválená zatím jen do září, kdežto v Polsku ji tak mají již několik let, a dokonce ji pravidelně upravují dle kursu zlotého, aby vždy byla na stanoveném minimu. Kromě toho polský stát drží podíl v rafinerii PKN Orlen, což může mít vliv na cenu nafty jako takové. Podobně se Polsko chová k dani silniční.

Tyto dvě výhody česká vláda (hlavně ministři financí i dopravy) snad chápe a zdá se, že je ochotná i řešit. Horší to ale je s pracovní silou. Řidiči jsou nedostatkoví skoro všude v EU a prakticky jediným zdrojem jsou třetizemci. A jejich zaměstnání v Česku je násobně obtížnější než v jiných státech, například v Polsku, Maďarsku nebo Litvě. Toto je oblast, kde nám stát vůbec nepomáhá, spíš naopak. V Polsku může začít legálně pracovat třetizemec do týdne či deseti dnů, v ČR to je otázka minimálně půl roku. Podmínky v ČR jsou zbytečně složité, například vůbec nechápeme, proč musí existovat nějaké kvóty nebo proč musí uchazeč o práci žádat o zaměstnaneckou kartu jen na českém velvyslanectví ve svém domovském státě. Snažíme se lobovat za zjednodušení a zrychlení celého procesu, ale jde to hodně ztuha. Možná je to tím, že ministerstvo vnitra i zahraničních věcí mají specifické podmínky a úkoly, ale naše silniční doprava bez třetizemních řidičů ztrácí zbytečně konkurenceschopnost.

(lan)

Foto: ČESMAD Bohemia

spinner