Zemní plyn je dnes ideálním řešením pro udržitelnou dopravu

Zemní plyn je dnes ideálním řešením pro udržitelnou dopravu

Společnost IVECO představila na letošním veletrhu IAA v Hannoveru v rámci své expozice, která byla koncipována jako stoprocentně bezdieselová, 18 vozidel. Přestože k vidění byla i dnes tak prosazovaná elektrická vozidla, důraz byl položen na jiné alternativní řešení, a to na pohon na zemní plyn.

Pierre Lahutte, prezident značky IVECO, na IAA uvedl: „Dopravní odvětví prochází proměnou. Tlak na dieselová řešení se stupňuje a energetický přechod nabírá na obrátkách. Na našem stánku chceme ukázat, že portfolio vozidel IVECO na elektřinu, CNG a LNG je v prodeji již dnes a že poskytuje životaschopnou alternativu k dieselovým verzím ve všech aplikacích – od městské, nízkoenergetické, intenzivní přepravy lidí s přidanou hodnotou až po těžkotonážní dálkovou přepravu. Zemní plyn navíc přináší možnost plynulého přechodu na biometan a obnovitelnou energii. To vede k nulovým emisím a otevírají se dvířka k cirkulárně-ekonomickému přístupu, v rámci kterého je možné dosáhnout i negativních emisí a sekvestrace uhlíku.“

Cirkulárně-ekonomický přístup

Cirkulárně-ekonomický přístup, který lze demonstrovat u biometanu, je založený na výrobě energie z organického a zemědělského odpadu. Ta probíhá v centrech pro zpracování organického odpadu, kde se z podomního separovaného sběru,odpadu z podnikových restauračních služeb a komunálního odpadu generuje zemní plyn a hnojivo. Tento přístup lze rozšířit o výrobu metanu na farmách založenou na biologickém rozkladu plodin a zemědělského odpadu. Plodiny při růstu absorbují CO2, který zabudovávají do karbohydrátů, tím dochází k navázání uhlíku a do atmosféry se uvolňuje kyslík. V zařízeních pro biologický rozklad se zbytky plodin rozkládají anaerobním způsobem, při kterém vzniká bioplyn. Ten se pak přečistí na biometan, který se přepraví do plnicích stanic a odtud se následně čerpá do vozidel s motory na zemní plyn.

Během procesu navíc vzniká hmota bohatá na živiny sloužící jako kompostové hnojivo, čímž se živiny vracejí do půdy, zvyšuje se obsah organických látek a z atmosféry se sekvestruje uhlík. Tento cirkulárně-ekonomický přístup snižování emisí CO2 díky vázání uhlíku do půdy vede k snižování obsahu CO2 v ovzduší. Tím je vytvořen uhlíkový cyklus s negativní bilancí, kterou zemský obal potřebuje.

Cirkulárně-ekonomický přístup je již dnes uplatňován v praxi. Jako příklady lze uvést město Lille, které brázdí flotila autobusů IVECO na CNG, do kterých se čerpá biometan z komunálního odpadu. Dále pak projekt společností Pot au Pin, Air Liquide a Carrefour, při kterém se používá biometan ze zemědělského odpadu, či otevření světově největší bioplynky v Norsku.

Elektropohon má omezené využití

IVECO přikládá váhu i elektrickému pohonu, především v oblasti přepravy osob, a zejména pak u nízkorychlostních, nízkoenergetických, intenzivních aplikací v centrech měst, kde se dělají časté zastávky.

Klíčovým zdrojem energie je však podle zástupců společnosti IVECO zemní plyn, který představuje vyspělé řešení pro udržitelnou osobní i nákladní dopravu. Toto palivo dokáže významně snížit emise většiny polutantů: 40 % pro NO2, 99 % pro pevné částice, 10 % pro CO2; s nástupem biometanu to může být díky zmíněnému cirkulárně-ekonomickému přístupu dokonce 95 %.

Model Daily Natural Power

Například pro městskou a příměstskou přepravu zboží nabízí IVECO různé modely vozidla rodiny Daily Blue Power – čtyři z nich obsahují převodovku Hi-Matic, která je exkluzivním prvkem této třídy. Daily Hi-Matic Natural Power je první lehké užitkové vozidlo na stlačený zemní plyn s třílitrovým motorem na CNG a osmistupňovou automatickou převodovkou.

V oblasti městské a regionální přepravy splňuje kombinované požadavky efektivní dálkové přepravy a rozvážek po městských centrech právě technologie CNG. IVECO v Hannoveru představilo dvě vozidla Eurocargo, která jsou určena pro městské mise, a to ve verzi CNG, která s ročním předstihem splňuje požadavky emisních norem Euro 6d. Druhé z těchto vozidel je výsledkem spolupráce společnosti IVECO a jednoho z technologických partnerů, v rámci které se řešily emise podvozku i nástavby: vozidlo se zametací nástavbou od společnosti Johnston Engineering v sobě snoubí CNG motor nákladního vozidla pohánějící nástavbu s hydrostatickou převodovkou pohonu vozidla, což vede k rapidnímu snížení emisí ve srovnání s tradičním zametačem, u kterého obvykle bývá ještě druhý, méně regulovaný, dieselový motor pro pohon zametacího zařízení.

Stralis na CNG pro chladírenské přepravy

Společnost IVECO také představila se společností Carrier Transicold nový, 26tunový model Stralis NP 400 opatřený technologií Carrier Supra® CNG. Toto průlomové řešení představuje ze 100 % jednoduchý nákladní vůz na 100 % zemního plynu a 0 % nafty opatřený chladírenskou karoserií. Na rozdíl od běžných nákladních vozů pro přepravu chlazeného zboží, které mívají dva naftové motory (jeden pro pohon nákladního vozidla a druhý, mnohem méně regulovaný, k pohonu kompresoru chladicího zařízení), tento Stralis NP využívá pouze stlačený zemní plyn (CNG). O provoz vozidla i chladicího zařízení se starají motory na stechiometrickou směs zemního plynu osazené třícestnými katalyzátory nebo varianta s pohonem chladicího agregátu od plynového motoru vozidla a elektropohon při stání.

Přednosti zemního plynu oproti naftě

Podle Miroslava Jurky ze společnosti IVECO Česká republika je jednou z předností zemního plynu i vysoká hustota energie vzhledem k experimentálním alternativám s elektrickou trakcí. Vysoké oktanové číslo zemního plynu umožňuje vyšší účinnost spalování ve srovnání s benzinovými motory, přeplňování a moderní software motoru s adaptací na kvalitu paliva pak také vysoký točivý moment a příznivou měrnou spotřebu. Motory CNG IVECO jsou speciální konstrukce, ale jsou navrhovány tak, aby byly alternativou k naftovým ve stejných modelech vozidel se stejnou nástavbou a běžným ovládáním, aby dopravce mohl přepravní úkol řešit s vozidlem podle potřeby. Uvedeme-li příklady u stávajících vozidel IVECO, je výrazná úspora patrná na první pohled: model Daily 10 l nafty / 100 km oproti 8 kg CNG / 100 km; model EuroCargo 16 l nafty / 100 km oproti 13,5 kg CNG / 100 km; návěsová souprava Stralis 29 l nafty / 100 km oproti 25 kg plynu / 100 km. Úsporu lze odhalit porovnáním cen nafty a CNG; samozřejmě pro každý specifický dopravní úkol je spotřeba paliva také individuální.

Servisní intervaly nákladních plynových vozidel Iveco se letos dostaly na hodnoty naftových vozidel. Následně náklady na jejich údržbu se již přiblížily nákladům na údržbu vozidel s naftovým pohonem. Navíc motory Euro 6 využívající k pohonu metan jsou a budou podle Miroslava Jurky technicky jednodušší než naftové motory naftové Euro 7. A nemalou roli zde hraje i pořizovací cena plynu a možnost jeho obnovy. Již nyní existuje hustá síť čerpacích stanic CNG. Ani výstavba stanic LNG podle něj není náročná, LNG lze je zavážet obdobně jako stanice na jiná kapalná paliva a svou roli mohou sehrát i mobilní plnicí stanice LNG.

Dojezd tahače s motorem na LNG v mezinárodní dopravě je podle Miroslava Jurky až 1600 km a s patřičnou výbavou jej lze použít i pro ADR přepravy. Plyn v nádrži vydrží při běžném provozu měsíc a ne pět dní, jak se někdy tvrdí, zdůraznil.

(lan)

Foto: LAN a Iveco

spinner