Zákazy jízd kamionů jsou stále vděčné téma pro veřejnost

Zákazy jízd kamionů jsou stále vděčné téma pro veřejnost

Přetřásá se to v médiích snad každý rok – omezení jízd nákladních automobilů a jízdních souprav. Jako důvody, proč taková opatření podporovat (a ideálně zpřísňovat) jsou zpravidla zmiňovány bezpečnost a ekologie. Nikde jsem neviděl kvantifikaci poklesu dopravních nehod díky zákazům jízd a už vůbec netuším, jak že má zákaz jízd přispívat k ochraně životního prostředí.

Prozradím teď asi všem nezasvěceným jedno tajemství: z různých důvodů mívají kamiony při delším stání nastartovaný motor. Ten v takové situaci vypouští emise. Zde navíc naprosto neproduktivně, jelikož onen kamion nuceně stojí.

Nuže ptám se: Jak konkrétně chráníme přírodu během zákazů jízd? Že onen „idling“ generuje dopravcům vícenáklady, asi netřeba rozebírat. Dokonce v jisté studii DG MOVE (Generální ředitelství pro mobilitu a dopravu Evropské komise), na kterou jsem před pár lety náhodou narazil na internetu, se opatrně přiznalo, že zákazy jízd generují dopravcům jisté náklady, ale jedním dechem tam uvedli, že se vlastně vše dá řešit správným plánováním… Aha, díky za radu!

Taktéž k časovým ztrátám při přepravě se studie vyjadřovala velmi stručně: řidiči to zkrátka musí brát jako součást svého povolání. Howgh!

Sociální a ekonomický dopad u zákazů jízd, tedy konsekvence v oblastech efektivity využití časového/pracovního fondu řidiče a nákladů na přepravu, vidím jako velké negativum. Obojí spolu velmi úzce souvisí a fakticky jedno implikuje druhé.

Aktuálně se řeší zavedení zákazu jízd během nedělí a svátků celoročně od 0.00 do 22.00 hodin. Opět s vidinou fata morgány „eco-safety“ zmíněné výše, ale navíc s myšlenkou, že by nebylo špatné přispět k jisté harmonizaci zákazů jízd v Evropě. To je vpravdě kolosální myšlenka. Zejména když si vzpomenu, že ten, kdo harmonizaci (byť jen částečné) vrazil před třinácti lety kudlu do zad, byla právě česká vláda – navíc s originálním zákazem jízd v pátek.

Kapitolou samou pro sebe je nedostatek parkovacích míst pro kamiony (nejen) na dálnicích.

Na naší páteřní dálnici D1 jich chybí okolo 500, v celé ČR pak asi 1500. Nebylo by náhodou fér, když už by se tedy změna v zákazech měla opravdu provést, aby alespoň stát nejprve vytvořil dopravcům/řidičům podmínky pro dodržování zákona, v němž bude toto zakotveno? Podle odhadů Ředitelství silnic a dálnic bude kapacita odpočívek dorovnána do roku 2025.

Vtírá se mi záludná otázka: Na jakou úroveň dopravního zatížení se to vlastně v roce 2025 dorovná? Doufejme, že ne na úroveň zatížení z roku 2019, když se podle různých výhledů mají výkony silniční dopravy zvyšovat. Kdo by si ale dělal starosti s rokem 2025. Víme přece dobře, jak to v ČR s termíny u dopravních staveb je, že?

Ing. Bedřich E. Rathouský, Ph.D.

Foto: Pixabay

spinner