Zákaz řízení automobilů s emisní normou Euro 6 v evropských městech není uzavřené téma

Zákaz řízení automobilů s emisní normou Euro 6 v evropských městech není uzavřené téma

12.6. - Diskuse o zákazech řízení automobilů a lehkých užitkových vozidel s emisní normou Euro 6 v evropských městech bude zřejmě pokračovat. Pozměňující nařízení Evropské komise (EK), které umožnilo vyšší hodnoty oxidů dusíku (NOX) při zkouškách výfukových plynů v reálném silničním provozu (Real Driving Emissions Tests - RDE) než v měřeních na zkušebních stanovištích, není zcela ukotveno. V prosinci Evropský soudní dvůr (ESD) prohlásil nařízení za částečně neplatné, protože EK nebyla oprávněna měnit mezní hodnoty bez souhlasu států EU a Evropského parlamentu. EK, Německo a Maďarsko se proti tomu odvolaly k ESD. Generální advokát ESD Michal Bobek však ve čtvrtek doporučil odvolání zamítnout.

Soud prvního stupně se nedopustil chyby, když rozhodl, že EK nemá pravomoc měnit mezní hodnoty NOX stanovené v nařízení EU o schválení typu pro normu Euro 6, řekl Michal Bobek. Kromě toho byla města Paříž, Brusel a Madrid oprávněna tuto změnu žalovat. EK, Německo a Maďarsko to popírají. ESD se často řídí výzvami svých generálních advokátů. Dosud není známo, kdy bude vyhlášen rozsudek. Možným důsledkem potvrzení rozhodnutí ESD by mohly být další zákazy používání automobilů a lehkých užitkových vozidel s nejmodernějšími emisními normami. Městské správy pravděpodobně v případě pochybností zablokují oficiálně registrované automobily a užitková vozidla.

Pozadí sporu spočívá v tom, že EK zvýšila mezní hodnoty při zavedení emisních zkoušek RDE. Namísto 80 miligramů oxidu dusičitého na kilometr předepsaných v předpisech Euro 6 mohou vozy na přechodnou dobu emitovat 168 miligramů a poté 120 miligramů. EK to odůvodnila nepřesnostmi měření při měření v reálném provozu. Rozhodla se krátce poté, co se vypukl skandál s naftou v roce 2015. V té době vyšlo najevo, že výrobci automobilů manipulovali s emisními testy v laboratoři tak, aby tamní automobily emitovali výrazně méně emisí než na silnici. Pokud však bude vozidlům skutečně povoleno vypouštět více oxidů dusíku, než bylo zamýšleno při schválení jejich typu, bude pro města komplikovanější dodržovat zákonné požadavky EU na kvalitu ovzduší, argumentovaly Paříž, Madrid a Brusel v jejich žalobě před soudem prvního stupně. Tyto obce v posledních letech zavedly pásma ochrany životního prostředí a umožňují vjezd pouze vozidlům, která splňují určité emisní normy.

SSL ČR

Foto: Amazon 

spinner