VCHD Cargo slaví 25 let od svého založení

VCHD Cargo slaví 25 let od svého založení

20.10. - Přepravní společnost VCHD Cargo slaví 25. výročí svého vzniku. Z malé dopravní firmy vyrostla v silného partnera pro zákazníky z logistiky, výrobního i retailového sektoru, importéry a exportéry do celé Evropy. Disponuje vlastní flotilou vozidel v nejmodernějších standardech a zaměstnává téměř 450 lidí v České republice i v zahraničí.

Společnost VCHD Cargo je přepravní společnost s působností po celé Evropě. Její historie spadá do roku 1996, kdy v Havlíčkově Brodu vznikla společnost Východočeská dopravní. Ta postupně rozvíjela svoji nabídku kamionových přeprav a souvisejících služeb pro dopravce a motoristy a expandovala i za hranice České republiky. „Naše společnost se rozvíjela organicky i skokově prostřednictvím akvizic a milníků v naší historii je za těch 25 let mnoho,“ rekapituloval Petr Kozel, CEO a předseda představenstva VCHD Cargo. Za ty nejvýznamnější považuje vítězství ve výběrovém řízení na privatizaci pobočky ČSAD Havlíčkův Brod v roce 1998, kterou integrovala do svých služeb, a také založení divize Food Distribution pro přepravy potravin v řízeném teplotním režimu v roce 2014. „Tento krok nám do jednoho roku umožnil spustit linkové přepravy do dvaceti evropských zemí,“ vysvětlil Petr Kozel. „Tradičně nejsilnější poptávka byla a stále je po přepravách do a z Německa, jako nejvýznamnějšího obchodního partnera České republiky. Proto naše úvahy o expanzi začaly před několika lety nabírat konkrétní rozměr,“ doplnil.

VCHD Cargo po důkladné analýze založila v roce 2019 v Německu dceřinou společnost VCHD Cargo GmbH, která se na největším logistickém trhu v Evropě velmi rychle etablovala. V loňském roce potom koupila německou přepravní společnosti Völker Logistik. „Anorganický růst prostřednictvím akvizice byl strategickým krokem, který nám umožnil doplnit portfolio našich služeb v Německu o regionální přepravy,“ uvedl Petr Kozel. „Ve Völker Logistik jsme našli spolehlivou přepravní společnost s dobrým renomé a tradičními hodnotami, které pro nás jako rodinnou společnost hrály nemalou roli,“ doplnil.

Společnost VCHD Cargo se tak stala mezinárodním přepravcem a dnes realizuje přepravy na 110 pravidelných linkových spojích do mnoha evropských zemí. Specializuje se na exportní a vnitrostátní pozemní přepravy a nabízí pravidelné linkové přepravy. Poskytuje celovozové i LTL exportní a importní přepravy a vnitrostátní přepravy typu terminál–terminál nebo dodavatel–odběratel s pravidelnými odjezdy. VCHD Cargo realizuje silniční přepravy vlastní flotilou vozidel, která čítá více než 220 vozidel včetně těch pro přepravy ADR zásilek a zásilek s regulovaným teplotním režimem. Každoročně do obnovy vozového parku investuje s cílem udržet nejmodernější flotilu s průměrným stářím 3 roky. Společnost je také dopravcem schváleným Úřadem pro civilní letectví ČR pro přepravu nákladu poštovních zásilek podrobených bezpečnostní kontrole.

V České republice na pobočkách v Kladně, Brně, Havlíčkově Brodu a v Českých Budějovicích a v Německu zaměstnává společnost téměř 450 zaměstnanců. Většinu z nich tvoří zkušení profesionální řidiči kamionů. „Na naše řidiče jsme velmi hrdí. Jsou garancí kvality našich služeb a naší vizitkou,“ uvádí Petr Kozel, „investujeme do jejich vzdělávání a snažíme se jim jejich náročnou práci co nejvíce usnadnit.“ Také proto má VCHD Cargo silné zázemí v dispečinku, který funguje v režimu 24/7 a je oporou pro řidiče a zákaznický servis.

V budoucnu plánuje VCHD Cargo rozvoj svých aktivit na českém i německém trhu. Jedním z nejdůležitějších úkolů, které má před sebou, je postupné předání kompetencí na další generaci této rodinné firmy. „Současná doba je velmi turbulentní a přináší v posledních už skoro třech letech jednu bezprecedentní událost za druhou, ať už je to brexit, celosvětová pandemie, válka u hranic Evropské unie či energetická krize. A jako každé náročné období i toto bude mít své vítěze a poražené. My ve VCHD Cargo se snažíme být tak flexibilní, abychom z krizových let vyšli posíleni,“ řekl Petr Kozel. „Nástup druhé generace manažerů v naší rodinné firmě je logickým krokem, který dá naší společnost moderní pohled za současného zachování našich tradičních hodnot. A to je myslím ta nejlepší cesta, jak čelit všem současným i budoucím výzvám,“ uzavřel.

(pav)

Foto: VCHD Cargo

spinner