V rámci C-ROADS se hledají řidiči pro testy inteligentních dopravních systémů

V rámci C-ROADS se hledají řidiči pro testy inteligentních dopravních systémů

11.8. - V rámci celoevropského projektu C-ROADS, který je založen na vzájemné komunikaci vozidel mezi sebou i s okolní infrastrukturou, se hledají řidiči, kteří budou pomáhat s testováním pilotní zkoušky celého systému. Řidiči budou mít po dobu zhruba dvou měsíců ve svých vozech jednotku C-ITS, která bude komunikovat s mobilním telefonem řidiče. Po dobu testování budou řidiči dávat vývojářům a autorům projektu zpětnou vazbu.

Zájemci z řad řidičů se mohou přihlásit velmi jednoduše - zasláním e-mailu na: c-roads-testovani@o2.cz Uzávěrka přihlášek je 21. srpna.

C-ROADS Czech Republic je projekt úzce spojený s mezinárodní iniciativou C-ROADS, jež byla výsledkem společné aktivity Česka, Rakouska a Německa. Projekt si klade za cíl harmonizaci a spolupráci při zavádění systémů C-ITS ve všech evropských státech.

Systémy C-ITS jsou založeny na vzájemné komunikaci vozidel mezi sebou i s okolní infrastrukturou. Aby toho vozidla byla schopna, musí být vybavena speciální jednotkou nebo mobilní aplikací. Tato výměna zpráv je základní myšlenkou kooperativních inteligentních dopravních systémů (C-ITS). Cílem je co nejrychleji, spolehlivě a zejména srozumitelně předat řidiči informaci například o blížícím se nebezpečí tak, aby byl schopen plynule a dostatečně včas reagovat a nedostával se zbytečně do nebezpečných situací.

C-ITS systémy poskytují řidičům informace o aktuální situaci v silničním provozu, upozorní na nebezpečí nebo jen předají informaci o stavu signalizace na nejbližší křižovatce. Přispějí tak dopravní předvídavosti řidičů a zaslouží se o zvýšení plynulosti silničního provozu. Doufáme také, že přispějí i ke snížení počtu závažných dopravních nehod.

(lan)

Foto: MD

spinner