Siim Kallas (Evropská komise) pro DN

Úkolem pro Evropu je čistá, konkurenceschopná a udržitelná silničnídoprava

Úkolem pro Evropu je čistá, konkurenceschopná a udržitelná
silničnídoprava

Evropská komise v dubnu doporučila výrobu aerodynamičtějších nákladních vozidel se zaoblenými kabinami a aerodynamickými nástavci. Upravená vozidla by podle ní mohla díky nižší spotřebě za rok šetřit až 5000 € (zhruba 129 tisíc Kč). Podrobnosti návrhu představuje dopravní komisař Evropské unie Siim Kallas. Přinejmenším v nejbližších letech bude silniční nákladní doprava pravděpodobně narůstat a přepravovat valnou většinu veškerého zboží v Evropě. Odvětví silniční dopravy však zatím na tento nárůst není připraveno a není pro něj ani snadné uspokojit stávající poptávku udržitelným způsobem a s účinným využitím zdrojů. Vzhledem k tomu, že přeplněné evropské silnice brázdí denně miliony nákladních automobilů, je třeba tuto situaci zlepšit.

Přestože evropští výrobci nákladních automobilů patří ke světové špičce v inteligentní a inovativní konstrukci vozidel, jejich světoví konkurenti již uvádějí na trh nákladní automobily, které mají aerodynamičtější tvar a zařízení. Kvůli současným předpisům, z nichž některé pocházejí už z 80. let minulého století, čelí evropští výrobci riziku, že začnou zaostávat, protože se jim brání v pokroku. Tyto předpisy je naléhavě potřeba aktualizovat tak, aby odpovídaly technickému vývoji. Přinese to také některé další výhody. Kromě toho, že modernizace pravidel bude podporovat kombinování různých dopravních prostředků s cílem zvýšit efektivitu, pomůže také omezit spotřebu pohonných hmot u těžkých nákladních vozidel, snížit provozní náklady dopravců a rovněž omezit emise oxidu uhličitého a dalších látek.

Zhruba pětina celkových emisí CO2 v EU pochází ze silniční dopravy a čtvrtinu z toho představují těžká nákladní vozidla. Navzdory určitému zlepšení palivové účinnosti v posledních letech emise z těžkých nákladních vozidel i nadále rostou, a to především v důsledku nárůstu silniční nákladní dopravy.

„Nákladní vozidla budoucnosti“

Změny plánované Evropskou komisí umožní evropským výrobcům navrhnout a vyrábět nový evropský „nákladní automobil budoucnosti“, který by pak mohli prodávat po celém světě jako světový standard. To bude znamenat nejen dobrou obchodní příležitost, ale vzniknou rovněž nová pracovní místa; obojí je prospěšné pro evropskou ekonomiku. Za prvé chceme usnadnit zavede-ní aerodynamičtějších vozidel s cílem zlepšit energetickou účinnost a spotřebu pohonných hmot, a to zejména díky tomu, že bude povoleno používání zadních křidélek a nové konstrukce kabin. Nákladní automobil, který jede neměnnou rychlostí po rovné silnici, vynakládá asi 40 procent spotřebovaných pohonných hmot na překonání odporu vzduchu neboli tření, které vozidlo zpomaluje.

Změny umožní navrhovat zaoblenější automobily namísto dnešního krychlového tvaru kabiny. Přípojná vozidla, která u dálkových nákladních vozidel běžně odpovídají až za 50 procent odporu vzduchu, by byla vybavena aerodynamickým zařízením. Tato zlepšení mohou společně snížit spotřebu pohonných hmot až o deset procent, a to při nezměněné nosnosti. To představuje značný hospodářský i environmentální přínos vzhledem k faktu, že pokrytí energetických potřeb dopravy v Evropské unii je zhruba z 96 procent závislé na ropě a ropných produktech.

U typického dálkového nákladního automobilu přinesou změny také úspory na pohonných hmotách ve výši přibližně pět tisíc € ročně na ujetých sto tisíc kilometrů. Zaoblenější tvar inteligentních kabin zároveň zlepší výhled řidiče, což pomůže každoročně zachránit 300 až 500 životů nechráněných účastníků silničního provozu, jako jsou chodci a cyklisté – tedy snížit počet úmrtí na evropských silnicích s účastí nákladních automobilů o deset procent. Dále doufáme, že nepatrným zvýšením maximální hmotnosti elektrických a hybridních vozidel, které umožní používání těžších baterií, podpoříme u nákladních automobilů a autokarů využívání čistších pohonných systémů.

Snazší přeprava 45’ kontejnerů

Evropští nákladní dopravci rovněž budou moci dohnat vývoj v oblasti celosvětových standardů pro používání kontejnerů, neboť návrh umožňuje snazší přesouvání 45 stopých kontejnerů mezi lodní, silniční a železniční dopravou. Dnes je pro jejich přepravu po silnici zapotřebí zvláštní povolení. Tyto kontejnery se postupně stávají standardem pro dálkovou lodní dopravu. Ačkoli v současnosti tvoří pouze dvě až tři procenta celkového evropského trhu kon-tejnerové dopravy, jejich podíl prudce stoupá. Když dorazí do evropských přístavů, často se do konečného místa určení přepravují po železnici nebo pobřežní či vnitrozemskou lodní dopravou, avšak jejich přeprava z přístavu k navazujícímu druhu dopravy, jakož i závěrečný úsek cesty obvykle probíhají po silnici.

Spravedlivé a jednotné uplatňování pravidel

V neposlední řadě je třeba zajistit, aby byla pravidla uplatňována spravedlivě a jednotně. Dnes se jejich prosazování na trhu, kde vládne tvrdá konkurence, v jednotlivých zemích výrazně liší. Někteří nákladní dopravci, kteří podnikají „na hraně zákona“ a maximalizují náklad, proto mohou získat podstatnou konkurenční výhodu. Kontroly vozidel ukazují, že až jedna třetina kontrolovaných těžkých nákladních vozidel je přetížená, čímž poškozují silnice a chodníky, ohrožují bezpečnost a zatěžují daňové poplatníky přibližně 950 miliony € ročně.

Kromě zvýšení počtu kontrol prováděných vnitrostátními orgány povede instalace palubních systémů vážení spojených s digitálními tachografy a stanic pro vážení vozidel za jízdy na hlavních silnicích k důslednějším kontrolám v jednotlivých zemích. Výzkum a inovace představují klíčové prvky pro udržení konkurenceschop­nosti, aby bylo evropské odvětví dopravy i nadále v čele technologického vývoje a světového trhu. Potřebujeme přiměřené právní prostředí, které takový vývoj usnadní. Pokud jde o odvětví silniční dopravy, aktualizace předpisů o hmotnosti a rozměrech vozidel mu umožní lépe využívat energetické účinnosti a tím zvýšit udržitelnost, udržet si konkurenceschopnost a zůstat mimo ohrožení. To bude přínosné pro občany a podniky v Evropské unii i pro životní prostředí obecně.

Siim Kallas, viceprezident a komisař Evropské komise pro dopravu

spinner