​Společnost MAN obnovila v dubnu výrobu nákladních vozidel

​Společnost MAN obnovila v dubnu výrobu nákladních vozidel

Společnost MAN obnovila v dubnu výrobu nákladních automobilů. Od poloviny března byla výroba na šest týdnů zastavena kvůli výpadkům dodávek způsobeným válkou na Ukrajině v závodech MAN na výrobu nákladních automobilů v Mnichově a Krakově.

Také závody na výrobu komponentů MAN v Norimberku a Salzgitteru nyní postupně znovu navyšují své kapacity. Obnovení provozu v Mnichově se zúčastnil také bavorský premiér Markus Söder.

„Opětovné spuštění výroby nákladních automobilů je velmi dobrým signálem pro naše zaměstnance i zákazníky. Zatím však není důvod k euforii. K obvyklé úrovni výroby se budeme přibližovat jen postupně. Výroba je i nadále zatížena velkými nejistotami. Pokud se válka opět výrazněji přesune na západní Ukrajinu, můžeme čelit opětovnému zastavení výroby. Flexibilita je a zůstává na denním pořádku, stejně jako přísná nákladová disciplína,“ řekl generální ředitel společnosti MAN Alexander Vlaskamp.

Dodavatelé kabelových svazků na Ukrajině, kteří vyrábějí kabelové svazky pro MAN, jsou v současné době schopni opět vyrábět a dodávat, i když na nízké úrovni. Kromě toho MAN postupuje podle plánu s duplikací výroby kabelových svazků v jiných zemích. Zpočátku však bude mít MAN ve svém sortimentu podstatně méně variant a (s velkou mírou nejistoty) bude postupně navyšovat jejich počet.

V souvislosti s transformací společnosti MAN nadále dodržuje svůj restrukturalizační program.

(lan)

Foto: MAN

spinner