Sněmovna podpořila změny v bodovém systému pro řidiče

Sněmovna podpořila změny v bodovém systému pro řidiče

22.2. - Bodový systém pro řidiče se od příštího roku zřejmě změní a zjednoduší. Měly by být pouze tři skupiny trestných bodů, pokuty za některé závažné přestupky se zvýší. Nově by měla platit možnost řídit auto od 17 let pod dohledem mentora nebo řidičský průkaz na zkoušku. Počítá s tím novela zákona o provozu na pozemních komunikacích, kterou včera v úvodním kole podpořila Sněmovna. Ministerstvu dopravy dává novela právo stanovit výjimku ze zákazu jízdy kamionů ve stanovenou dobu; týká se to hlavně víkendů.

Změna zákona by podle ministra dopravy Martina Kupky měla na prvním místě přinést větší bezpečí na silnicích. Pro řidiče by měl být zákon i pravidla silničního provozu srozumitelnější než dosud. Bodový systém se podle ministra osvědčil a je důležitým nástrojem pro zvyšování bezpečnosti silničního provozu.

Nynější systém trestných bodů by se měl zjednodušit z pěti sazeb na tři, tedy nově bude možné přidělit dva, čtyři nebo šest bodů. Za nasbíraných 12 trestných bodů řidič přijde o řidičský průkaz, stejně jako dosud. U nejzávažnějších přestupků bude platit dvakrát a dost, u středně závažných přestupků pak třikrát a dost, popsal Kupka.

Například u řízení pod vlivem alkoholu řidič dostane šest bodů namísto nynějších sedmi, zaplatí ale pokutu ve správním řízení až 25 000 Kč namísto dnešních až 20 000 Kč. Pokud odmítne zkoušku na alkohol, hrozí mu pokuta až 75 000 Kč. Maximální příděl šesti bodů a pokuta 25 000 Kč hrozí vedle alkoholu i za překročení rychlosti o 50, respektive 40 kilometrů v hodině mimo obec a v obci, vjezd na železniční přejezd přes zákaz nebo jízdu na červenou. U té se pokuta zvýší pětinásobně na 25 000 Kč.

Pokuta na místě se u závažných přestupků zdvojnásobí až na 5500 Kč. Pro konečnou výši pokuty budou platit úzká pásma v rozmezí od 500 do 1000 Kč, aby policisté mohli zohlednit okolnosti přestupku. Pro méně závažné přestupky, jako je jízda spolujezdce bez zapnutého pásu, je pásmo 1500 až 2000 Kč, pro středně vážné přestupky typu nedání přednosti v jízdě je to 2500 až 3500 Kč a pro ty nejzávažnější, jako je jízda na červenou, pak 4500 až 5500 Kč.

Tresty se zmírňují u bagatelních prohřešků, jako je porušení zákazu zastavení a stání, nerozsvícení světel, zapomenutí dokladů nebo špatné parkování. Horní hranice pokuty na místě se snižuje z 2000 Kč maximálně na 1500 Kč, respektive domluvu, a body se nezapisují. Zpravodaj k novele Ondřej Lochman upozornil, že se naopak zvyšují pokuty například za to, když někdo parkováním zablokuje provoz tramvají.

Možnost řídit osobní auto pod dohledem mentora od 17 let má přispět k větší bezpečnosti na silnicích. Smyslem je získávání řidičských dovedností pod dohledem zkušeného bezúhonného řidiče-mentora. Za porušení povinností bude mentorovi nahlášenému na dopravním úřadě hrozit pokuta až 25.000 Kč. Od 18 let bude moci mladý řidič jezdit sám.

Novela také stanoví, že pokud se vozidlo stane překážkou v provozu na dálnici, bude to muset řidič vždy ohlásit policii. Povinnost bude mít bez ohledu na to, zda je, nebo není schopen vozidlo sám odstranit. Novela také upřesňuje povinnost přepravovat osoby pouze na povolených místech tak, aby bylo zřejmé, že například v zavazadlovém prostoru vozidla se osoby přepravovat nesmějí, uvádí důvodová zpráva.

U řidičského průkazu na zkoušku jde o preventivní opatření pro začínající řidiče. Pokud dva roky od získání řidičského oprávnění spáchá šestibodový přestupek nebo mu bude odebrán řidičský průkaz za závažný přečin, bude muset absolvovat dopravně-psychologickou přednášku a tzv. evaluační jízdu. Půjde o čtyřhodinovou výuku příčin dopravních nehod a jejich prevence a také čtyřhodinovou teorii a jízdu v autoškole.

Platný zákon zakazuje jízdu kamionů a dalších rozměrných automobilů na dálnicích a silnicích první třídy v neděli a ve svátek od 13:00 do 22:00. O prázdninách nesmí taková vozidla jezdit v sobotu od 07:00 do 13:00 a v neděli od 17:00 do 21:00. Vládní novela dává ministerstvu dopravy možnost povolit výjimku z tohoto zákazu, a to z důvodu bezpečnosti státu, ochrany života, zdraví nebo majetku a také mimořádné události nebo odstraňování jejích následků. Pokud ministerstvo dopravy takovou výjimku vydá, bude o ní muset neprodleně informovat policii, aby s ní mohli být policisté seznámeni. Možnost podobné výjimky schválili zákonodárci již dříve, ta se ale týkala povinnosti dodržovat povinné přestávky v jízdě a dobu odpočinku.

(čtk)

Ilustrační foto: Policie ČR

spinner