Skupina MOL získá více než 400 čerpacích stanic v Polsku

Skupina MOL získá více než 400 čerpacích stanic v Polsku

13.1. - Společnost MOL včera podepsala soubor dohod se společnostmi Grupa LOTOS a PKN Orlen o prodeji a koupi několika částí jejich portfolia. Společnost MOL získá v Polsku 417 čerpacích stanic, což jí umožní dosáhnout 3. místa na lokálním trhu maloobchodního prodeje motorových paliv. Dodatečná dlouhodobá dohoda garantuje pro získanou síť v Polsku dodávky motorových paliv. Dohody jsou v souladu s aktualizovanou dlouhodobou strategií Skupiny MOL Shape Tomorrow 2030+.

Touto akvizicí vstupuje Skupina MOL se svým maloobchodním segmentem Služeb zákazníkům do desáté země. Počet čerpacích stanic, které jsou provozované pod 5 různými značkami, tak ze současných 1943 vzroste na 2390. Aktuálně podléhá schválení antimonopolního úřadu také převzetí dalších 120 čerpacích stanic OMV Slovinsko a 95 nových čerpacích stanic na Slovensku a Maďarsku.

Po dokončení převodu se společnost MOL stane klíčovým hráčem na polském trhu maloobchodního prodeje motorových paliv. Současná dohoda zároveň poskytuje vynikající příležitost pro organickou expanzi a výborně zapadá do ambiciózní růstové strategie Služeb zákazníkům.

„Pro společnost MOL je tato transakce významným krokem v rámci strategické transformace, kterou jsme zahájili v roce 2016 a v minulém roce jí aktualizací ještě urychlili. Akvizice aktiv ACG v Ázerbájdžánu, výstavba nového závodu na výrobu polyolů v Maďarsku a náš vstup do Polska jsou důležitými milníky na cestě k dosáhnutí našich cílů. Po dlouhých jednáních jsme dosáhli oboustranně výhodné dohody. Díky této akvizici získáme přístup do největší ekonomiky ve střední a východní Evropě, a zároveň tak budeme moci s našimi produkty a službami oslovit více než 40 milionů potenciálních zákazníků. Maďaři a Poláci mají podobné historické zkušenosti, naším cílem je garantovat bezpečné dodávky energie pro region střední a východní Evropy a věřím, že se spolu s touto dohodou ještě více posílí energetický koridor sever-jih,“ uvedl Zsolt Hernádi, předseda představenstva a generální ředitel Skupiny MOL.

Společnost MOL ještě více diverzifikuje svoji regionální působnost a rozšíří svůj trh v největší ekonomice regionu střední a východní Evropy. Nabytý soubor aktiv poskytne základ pro budoucí růst v zemi, kde měla společnost MOL doposud omezené zastoupení. Polsko má silné hospodářské vyhlídky a vysokou míru motorizace s obrovským tržním potenciálem v regionu s 23 miliony tun roční spotřeby motorových paliv a očekáváním 1-2% růstu ve střednědobém horizontu. Polská síť nabízí obzvláště silnou pozici na trhu mezi dálničními čerpacími stanicemi a další možnosti organického růstu, zrovna tak jako významný potenciál na rozšíření prodeje nepalivových produktů.

„Před necelým rokem jsme představili strategii MOL 2030+ s cílem rozšířit do roku 2025 síť čerpacích stanic ve střední a východní Evropě na počet 2200. Dokončením transakce tento cíl dokonce překročíme a v našem portfoliu Služeb zákazníkům přivítáme také Polsko. V tomto bodě se ale nebudeme zastavovat, neboť jsme přesvědčeni, že na cestě energetické transformace mají služby zákazníkům velký potenciál. Naším cílem je obsluhovat stále větší počet zákazníků a poskytovat řešení mobility v souladu s měnícími se spotřebitelskými zvyklostmi, spolu s nejkvalitnějšími službami a produkty. Skvělá síť společnosti LOTOS bude pro naše plány perfektní základnou,“ řekl Péter Ratatics, viceprezident pro Služby zákazníkům Skupiny MOL.

Po konečném schválení akvizice polských aktiv by MOL prodal 185 čerpacích stanic ze svého portfolia (144 v Maďarsku a 41 na Slovensku) společnosti PKN Orlen za 259 milionů USD. Dohoda je podmíněna finálním odsouhlasením Evropské komise pro uzavření fúze se společností LOTOS.

(pav)

Mapa: MOL

spinner