Skupina C.S.CARGO hlásí za rok 2020 tržby v hodnotě 4,5 miliardy korun

Skupina C.S.CARGO hlásí za rok 2020 tržby v hodnotě 4,5 miliardy korun

29.6. - V roce 2020 utržila dopravní a logistická skupina C.S.CARGO celkově 4,5 miliardy korun. Provozní výsledek EBITDA činil 398 milionů korun. Zároveň se podařilo dodržet pravidelný objem investic, kdy do obnovy vozidel, logistiky a IT řešení investovala skupina celkem 133 milionů korun. Situaci na trhu, nepříznivě ovlivněnou vývojem pandemie covid-19, pomohlo vyvážit zvýšení profitability vlastního vozového parku, růst spedice v okolních zemích působení a rozšíření segmentu FMCG.

Skupina C.S.CARGO v roce 2020 dosáhla obratu ve výši 4,5 miliardy Kč. Vykázaná EBITDA pak byla 398 milionů Kč. V porovnání s rokem 2019 znamenaly výsledky u obratu pokles o 6,6 % a v ukazateli EBITDA o 1,5 %. Do finálních čísel se promítla situace způsobená pandemií covid-19. Díky výraznému zvýšení profitability vlastního vozového parku, efektivnějšímu využití vozidel a dalšímu růstu spedice na Slovensku a v Polsku je však meziroční rozdíl v ziskovosti vyjádřený absolutními hodnotami minimální.

„Naší stabilitě prospělo i rozšíření segmentů mimo náš hlavní obor automotive. Podařilo se nám třeba zásadně posílit v oblasti distribuce rychloobrátkového zboží, když jsme se stali výhradním logistickým partnerem společnosti Tesco Stores v Česku i na Slovensku. Naše úspěšná akviziční činnost u nových zákazníků nám pomohla vykompenzovat pokles obratu postižených segmentů,“ hodnotí uplynulý rok Aleš Willert, generální ředitel skupiny C.S.CARGO a viceprezident a předseda sekce nákladní dopravy Sdružení ČESMAD Bohemia.

Samostatnou kapitolou byl brexit, kdy do poslední chvíle nebylo jisté, jaká verze obchodní dohody pro opuštění Evropské unie ze strany Velké Británie bude platit. Koronavirová pandemie potvrdila i nezbytnou nutnost další digitalizace.

„Elektronická komunikace se zákazníky, automatizace interních procesů, e-CMR či elektronická fakturace tvoří základ moderní logistiky a dopravy. Zároveň i nadále přetrvávající nedostatek kvalifikovaných pracovních sil vede k nutné automatizaci a robotizaci skladů. Zde jsme zásadně postoupili a tato témata jsou i jedněmi z priorit letošního roku. Pokračujeme proto v investicích do IT technologií a inovací pro zákazníky právě v této oblasti,“ dodává Aleš Willert.

(lan)

Foto: C.S.CARGO

spinner