Silničáři dnes otevřeli stavbu nového přemostění v Blansku

Silničáři dnes otevřeli stavbu nového přemostění v Blansku

21.4. - Práce na novém mostě v Blansku jsou u konce. Jedna z nejvýznamnějších krajských staveb byla zahájena v polovině července 2021, celá výstavba pak trvala 21 měsíců, definitivní předání stavby je plánováno na konec května.

„Stavba nejenže dominuje celému okolí, ale zároveň je velmi zajímavá i z hlediska stavebně technického řešení. Považuji tento rok za rekordní, ať už z hlediska probíhajících staveb, tak těch, které právě zahajujeme. Stavební sezona běží naplno, takže se aktuálně staví 265,2 km nových dálnic a silnic I. třídy na celém území ČR,“ uvedl ministr dopravy Martin Kupka.

Město se konečně dočkalo komfortního mostu. Ten užijí nejen motoristé pro rychlejší a bezpečný přístup do Starého Blanska s třemi tisícovkami obyvatel. „Blansko na přemostění čekalo 70 let a konečně se to podařilo. Auta tu s omezením projížděla od Vánoc, následovaly dokončovací práce a dnes otevíráme i lávku pro pěší. Končí tu veškerá omezení a most funkčně propojí dva oddělené konce Blanska,“ popsal hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich.

Hlavní nosný ocelový oblouk mostu je délky 77,6 m s dvěma estakádními poli před a za, navrženými z předpjatého betonu. Celková délka nosné konstrukce je 158,4 m. Výška mostu nad terénem je 9 m, výška oblouku 12 m. Z důvodu prostorových podmínek je situován ve směrovém i výškovém oblouku. Most začíná na ulici Svitavská na levém břehu řeky Svitavy a klene se přes koryto řeky, železniční koridor a končí v průmyslové zóně na Starém Blansku. 

„Zajímavostí tohoto mostu je nejen jeho polohové umístění, ale také fakt, že řidiči na něm budou muset překonat stoupání, i klesání 8,33%, což na mostech bývá méně obvyklé,“ uvedl ředitel Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje Roman Hanák.

„Pro město Blansko byla výstavba tohoto mostu klíčová, dosud byly dvě části města rozdělené železniční tratí a cesta vedla pouze přes železniční přejezd. Ten byl ale kvůli stále většímu provozu na trati v ranní i odpolední špičce téměř 45 minut z každé hodiny uzavřený. Kolony pak blokovaly dopravu na průtahu Blanskem i v celém městě. Nový most znamená bezproblémový přístup na Staré Blansko nejen pro rezidenty ale také pro podnikatele ze zdejší průmyslové zóny nebo jednotky IZS. Na straně Starého Blanska vznikla jako součást stavby přemostění nová parkoviště pro osobní i nákladní automobily, mostní lávku zase ocení chodci, kteří dosud mohli využívat pouze vzdálený přechod ve stanici Blansko-město. Navíc jsem přesvědčen, že Blansko získalo novou funkční dominantu,“ řekl starosta města Blanska a krajský radní pro dopravu Jiří Crha.

Realizace celé stavby přijde asi na 348 mil korun. „Mezi krajem a městem bylo v minulosti podepsáno memorandum na tuto stavbu, díky tomu jsme pak financování skládali ze tří zdrojů, včetně projektové dokumentace. Město Blansko investovalo 13 mil. korun, dalších 20 mil. korun vydalo za přípravné práce a výkupy pozemků. Státní fond dopravní infrastruktury na tuto stavbu dal 230 mil. korun a zbytek doplatil Jihomoravský kraj,“ doplnil Roman Hanák.

„Od začátku bylo jasné, že město tuto stavbu potřebuje. Proto jsem rád, že jsme mohli podpořit tento projekt a přispět z rozpočtu SFDI uvedenou částkou,“ zmínil ředitel SFDI Zbyněk Hořelica.

„Při realizaci této důležité dopravní stavby jsme se museli vyrovnat s nečekanými skutečnostmi, jako byla pandemie covidu, ruská agrese na Ukrajině a následný nárůst cen stavebních materiálů. Naše schopnosti byly otestovány i díky nestabilnímu podloží v místě stavby. Přes všechny tyto nepříznivé okolnosti jsme stavbu zdárně dokončili a jsem přesvědčen, že zkušební provoz potvrdí kvalitu naší práce a stavba bude moci být na konci června zkolaudována. Věřím, že přemostění bude dobře sloužit obyvatelům Blanska i projíždějícím řidičům,“ řekl Karel Volf, generální ředitel společnosti Metrostav DIZ.

(pav)

Foto: Ministerstvo dopravy

spinner