Servis 24

Servis 24 nově nabízí pojištění mobility a pneumatik

Asistenční službu Servis 24, spol. s r. o., kterou vlastní a provozuje ÚAMK, a. s., založil v roce 1991 německý a francouzský partner celoevropské asociace Europe Net N.V./S.A. Specializuje se na asistenční služby pro vozidla s hmotností nad 3,5 tuny na území celé Evropy včetně Ruska. Od letošního roku nabízí výrobcům také pojištění mobility a pneumatik.

Pomoc řidičům a dopravcům, kteří se na cestě ocitnou v nouzi, zajišťuje 24 hodin denně na čtyřicet tisíc servisů nákladních vozidel a nákladních pneuservisů ze sítě Europe Net; zhruba dvě stě se jich nachází na území České republiky a Slovenska. Služby jsou určeny pro větší dodávky, těžká nákladní vozidla, návěsy a přívěsy i autobusy předních evropských výrobců a vztahují se i na některé komponenty, jako třeba nápravy nebo chladicí zařízení.

„Základní koncept je takový, že Europe Net uzavírá celoevropské smlouvy na dodávky asistenčních služeb přímo s výrobci. Servis 24 nabízí smlouvy s celoevropskou působností pro tuzemské zákazníky. Naše asistenční služby jsou určeny jak pro naše stálé smluvní zákazníky, tak pro řidiče a dopravce, kteří se na nás obrátí až v okamžiku, kdy mají nějaký problém,“ uvedl výkonný ředi-tel společnosti Servis 24 Ing. Marian Nekula.

Služby pro stálé zákazníky

Pro stálé smluvní zákazníky je určen tzv. Fleet produkt. Spolupráce probíhá na základě smlouvy, v níž je stanoven rozsah pomoci. Asistenční služby zahrnují například pomoc při nehodě nebo poruše vozidla po celé Evropě spojenou s odtahem vozidla, opravou, poskytnutí platební garance, tlumočení komunikace mezi servisem a zákazníkem či možnost hrazení služeb palivovými kartami Esso, Routex (například Agip, Aral, OMV), Shell a UTA. „Přestože se naše služby vztahují i na nehody, nejčastější jsou servisní výkony, tedy opravy při poruchách. Je to dáno tím, že jsme výhradní asistenční službou pro řadu velkých výrobců, jako například MAN, Schmitz Cargobull, SAF, BPW či Carrier,“ uvedl dále Marian Nekula.

Finanční i právní pomoc při kontrole

Nabídku Servis 24 doplňují služby spojené s úhradou pokuty v případě, že řidič u sebe nemá dostatečnou hotovost. „Přestože prvotním cílem této služby je, aby vozidlo mohlo co nejrychleji pokračovat v cestě, tedy aby řidič mohl pokutu zaplatit i v případě, že nedisponuje potřebnou finanční částkou, v některých zemích, například v Německu a Rakousku, lze následně dosáhnout i snížení udělené pokuty. Běžná praxe je totiž taková, že zahraničním dopravcům, na rozdíl od domácích, jsou pokuty většinou udělovány v horním možném pásmu. S právní pomocí našich tamních partnerských organizací v rámci Europe Net se nám však často podaří dosáhnout toho, že i našim klientům je následně vyměřena nižší sazba,“ uvedl Marian Nekula.

Asistenční služba je možná i v případě běžné silniční kontroly. „Pokud český řidič má například v Německu nějaký konflikt s policií, přes dispečink partnerské organizace ADAC uděláme telefonickou konferenci. Naši němečtí kolegové samozřejmě znají předpisy ve své zemi lépe, vysvětlí nám, jak je možné se dohodnut, a my to pak řidiči tlumočíme,“ řekl Marian Nekula.

Služby spojené s pneumatikami

V poslední době podle Mariana Nekuly roste zájem dopravců o služby spojené s opravami pneumatik a zárukami na pneumatiky. Výhodou pro dopravce jsou obdobně jako v případě odtahu či technické poruchy vozidla garantované fixní ceny za pomoc pneuservisů v celé Evropě. „Jistě, větší dopravce má často finančně výhodnou smlouvu na opravy s některým z největších výrobců, ale my stavíme na tom, že síť Europe Net má 40 tisíc nákladních servisů v celé Evropě. Tudíž i síť pracovišť, která se zaměřují na nákladní pneumatiky, je mnohem hustší než síť velkých výrobců. To znamená, že v mnoha případech jsme schopni zprovoznit vozidlo podstatně dříve a dokonce i s nižšími náklady. Jednak naše servisní vozidlo ujede kratší trasu, jednak jsme schopni nabídnout dopravci podstatně levnější pneumatiku, která mu ale stejně dobře umožní bezpečně dokončit přepravu,“ uvedl Marian Nekula.

Od letošního 15. září také vozidlo nemusí mít rezervu, pokud má například uzavřenou smlouvu o zajištění opravy – jedním z řešení je právě fleetová smlouva se Servisem 24.

Vše dosažitelné na jediném čísle

„Výhodou je i to, že všechny asistenční služby, které poskytujeme, jsou dosažitelné po zavolání na jediné telefonní číslo. Ať už si řidič zalomí klíčky, natankuje benzin místo nafty, je na čerpací stanici, která neakceptuje jeho kartu, má poruchu na vozidle nebo defekt pneumatiky, veškerou pomoc získá na jednom místě,“ řekl Marian Nekula.

Asistence zahrnuje v případě potřeby rovněž přistavení náhradního vozidla, případně přeložení nákladu při převážení vozidla nebo technické kontrole. „To, v čem se také lišíme od našich konkurentů, je, že na rozdíl od nich máme samostatná call centra pro nákladní a osobní vozidla, což zvyšuje profesionalitu našich služeb díky úzké specializaci i urychluje samotný zásah,“ řekl Marian Nekula.

Help Line

Vedle call centra provozuje Servis 24 i linku Help Line, kterou nabízí většinou B2B zákazníkům. „Pokud nějaký výrobce, importér či dealer má potřebu identifikovat se vlastní telefonní linkou, jsme schopni mu její provoz zajistit. Operátor na jeho čísle se pak hlásí pod jeho jménem, přestože linku provozuje naše cent-rála. Nejedná se o direct marketing, ale o pasivní linku určenou pro příchozí hovory. V současnosti jich naše call centrum spravuje dvaadvacet,“ řekl Marian Nekula.

Outsourcing garanční lhůty

Letošní novinkou Servisu 24 je pojištění mobility a pneumatik, které je určeno pro globální výrobce. „Troufám si říci, že se jedná o pojistku, která rozsahem pojistného plnění nemá na tuzemském trhu konkurenci. Nestavíme se do role pojišťovny, která by tento produkt mohla sama krýt z hlediska finančních rizik. Jsme pouze výhradním prodejcem pojistky, která byla vyvinuta během posledních pěti let pro celou Evropu. Pojištění je zaštítěno celoevropskými pojišťovnami a prodává se u našich partnerů v celé Evropě,“ uvedl Marian Nekula.

Servis 24 podle něj v současné době jedná s několika výrobci a dealery, kteří prodávají nová, případně maximálně dva roky stará vozidla, a nabízí jim outsourcování rizik spojených s povinností poskytovat záruční dobu. „Obzvlášť v současné době, která je pro automobilový průmysl tak těžká, je to velice zajímavá nabídka,“ poznamenal Marian Nekula.

„Pokud si dnes tuzemské značky dělají kalkulace, kolik musejí v rámci likvidací záručních incidentů držet peněz v nějakých záručních fondech, je jim zřejmé, že zakoupením tohoto balíčku od pojišťovny, navíc s přesahem záručních podmínek, mohou svá vozidla nabídnout za daleko příznivějších cenových podmínek,“ dodal Marian Nekula.

Předností je podle něj i to, že pojistné krytí bylo vypracováno na základě poznatků, které Europe Net shromáždil na základě pětadvacetileté zkušenosti s poruchami vozidel. „V jeho systému se nacházejí záznamy o statisících řešených poruch. Jejich důkladnou analýzou bylo zjištěno, jaké problémy mají dopravci nejčastěji a co je na vozidlech, bez ohledu na značku, nejvíc trápí,“ řekl Marian Nekula.

Asistenční služby spojené s palivovými kartami

Pokud mají dopravci smlouvu na servisní služby v rámci globálních palivových karet, aniž si to uvědomují, volají také na linku Servis 24, případně některého jeho zahraničního partnera, který v rámci Europe Net asistenční služby pro vydavatele karet zajišťuje. Tato spolupráce dopravním firmám umožňuje zlepšit cash flow, neboť náklady za odvedenou práci hradí se zpožděním zhruba šedesát dní. „Je to dáno tím, že my nejprve platbu za službu fakturujeme vydavateli karty a on teprve poté provádí fakturaci u dopravce,“ řekl Marian Nekula.

Vzhledem k tomu, že Servis 24 je součástí celoevropské sítě Europe Net, nezajišťuje asistenční služby pouze pro české, ale také pro zahraniční dopravce, kteří mají nějaké potíže na území České republiky nebo Slovenska. Českým servisním partnerům tento fakt přináší jistotu úhrady za služby poskytnuté zahraničnímu dopravci.

Milan Frydryšek www.s24.cz www.uamk.cz

spinner