ŘSD začalo s rozšiřováním odpočívek, v roce 2040 jich má být již dostatek

ŘSD začalo s rozšiřováním odpočívek, v roce 2040 jich má být již dostatek

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zahájilo v dubnu u Siřejovic na Litoměřicku na dálnici D8 program rozšiřování počtu a kapacity odpočívek. V celé České republice podle ŘSD chybí 1500 parkovacích míst pro nákladní automobily; v roce 2040 by jich již mělo podle stávajících propočtů naopak 50 přebývat.

U Siřejovic je v současné době zhruba 40 parkovacích míst a jejich počet se po dostavbě zvýší o 37. Kvůli nedostatku míst parkují kamiony kde se dá, na D8 je to třeba v průmyslové zóně Předlice, kde si firmy stěžují na nepořádek v okolí stojících nákladních aut. Letos vznikne 160 parkovacích míst, v příštím roce téměř 170 míst a v následujícím roce by ŘSD chtělo rozestavět na 800 parkovacích míst. V tomto počtu je zahrnuto rozšíření stávajících ploch i budování nových. Při plánování odpočívek se ŘSD podle bývalého ředitele společnosti Jana Kroupy inspirovalo v Rakousku. Jsou rozděleny na malé, střední a velké. „Stává se to, na co jsme dlouho čekali. Pokud budou mít kamiony taková kvalitní parkoviště jako v zahraničí a dále dojde k nějakému omezení nákladní dopravy, tak i lidi budou méně nadávat na to, že je kamionů moc,“ uvedl ředitel Svazu dopravy ČR Petr Kašík. U Siřejovic vyjde 37 nových míst na 37 milionů Kč bez DPH. „Nelze se na to dívat optikou milion za místo, ta místa jsou potřeba,“ řekl ředitel pražského závodu ŘSD Tomáš Gross. Odpočívadlo Siřejovice u Lovosic je nyní uzavřeno. „Bude i nadále, ale pouze po nejnutnější dobu, poté se řidičům

znovu otevře,“ uvedl Tomáš Gross.

Dálnice D8 od Lovosic pokračuje přes České středohoří. Získat stavební povolení pro parkoviště nebylo podle Jana Kroupy jednoduché. „Musíme projít všemi stavebními procesy a přiznejme si, obce mají občas strach z odpočívek kvůli obavě ze zvýšení kriminality a znečištění okolí,“ uvedl Jan Kroupa. Na D8 počítá ŘSD ještě se stavbou středně velkého odpočívadla blíže u Prahy.

Na rozšíření má jít přes osm miliard

ŘSD má do roku 2025 připravenou na odpočívadla zhruba miliardu korun. Na celý projekt rozšíření parkovacích míst má podle Jana Kroupy jít přes osm miliard Kč. „Další truck centra mohou budovat soukromí investoři,“ dodal Jan Kroupa. Letos se podle něj bude rozšiřovat ještě parkovací stání u Humpolce a na D55 na odpočívadle Kurovice a 80 míst vznikne na D1 u Přerova, otevřena mají být v prosinci.

Podle údajů ŘSD měli loni řidiči k dispozici 132 odpočívek s kapacitou 2660 parkovacích stání a chybělo 1560 míst; 21 odpočívek odpovídalo standardu nebo nabízelo kvalitní služby. V roce 2025 se má počet odpočívek zvýšit již na 185, počet parkovacích míst má být 5700 a chybět má pouze 150 míst. Z uvedených 185 odpočívek má 86 odpovídat standardu, přičemž 53 nových odpočívek už bude vybudováno podle jednotného standardu. V roce 2040 má existovat 244 odpočívek s celkem 7660 parkovacími místy, což má být o padesát více, než je nyní pro tuto dobu odhadovaná potřeba. Celkem 154 odpočívek má odpovídat standardu a 112 nových odpočívek bude vycházet z jednotného standardu.

Období let 2018 až 2025 označuje ŘSD jako vyrovnávací fázi, kdy bude docházet ke snižování počtu chybějících parkovacích stání v kritických místech infrastruktury, tedy na dálnicích D1, D5 a D8. Nové úseky již budou budovány včetně odpočívek. Období let 2025 až 2040 nazývá ŘSD udržovací fází, kdy také již budou nové úseky silničních tahů budovány i s odpočívkami. Zprovoznění dálnice D35 (včetně odpočívek) pak má vést i ke snížení nároků na počet parkovacích míst na dálnici D1 – očekává se, že dojde k patnáctiprocentnímu snížení poptávky.

Dopravci novou iniciativu vítají

„Sdružení ČESMAD Bohemia na nedostatek odpočívek upozorňuje již nejméně patnáct let a za tu dobu se situace spíše zhoršovala. Budeme tedy velmi rádi, když ŘSD bude na rozšiřování jejich kapacity klást patřičný důraz. Podle záměru ŘSD by velké množství parkovacích míst mělo přibýt již do roku 2025. To bychom samozřejmě velmi uvítali. Řidiči kamionů musí mít odpovídající podmínky pro svou práci,“ řekl generální tajemník sdružení Vojtěch Hromíř s tím, že právě nedostatečné zázemí pro řidiče na infrastruktuře je i jedním z důvodů, proč je povolání řidiče tak neatraktivní a těžké. „Takže pokud skutečně dojde k výraznému nárůstu počtu parkovacích míst pro kamiony, budeme velmi rádi, ale po dosavadních zkušenostech bereme tyto plány s určitou rezervou,“ dodal.

Nejkritičtější situace je podle něj stále na stejných místech, tedy na dálnici D1 mezi Prahou a Brnem a na dálnici D5, především na výjezdu a vjezdu do České republiky, na Rozvadově a na Svaté Kateřině.

„Když jsme si zjišťovali situaci na stávajících odpočívkách, viděli jsme, že v neděli odpoledne byly všechny odpočívky po celé trase D5 již od Prahy obsazené, nejinak tomu bylo i na D1. To mimochodem ukazuje, že snaha o uvolnění těchto odpočívek rozšířením nedělního zákazu jízd kamionů i na dopoledne s tím, že vozidla zastaví dále ve vnitrozemí, problém Rozvadova neřeší. Podle našich zkušeností bývá situace kritičtější vždy před omezením jízdy, například před svátečním dnem, a také intenzita těsně po něm je větší než obvykle. To ukazuje, že omezení jízdy by měla být co nejmenší a doprava se rozprostře rovnoměrněji. Povolme také dojezdy řidičů domů, ať zbytečně nestojí na parkovištích pár desítek kilometrů od domova,“ upozornil Vojtěch Hromíř.

Stát by mohl podpořit i soukromé investory

„Odpočívka je součástí infrastruktury a nemůže ji stavět soukromník. Proto jsou dnes v OPD2 zdroje pro ŘSD na budování odpočívek. Něco jiného je tzv. truck park, ten je u křížení, není na infrastruktuře a může ho budovat i soukromý subjekt.

Zde by měl ale stát nabídnout investorům a budoucím provozovatelům nějakou podporu při budování této plochy nebo části zázemí. A oni by si, podobně jako je to v PPP projektech, vyřídili veškeré administrativní a povolovací záležitosti, které mohou být největším úskalím celé věci. Takže kombinace státu a privátního sektoru je velmi perspektivní. Osobně znám tři nebo čtyři vlastníky pozemků v blízkosti dálnic, kteří by o výstavbě uvažovali, ale uvítali by nějakou podporu ze strany státu, protože sestavení funkčního business plánu i pro už existující zařízení je velice složité,“ uvedl Vojtěch Hromíř.

„S tím, jak se dnes vyvíjí evropská legislativa, je velice pravděpodobné, že poroste i poptávka po odpočívkách s vyšším standardem, aby na nich řidič mohl vykonávat určitý typ předepsaného odpočinku. Je tedy možné, že standardy, s nimiž ŘSD počítá, budou po schválení silničního balíčku vyžadovat ještě nějaké přepracování,“ upozornil Vojtěch Hromíř.

Je podle něj také třeba rozlišovat mezi odpočívkami, které fungují dnes a jež jsou pro běžné potřeby řidičů vyhovující, a mezi bezpečnými odpočívkami z hlediska vozidla i nákladu. „Ty se u nás téměř nevyskytují, výjimkami jsou areál společnosti Eurowag na Svaté Kateřině nebo D-1 Autopark u Ostrovačic.

Lze však očekávat, že poptávka po takovýchto zabezpečených plochách poroste,“ řekl Vojtěch Hromíř.

Problém s parkovacími místy je podle něj celoevropský. „V Evropě jich dnes chybí na 100 000. Jen v Německu je to kolem 30 000, a to i přesto, že Němci jich v posledních pár letech vybudovali více než deset tisíc.

I my jako sdružení proto uvažujeme o tom, že bychom se zapojili do nějakého projektu, který by byl zaměřen na budování nových parkovacích míst. To ostatně už dělají naši kolegové z Nizozemska a některých dalších zemí,“ řekl Vojtěch Hromíř.

„Je třeba si uvědomit, že silniční nákladní doprava rozhodně během příštích několika desítek let z našich silnic nezmizí a že i rozdělení kapacit mezi hlavními přepravními módy, silniční a železniční dopravou, zůstane stejné. Naopak objemy v důsledku rozvoje evropské ekonomiky spíše porostou. Proto je nutné, aby se při projektování nových dálničních úseků počítalo i s parkovacími místy. Aby to nedopadlo jako na Pražském okruhu, kde není ani jediné,“ dodal Vojtěch Hromíř.(lan, čtk)

Foto: LAN

spinner