​Prodej automobilů v EU letos zřejmě opět klesne

​Prodej automobilů v EU letos zřejmě opět klesne

Vzhledem k tomu, že se očekává, že se trh s automobily v EU letos sníží o více než čtvrtinu ve srovnání s úrovní před rokem 2019, vyzvala Evropská asociace výrobců automobilů (ACEA) k vytvoření politického rámce, který by umožnil jak oživení trhu, tak přechod na nulové emise.

„Abychom zajistili návrat k růstu – s ještě větším podílem prodejů elektromobilů, aby bylo možné splnit klimatické cíle – naléhavě potřebujeme, aby byly vytvořeny správné rámcové podmínky,“ uvedl prezident ACEA a generální ředitel BMW Oliver Zipse. „Mezi ně patří větší odolnost evropských dodavatelských řetězců, zákon EU o kritických surovinách, který zajistí strategický přístup k surovinám potřebným pro e‑mobilitu, a urychlené zavádění nabíjecí infrastruktury,“ dodal.

„Poslední roky byly poznamenány významnými událostmi, jako je brexit, pandemie koronaviru, úzká místa v dodávkách polovodičů a válka na Ukrajině s dopadem na ceny a dostupnost energie. Všechny tyto události zdůrazňují, jak rychle, hluboce a nepředvídatelně se náš svět mění. To platí v neposlední řadě i v geopolitickém kontextu, kde to má přímé důsledky pro náš globálně propojený průmysl a jeho úzké hodnotové řetězce,“ upozornil Oliver Zipse. Dopad těchto výzev se odráží v nedávných údajích o prodeji automobilů v EU. Po osmi měsících roku 2022 se celkové objemy snížily o téměř 12 procent a dosáhly přibližně 6 milionů prodaných nových automobilů. Trh byl zatím omezen pouze na straně nabídky, neboť přetrvávající nedostatek komponentů omezoval objemy výroby. V nadcházejících měsících však může poptávka utrpět i v důsledku inflace a obav z recese.

S ohledem na všechny tyto faktory nyní ACEA revidovala svou původní prognózu, podle níž se trh s automobily v EU vrátí k růstu v roce 2022. Místo toho očekává, že se v letošním roce opět zmenší, a to o 1 procento na 9,6 milionu jednotek. V porovnání s údaji z roku 2019 před pandemií to představuje pokles prodeje automobilů o 26 procent během pouhých tří let.

Velké investice do nových technologií

„Navzdory poklesu trhu a tlaku inflace a nákladů na energie automobilový průmysl nadále masivně investuje do výzkumu a vývoje a do dovedností a technologií, které jsou hnací silou ekologického a digitálního přechodu,“ vysvětlila nová generální ředitelka ACEA Sigrid de Vries. „Tak rozsáhlé transformace může úspěšně dosáhnout pouze průmysl, který zůstane konkurenceschopný i do budoucna. To je také silně závislé na správných politických rámcových podmínkách,“ dodala.

Přetrvává nedostatek nabíjecích míst

Rozvoji elektromobility podle ACEA brání také skutečnost, že ve většině zemí EU je nejen nedostatečný počet dobíjecích míst pro elektromobily podél silniční sítě, ale naprostá většina z nich nenabíjí dostatečně rychle. Šest zemí EU nemá ani jedno dobíjecí místo na 100km silnic. V 17 zemích připadá méně než pět nabíjecích míst na 100km silnic a pouze v pěti zemích je více než 10 nabíjecích míst na 100km ulic.

Obrovský rozdíl je také mezi zeměmi, které mají nejvíce nabíječek na 100km silnic, a těmi, které jich mají nejméně. Například v Nizozemsku připadá jedna nabíječka na každých 1,5km silnice, zatímco v osmkrát větším Polsku je to jen jedna nabíječka na každých 150km.

Rychlost nabíjení je také velkým problémem na celém kontinentu, protože rychlonabíječky (s výkonem nad 22kW) tvoří jen zlomek z celkového počtu. Pouze každé sedmé nabíjecí místo v EU je rychlé. Všechny ostatní (včetně mnoha běžných nebo domácích zásuvek s nízkou kapacitou) mají kapacitu 22kW nebo méně a nenabíjejí vozidla přijatelnou rychlostí.

Aby bylo možné splnit cíle v oblasti emisí CO2, bude třeba, aby se prodej elektromobilů ve všech zemích EU výrazně zvýšil. „Pokud chceme přesvědčit občany v celé Evropě, aby v nadcházejícím desetiletí přešli na e‑mobilitu, mělo by být nabíjení těchto vozů stejně snadné, jako je dnes tankování,“ uvedla Sigrid de Vriesová. „Lidé by neměli být nuceni urazit kilometry, aby našli nabíječku, ani by neměli čekat dlouhé věky, než se jejich vozidlo nabije,“ dodala.

(lan)

Ilustrační foto: BMW Group

spinner