​Po německém MiLoGu přichází francouzská minimální mzda

​Po německém MiLoGu přichází francouzská minimální mzda

Přestože jednání mezi Evropskou komisí a Německem o tom, zda uplatňování německého zákona o minimální mzdě v Německu je či není v souladu s unijním právem, ještě nejsou u konce, přichází nyní s podobným opatřením i Francie, kde od 1. července bude platit obdobný, ale ještě přísnější zákon, Loi Macron.

Podle sdružení ČESMAD Bohemia ochranářská opatření Francie zpochybňují samotný smysl Evropské unie. „Zatímco Evropská komise již téměř rok zkoumá, zda je aplikace německého zákona o minimální mzdě na sektor mezinárodní dopravy v souladu s unijním právem, Francie připravila ještě daleko nepřijatelnější variantu téhož. Podle ní má mít od 1. července řidič vezoucí zboží nebo lidi do Francie nárok nejen na francouzskou minimální mzdu, ale i na další sociální pravidla týkající se pracovní doby a odpočinku, práce přesčas, ochrany zdraví při práci a rovnosti pohlaví. To vše má být zajištěno absurdně složitým byrokratickým procesem zahrnujícím například povinnost každého českého zaměstnavatele ustanovit ve Francii zástupce, který bude plnit úlohu styčného bodu pro kontrolu, nebo vézt s sebou francouzský překlad české kolektivní smlouvy,“ upozornili v dubnu dopravci.

Jedná se podle nich evidentně o ochranářské opatření francouzského trhu před konkurencí z unijních států s levnější pracovní silou. „Je to ovšem také otočení kormidla o 180° v politice sjednocené Evropy, která měla zajišťovat volný trh a eliminaci obchodních bariér. To nyní končí a pomocí byrokratických opatření se před východními zeměmi uzavírá unijní trh stejně účinně jako před jejich vstupem do EU. Francie i Německo se při ospravedlňování svých kroků ohání módními hesly o sociálním dumpingu a moderním otroctví, ale přitom jejich firmy masivně těží právě z levnější práce v nových zemích unie, kde jim tato nerovnost velmi vyhovuje,“ uvedl generální tajemník Sdružení Vojtěch Hromíř.

„Bohužel došlo na naše varování, že německý MiloG strhne lavinu dalších podobných kroků a povede k faktickému konci volného trhu. ČESMAD BOHEMIA se proto obrací dopisy na premiéra, další členy vlády, kterým přísluší tato problematika, a europoslance, aby využili všechny své síly a možnosti k zastavení těchto kroků a zvrácení trendu vedoucího k opětovnému rozdělení Evropy,“ dodal.

Informace na poslední chvíli

„Nový francouzský zákon Loi Macron je dokladem nového negativního trendu v unii – v některých zemích se přijímají zákony, které mají dopad i na jiné země a ty se o nich oficiálně dovídají až na poslední chvíli. Teprve až na základě vyžádání Evropské konference ministrů dopravy (CEMT) Francie platnost tohoto zákona potvrdila,“ uvedl zástupce generálního tajemníka Sdružení ČESMAD Bohemia Jan Medveď. Nová francouzská legislativa je navíc ve srovnání s německou pro zahraniční dopravce mnohem nebezpečnější už v tom, že zatímco v Německu se porušení zákona zjišťuje až zpětně, ve Francii musí řidič vozit některé doklady s sebou a může být pokutován již při vjezdu do země.

„Podali jsme proto již Evropské komisi oficiální protest, aby se komise tímto novým zákonem musela zabývat podobně jako MiLoGem. Současně jsme požádali i vrcholné představitele České republiky, konkrétně premiéra Bohuslava Sobotku a ministry Dana Ťoka, Lubomíra Zaorálka, Jana Mládka a ministryni Michaelu Marksovou, o podporu a aby se ohradili proti této formě protekcionismu ze strany Francie,“ dodal.

ČESMAD připravuje seznamovací semináře

Vzhledem k tomu, že v tuto chvíli nelze vyloučit, že zákon bude skutečně uplatňován, připravuje podle Jana Medvedě v současné době Sdružení ČESMAD Bohemia v regionech semináře, na nichž se účastníci budou moci seznámit s tím, co je v současné době o zákonu Loi Macron známo, co po 1. červenci ve Francii může nastat a jak by si měli počínat. Součástí výkladu budou i nejaktuálnější informace o MiLoGu a jeho uplatňování.

Milan Frydryšek

spinner