Otevřeno nové OK Truck Centrum pro ojetá vozidla IVECO

Otevřeno nové OK Truck Centrum pro ojetá vozidla IVECO

V září bylo v areálu společnosti TBS – Truck Bus Servis v Telnici u Brna slavnostně otevřeno OK Truck Centrum pro prodej ojetých vozidel značky IVECO. Celková plocha TBS je 16 600 m2 a prodejní plocha OK Trucks představuje 3920 m2.

OK Trucks je značka určená pro další prodej ojetých vozidel, která se vracejí ze zpětného odkupu přímo ke koncovým zákazníkům. Zastoupena je ve více než dvaceti zemích a nyní přichází i do České republiky a na Slovensko. „Naším posláním je poskytovat zákazníkovi ucelenou nabídku služeb a obchodních řešení srovnatelnou s nabídkou pro nové vozy,“ uvedli při otevření centra v Telnici zástupci značky IVECO.

Centrum v Telnici bude usilovat o řízení návratu vozidel ze zpětného odkupu pocházejících z České a Slovenské republiky a jejich další prodej partnerům a koncovým zákazníkům. Tržní potenciál České republiky u tahačů ve stáří tří až šesti let odhadují zástupci IVECO na tisíc vozidel.

Činnost OK Truck Centra Telnice je organizována ve dvou hlavních oblastech: řízení odkupu a řízení prodeje pod vedením Dušana Holzera za podpory servisního střediska TBS. V rámci řízení odkupu vozidla dochází k převzetí vozidla, jeho čištění, kontrole technického stavu vozidla, případně k opravám, a provádí se STK a měření emisí. Ve fázi řízení skladu probíhá údržba vozidla. V poslední fázi, při řízení prodeje, je vozidlo připraveno podle potřeb zákazníka, je kompletně zkontrolováno včetně testu brzd a diagnostiky a vyčištěno.

Důkladná kontrola vozidel

Všechna vozidla OK Trucks jsou podrobena precizní kontrole nezávislým dodavatelem certifikace. Na základě pokynů IVECO – OK Trucks k vracení vozidel se kontrola zaměřuje na různé kategorie, především však na: shodu s původní výbavou a výbavou za příplatek; celkové a částečné poškození, následky nehody a nesprávné použití; rozbité části; chybějící části; první identifikaci mechanických závad (zvuky motoru, opotřebení brzd atd.); dodržování servisních intervalů. Znalec také provádí 360° kontrolu a 100% viditelných částí se kontroluje a hodnotí z hlediska vzhledu a funkce.

Pro zajištění nejspolehlivějších provozních podmínek je prováděno více než 120 kontrol následujících komponentů: interiér; palubní elektroinstalace / elektronika; kabina / karoserie; podvozek; brzdová soustava; motor; palivová soustava; převodovka / mezinápravová převodovka; spojka; systém chlazení; topení / klimatizace; nástavba / hydraulický systém.

Tři kategorie prodávaných vozidel

Vozidla jsou poté klasifikována podle jejich stavu a charakteristiky jako OK Trucks Premium, OK Trucks Comfort nebo OK Trucks Basic. Pod OK Truck Premium spadají vozidla s nízkým kilometrovým nájezdem ve stáří maximálně čtyři roky s vyčištěným exteriérem i interiérem, hloubkou dezénu pneumatik nejméně 3mm, s provedenou povinnou a technickou kontrolou, s veškerou zákonnou dokumentací, se zárukou od výrobce a vozidla, jež jsou plně repasována.

Jako OK Truck Comfort jsou prodávána maximálně šest let stará vozidla s vyčištěným exteriérem i interiérem, hloubkou dezénu pneumatik nejméně 3 mm, s provedenou povinnou a technickou kontrolou, se zákonnou dokumentací, vozidla technicky způsobilá, případně se zárukou od výrobce.

Jako OK Trucks Basic jsou označena vozidla s vyčištěným exteriérem a interiérem, s provedenou technickou kontrolou, s úplnou dokumentací k vozidlu a technicky způsobilá.

Nabízeny jsou i základní balíčky: XTENED Life (záruka na pohonný řetězec včetně ANS 24H a asistenční služby), XTRA XTENDED Life (plná záruka včetně ANS 24H a asistenční služby) a 3XL Life (plná záruka včetně ANS 24H a asistenční služby a údržby vozidla).

(lan)

spinner