​Od 2. února platí nová pravidla pro řidiče mezinárodní silniční dopravy

​Od 2. února platí nová pravidla pro řidiče mezinárodní silniční dopravy

31.1. - Od 2. února 2022 začnou platit nová pravidla pro vysílání pracovníků v silniční dopravě, která nastavil Silniční balíček. Pro mezinárodní dopravu je to velmi důležité, protože skončí chaos, který v této oblasti od roku 2016 panuje. Nejasná pravidla o vysílání totiž využívají bohatší západní země k potlačení levnější konkurence z východu vynucováním dodržování místních často nedohledatelných předpisů i od zahraničních dopravců. To naše dopravce připravilo o konkurenční výhodu, ale také jim přináší mnoho byrokratických překážek. Na druhou stranu, pochopitelná byla snaha zamezit činnosti firem, zaměstnávající tzv. nomádské řidiče z východu, kteří měsíce žijí ve svých kamionech. Upozornil na to mluvčí Sdružení ČESMAD Bohemia Martin Felix.

Řidiči mezinárodní dopravy mají podle něj velmi odlišné postavení od jiných dlouhodobě vyslaných pracovníků. V drtivé většině cizí zemí pouze projíždí nebo v ní jen vyloží a naloží náklad, případně vykonají povinný odpočinek. Nejedná se tedy o dlouhodobý pobyt. Bylo značně bizarní, že se při průjezdu Evropou museli v každé zemi řídit dopravci jinými pravidly a během jedné cesty řidiči podléhali různým pracovně právním pravidlům té země, ve které se zrovna nacházeli. To znamenalo enormní nárůst byrokracie, kterou nezvládali ani dopravci ze zemí, které se takto snažily ochránit svůj trh.

„Od 2. února toto z velké míry skončí a začne platit výjimka, že při všech bilaterálních a tranzitních přepravách řidiči silniční dopravy pod vysílací směrnici nespadají. Tyto přepravy jsou u českých dopravců dominantní. To se týká jak řidičů nákladních aut, tak autobusů. Naopak pod směrnici bude spadat kabotáž a třetizemní přepravy, pokud nejde o dokládky zboží. Zde budou alespoň sjednoceny povinnosti dopravce při registraci řidičů před mezinárodní přepravou v evropském systému IMI. Jde o kompromis, ale naši dopravci už při drtivé většině přeprav nebudou muset čelit v každé zemi jiným předpisům pro hlášení, evidenci a kontrolu vysílání, jakými jsou dnes například německý MiLoG, francouzský Loi Macron apod. Pro všechny státy EU bude jeden jednotný systém s jedním účtem dopravce,“ uvedl Martin Felix.

Povinný návrat řidičů jednou za čtyři týdny

Další důležitou změnou je pode Martina Felixe povinný návrat řidičů do domovské země jednou za 4 týdny. Ten platí od srpna 2020, od února se budou muset vracet jednou za 8 týdnů i vozidla. Není vyloučeno, že se to některých firem dotkne i v Česku, ale dlouhodobý pobyt vozidel i s řidiči v zahraniční není u nás běžný obchodní model. Zvláště při nedostatku řidičů nelze ignorovat jejich požadavky na pravidelné návraty domů. Opatření je tak zamířené na tzv. nomádské řidiče především z Balkánu, kteří provádějí přepravy mimo domovskou zemi i několik měsíců v kuse. Přísnější podmínky v mezinárodní dopravě budou mít od února provozovatelé vozidel a souprav mezi 2,5 a 3,5 tunami hmotnosti. „Nová pravidla jsou vítězstvím kompromisu prosazovaného českou stranou, o nějž se přičinil bývalý prezident Sdružení ČESMAD Bohemia Vladimír Starosta a velké poděkování patří europoslankyni Martině Dlabajové, velvyslanci Jaroslavu Zajíčkovi, Zdeňku Čechurovi a Janu Němcovi ze zastoupení ČR v EU, ale i dalším europoslankyním Michaele Šojdrové a Kateřině Konečné, tehdejšímu ministru Danu Ťokovi a jeho kolegům. A také všem ostatním, kdo se podíleli na úspěchu českého lobby v Bruselu,“ uvedl Martin Felix.

(lan)

Foto: LAN

spinner