​Nový digitální tachograf je od včerejška u nových vozidel povinný, IRU žádá o odklad

​Nový digitální tachograf je od včerejška u nových vozidel povinný, IRU žádá o odklad

22.8. - Počínaje včerejškem je nový inteligentní tachograf verze 2 (SMT2) povinný pro všechna nově registrovaná těžká užitková vozidla. Vzhledem ke zpoždění v dostupnosti zařízení SMT2 však Mezinárodní unie silniční dopravy IRU žádá Evropskou komisi, aby členským státům doporučila poskytnout odkladné období do konce roku 2023 a zabránit tak zablokování desítek tisíc nových nákladních vozidel a autobusů.

Nové zařízení SMT2 přináší řadu výhod. Oproti inteligentnímu tachografu verze 1 (SMT1) obsahuje SMT2 další funkce jako je automatická registrace hraničních přechodů a možnost vzdáleného prohlížení údajů ze strany kontrolních orgánů.

Tachograf SMT2 je klíčovým nástrojem nejen pro kontrolu dodržování pravidel EU o době řízení a odpočinku, ale také pravidel kabotáže, a dokonce i vysílání řidičů.

Ředitelka oddělení IRU pro prosazování zájmů IRU při EU Raluca Marian řekla: "Náš sektor se na inteligentní tachograf verze 2 těšil. Jeho nové funkce by mimo jiné mohly snížit počet silničních kontrol a zlepšit pracovní podmínky řidičů a kontrolorů tím, že se zaměří pouze na časté a závažné přestupky, což je ideální scénář, o který IRU dlouhodobě usiluje. Zpoždění v dodávkách nových tachografů však může do konce roku 2023 zablokovat registraci 20 000 až 40 000 vozidel. Tato blokace je nepřijatelná. Znamená zpoždění v příjmu nových vozidel, což může podstatně ovlivnit plánování dopravců a následně i kapacitu osobní a nákladní dopravy v EU."

I když se členský stát jednostranně rozhodne výjimečně přijmout registraci a provoz nových vozidel vybavených zařízením SMT1, mohou být dopravci pokutováni, pokud překročí hranice členských států, které se řídí jiným přístupem.

Dopravci navrhují řešení

V dopise zaslaném minulý týden komisařce Adině Văleanové IRU vyzvala Evropskou komisi, aby členským státům doporučila výjimečně poskytnout odkladnou lhůtu do konce roku 2023 pro instalaci zařízení SMT2 do vozidel registrovaných k včerejšímu dni, a to jak pro vnitrostátní, tak pro přeshraniční přepravu, z důvodu zpoždění v dodávkách nových inteligentních tachografů.

Během tohoto odkladného období by měla být nová vozidla vybavená předchozí verzí tachografu SMT1 prozatímně přijímána k registraci souběžně s vozidly vybavenými SMT2, pokud budou do konce odkladného období dovybavena zařízeními SMT2.

Kromě toho by donucovací orgány neměly uplatňovat sankce vůči dopravním podnikům za provozování vozidel registrovaných od včerejška se zařízeními SMT1 během ochranné lhůty.

Pokud bude blokováno dodávání nových nejmodernějších vozidel se zařízeními SMT1, bude to bránit provozu vozidel šetrnějších k životnímu prostředí, což ohrozí evropské cíle v oblasti snižování emisí CO2.

"Naše odvětví žádá Evropskou komisi o vedení, aby zabránila narušení sítí mobility a dodavatelských řetězců v EU a zároveň ušetřila provozovatele dopravy neoprávněných pokut," uvedla Raluca Marian.

Několik členských států EU, včetně Německa, Španělska a Švédska, jednostranně rozhodlo o zavedení odkladných lhůt. I když se jedná o vítaný krok, chybí harmonizace ohledně délky trvání výjimky a podmínek.

"Vítaný krok několika členských států k nalezení pragmatického řešení věcného problému je dalším dobrým důvodem, proč by Evropská komise měla prokázat vedoucí úlohu a koordinovat harmonizovanou výjimku, která umožní registraci a používání nových vozidel vybavených zařízením SMT1 do konce roku. Netřeba dodávat, že náklady na dovybavení těchto vozidel zařízeními SMT2 by měli nést výrobci, protože mají povinnost dodávat vozidla, která jsou v souladu s předpisy," zdůraznila Raluca Marian.

Na obzoru je větší krize

Kromě milníku zaměřeného na nová těžká vozidla stanovila nejnovější novela pravidel EU o době řízení a odpočinku také lhůty pro dodatečnou montáž vozidel registrovaných před dnešním dnem. Tyto termíny jsou znepokojivě blízko, v závislosti na vozidle mezi koncem roku 2024 a srpnem 2025.

Vzhledem k současným problémům s vybavením nových vozidel zařízením SMT2 IRU předpokládá zpoždění při poskytování zařízení SMT2 pro dodatečnou montáž vozidel, která již jezdí na silnicích EU.

"Vzhledem k tomu, že nové inteligentní tachografy budou s největší pravděpodobností široce dostupné pro dodatečnou montáž až na začátku roku 2024, žádáme Evropskou komisi, aby vytvořila systém monitorování dodatečné montáže vozidel, a předešla tak předvídatelné krizi. Ta by mohla být ještě větším problémem než ta současná. Očekáváme, že bude třeba dovybavit 1,5 až 2 miliony vozidel, a okno pro to se kvůli zpoždění stále zmenšuje," uzavřela Raluca Marian.

(lan)

Ilustrační foto: LAN

spinner