Nejvíce zatížené těžkou nákladní dopravou jsou v Německu úseky dálnice A2

Nejvíce zatížené těžkou nákladní dopravou jsou v Německu úseky dálnice A2

2.5. - Spolkový úřad pro logistiku a mobilitu (BALM, dříve BAG) zveřejnil zprávu o zpoplatněné síti a provozu nákladních vozidel v druhém pololetí roku 2022, která vychází z anonymizovaných údajů z mýtného systému. Nejvíce využívané dálniční úseky jsou na spolkové dálnici A2; denně jimi projede více než 10 000 nákladních vozidel. Mezi spolkovými dálnicemi dosahuje nejvyšších hodnot dálnice B3 s úseky u hamburského přístavu, kde denně projede přibližně 4 500 kamionů.

Zpoplatněná silniční síť dálnic a rychlostních silnic ke konci prosince 2022 pokrývala 101 684 kilometrů pro oba směry jízdy. Dálnice tvoří přibližně čtvrtinu zpoplatněné sítě. Podílejí se více než 80 procenty na počtu ujetých kilometrů. Ve druhé polovině roku 2022 to bylo přibližně 16,7 miliardy kilometrů.

Dostupnost spolkové silniční sítě se oproti předchozímu roku opět zvýšila. Od července do prosince 2022 nebylo v průměru denně využito pouze asi 1 200 kilometrů z celkové zpoplatněné sítě.

Vyšší dostupnost spolkové silniční sítě je dána především tím, že mnohé silnice, které po povodni století v Eifelu a Porýní v červenci 2021 již nebyly dostupné nebo byly dostupné jen v omezené míře, byly opět průjezdné.

Oživení dopravy po povodni se odráží také v indexu kilometrů těžkých nákladních vozidel podle spolkových zemí. V srpnu a říjnu činil meziroční nárůst v Porýní-Falci více než pět procent.

Jako zvláštní téma této zprávy představily BALM a společnost Toll Collect další vývoj metody odhadu tranzitní kamionové dopravy na základě údajů o mýtném. Již dříve byly za tímto účelem analyzovány vzorové údaje za šest týdnů pro spojení mezi Bad Bentheimem a Frankfurtem nad Odrou. Nyní byl navíc analyzován roční soubor dat. To znamená, že lze zaznamenat i sezónní vlivy a prezentovat roční výsledek. Kromě toho byly na základě výběrového souboru dat analyzovány další důležité tranzitní spoje vycházející z Bad-Bentheimu.

(lan)

Ilustrační foto: LAN

spinner